Ste pripravení? Od 1. mája musíte pri pracovnej ponuke zverejniť aj základnú zložku mzdy

17. apríla 2018
5 min

[:sk]Nové legislatívne nariadenie upravujúce pracovné ponuky už klope na dvere. Prichádza zmena, ktorá mení trh práce a postavenie zamestnávateľov. Hovoríme o povinnom zverejňovaní platov pri pracovných ponukách. Ste na to pripravení?

Od. 1. mája vstúpi do účinnosti novela Zákona o službách zamestnanosti, ktorá hovorí o tom, že zamestnávateľ je pri zverejňovaní ponuky zamestnania povinný uvádzať sumu základnej zložky mzdy. S tým súvisí aj zmena Zákonníka práce, ktorá upravuje situáciu, kedy zamestnávateľ pri uzatvorení pracovnej zmluvy nesmie so zamestnancom dohodnúť základnú zložku mzdy v nižšej sume, ako je tá, ktorú zverejnil v ponuke zamestnania. Za nedodržanie zákona hrozí pokuta do výšky 33 193,91 eur.

Novela zákona sa týka všetkých zamestnávateľov – teda všetkých fyzických a právnických osôb so sídlom na Slovensku zamestnávajúcich fyzické osoby v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu, ale aj zahraničných firiem s povolením podnikať na Slovensku alebo firiem, ktoré sprostredkovávajú zamestnanie za úhradu (napr. personálne agentúry).

Povinnosť je zverejniť základný plat

Zverejnenie sa teda netýka finálneho platu, ale jeho základnej zložky. To je suma, ktorá bude uvedená aj v zmluve a bez súhlasu oboch strán sa nemôže meniť.

základná zložka mzdy, variabilná zložka mzdyKaždému zamestnancovi prináleží za jeho výkon aspoň minimálna mzda vo výške 480 eur mesačne v hrubom. Ak sa teda plat skladá iba zo základnej zložky mzdy bez akýchkoľvek doplnkových zložiek, vtedy táto suma musí byť aspoň vo výške minimálnej mzdy.

Najlepší spôsob je uviesť základnú zložku mzdy, ale aj doplnkové zložky

Ako sa v tom vyznať a ako zvoliť tú správnu stratégiu zverejňovania platu, keď je forma zverejňovania nejednotná a neupravuje ju ani zákon?

Základná zložka mzdyAž počas prvých mesiacov uvidíme, ako budú uchádzači reagovať na „nové“ pracovné ponuky. Odporúčame, riadiť sa týmito základnými pravidlami:

  • Vždy uvádzajte pri pracovnej ponuke základnú zložku mzdy. Pamätajte, že za nedodržanie hrozí pokuta.
  • Uveďte základnú zložku mzdy, ktorú ste schopní garantovať v zmluve. Uvádzajte vždy jednu sumu číslom (nepoužívajte slovné vyjadrenia ani číselné rozpätie)
  • Základná zložka mzdy sa vždy uvádza v hrubom (brutto)
  • Ak poskytujete príplatky, prémie či iné finančné alebo nefinančné benefity, v ponuke ich uveďte osobitne. Môžete tak zvýšiť šance kandidátov na reakciu na vašu ponuku, aj v prípade, ak uvádzate nižšiu základnú mzdu.

Pracovná ponuka môže byť aj billboard aj leták

Pozornejšie by ste sa mali zamerať na to, čo všetko vo vašich HR alebo marketingových aktivitách je ponuka práce. Nejde totiž iba o ponuky práce na internete alebo v tlači. Základnú zložku mzdy musíte uvádzať pri akejkoľvek informácii, ktorá má za cieľ nábor nových zamestnancov a je pri nej kontaktný údaj. Za ten sa považuje napríklad aj webová stránka spoločnosti, na ktorej môže uchádzač odoslať žiadosť o zamestnanie. Takže zverejnenie základnej zložky mzdy sa týka aj náborových kampaní na billboardoch, reklamných kampaniach či v letákoch na pracovných veľtrhoch.

Čo sa zmení na Profesia.sk?

V Profesii sa na príchod novej legislatívy pripravujeme tak, aby naše systémové riešenia boli čo najjednoduchšie a najzrozumiteľnejšie pre klientov.

Najväčšiu zmenu uvidíte pri zadávaní ponuky. Políčko „Ponúkaný plat (brutto)“ sa zmení na „Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie informácie“. Chceme tak dať zamestnávateľom priestor, nielen na splnenie zákona, ale aj na uvedenie pohyblivých a iných zložiek mzdy. Základná zložka však musí byť uvedená osobitne, jasne, zrozumiteľne a číslom.

Pri vypĺňaní ponuky manuálne alebo importom vás upozorníme:

  • ak políčko Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny nebude obsahovať číslo
  • ak políčko necháte prázdne

základná zložka mzdy - chyba

Informácia o základnej zložke mzdy sa okrem záhlavia ponuky bude zobrazovať v legislatívne akceptovanej podobe aj v pätičke v štandardných ponukách a v ponukách s vlastným dizajnom.

V prípade, že ponuky importujete na Profesiu cez systém tretej strany, odporúčame skonzultovať najvhodnejší postup s dodávateľom tohto riešenia.

základná zložka mzdy

Získajte informačnú brožúrku zadarmo

Chcete dozvedieť o tejto téme viac, zaujímajú vás konkrétne situácie a ich riešenia, alebo chcete mať vysvetlenú terminológiu na jednom mieste? Pripravili sme pre vás špeciálnu brožúru k téme Povinné zverejňovanie platov. Na jej získanie stačí, ak vyplníte registračný dotazník a my vám ju zadarmo pošleme na váš email.[:]

Napísala Lucia Belanová