30. apríla 2019

Platové dáta sú teraz pre personalistov dostupnejšie: Vyskúšajte si nový Platový nástroj zadarmo

V Profesii cítime zvýšený dopyt po relevantných údajoch o platoch a odmeňovaní na Slovensku. V posledných mesiacoch sme preto pracovali na zlepšení relevancie dát z portálu Platy.sk a na zjednodušení prístupu k týmto dátam. Platový nástroj s neobmedzeným ročným prístupom k platovým reportom na všetkých pozíciách si teraz môžete vyskúšať na sedem dní zadarmo

Relevantné platové dáta pre ďalšie rozhodovanie

Paylab, ktorý zastrešuje medzinárodné platové portály vrátane slovenského Platy.sk, neustále vylepšuje metodiku vyhodnocovania dát, aby sme mohli garantovať štatistickú relevanciu dát.

V prvom rade sú všetky dáta, ktoré sa zbierajú z platových dotazníkov, trojfázovo očistené, aby sa do finálnych výpočtov dostali len overené a relevantné podklady. Do databázy platov tak reálne vstupujú len 3/4 platových dotazníkov bez extrémov a duplicít. Nezapočítavajú sa ani tie dotazníky, v ktorých návštevníci zadávajú očakávaný a nie reálny plat.

Druhé opatrenie je kvantilová regresia – pokročilá štatistická metóda, pomocou ktorej vyhodnocujeme platové dáta v databáze Platy.sk.

Vďaka tejto metóde dokážeme zohľadniť vzťahy medzi pozíciami, regiónmi, veľkosťami firiem, vzdelaním, praxou a vekom. Regresný štatistický model nám navyše umožňuje odhadnúť výšku platu aj pri nízkom počte respondentov v želanej vzorke, ak je v jej databáze minimálne 20 platných vyplnených dotazníkov.

Overené produkty, nový dizajn a lepší používateľský zážitok

Platové reporty PRO a Platový nástroj nie sú v portfóliu produktov Profesie novinkou. Tieto služby už využilo viac ako 1000 klientov, ktorí potrebovali získať podklady na hodnotiace pohovory, určiť výšku ponúkaného platu v pracovných inzerátoch či nastaviť mzdové odmeňovanie svojich zamestnancov.

platy ucitelov

Medzinárodný portál Paylab.com aj slovenský Platy.sk sú však od apríla 2019 v novom modernejšom dizajne, rovnako tak aj rozhranie Platového nástroja a vizuál Platového reportu PRO. Webové stránky navyše prešli na Cloud a moderný PHP framework Laravel.

Vďaka týmto zmenám sa výrazne zlepšil používateľský zážitok pri využívaní našich produktov. Ovládanie Platového nástroja a jeho funkcií je intuitívne, podklady na odmeňovanie získate kedykoľvek za pár minút a vytvorené reporty sa automaticky ukladajú v profile pre neskoršie použitie.

ucitelsky plat

Firmy chcú mať istotu, že odmeňujú správne

Nastavovanie platov vo firmách je dynamický proces, v ktorom musia manažéri neustále sledovať internú spravodlivosť platov naprieč pozíciami a zároveň aj konkurencieschopnosť platu zamestnanca na trhu.

Zo špecializovaného prieskumu medzi personalistami na vzorke 361 firiem, ktorý Paylab realizoval v spolupráci s pracovným portálom Profesia.sk, vyplýva, že najrelevantnejšie argumenty pri prehodnocovaní platov sú pre manažérov najmä zmena odbornej kvalifikácie zamestnanca, náročnosť obsadzovania danej pozície a tiež to, ak má zamestnanec vo svojej pracovnej náplni viacero rolí a zodpovedností.

Platová politika už podľa personalistov nie je iba o optimalizácii personálnych nákladov. Firmy sa snažia predovšetkým udržať si existujúcich zamestnancov, nastaviť im platy férovo a byť atraktívnou voľbou pre uchádzačov o zamestnanie.

Úroveň platov vo firme je v neposlednom rade aj dôležitou súčasťou budovania employer brandingu a zvyšovania zamestnávateľskej konkurencieschopnosti.

Viac informácií o Platovom reporte PRO a Platovom nástroji nájdete na stránke www.platy.sk/paylab.