15. novembra 2019

4 kroky, s ktorými prežijete koncoročné prehodnocovanie platov bez stresu

Koniec roka nie je len obdobím firemných vianočných večierkov a bilancovania. HR svet naplno pohlcuje tvorba rozpočtu na ľudské zdroje a koncoročné pohovory spojené s prehodnocovaním platov. Prinášame malú pomôcku, ktorá vám poskytne dátový základ pre dôležité rozhodovanie.

Aj keď má každá firma vlastné stratégie týkajúce sa platového odmeňovania, všetky majú spoločné jedno – pri ich tvorbe je dôležité zosúladiť potreby a ciele firmy s realitou trhu a očakávaniami uchádzačov či špecialistov na konkrétne pozície.

Biznisové či finančné ciele firmy sú záležitosťou interných procesov, no ako sa zariadiť v prípade reality trhu či platových očakávaní súčasných či potenciálnych zamestnancov? Práve s druhou častou vám dokážeme pomôcť s dátami od Platy.sk, ktoré sú súčasťou rodiny medzinárodných platových prieskumov portálu Paylab.

1. Zistite, aká výška platu je adekvátna

V Profesii ponúkame dva spôsoby, ako môžete pohodlne využívať platové dáta pre ďalšie rozhodovania. Vybrať si môžete v závislosti na tom, v akom objeme ich potrebujete využívať.

  • Podrobný Platový report pre jednu pozíciu – vďaka nemu preveríte mediánovú hodnotu platu vzhľadom na región, dĺžku praxe, zadanú veľkosť firmy a vzdelanie. Okrem toho tiež uvádzame veľkosť vzorky a ak je to možné, aj príklady zastúpených spoločností vo vzorke. Samozrejmosťou je rozdelenie na mzdové pásma (teda aké percento zamestnancov má akú výšku platu), rozpätie základného a celkového platu na decily a kvartily, a takisto aj jeho konkrétnejšie “rozbitie” podľa rôznych kritérií.

 

  • Platový nástroj je komplexná pomôcka pre HRistov, ktorí potrebujú mať prístup k väčšiemu množstvu platových údajov. Získate s ním všetky informácie, ktoré uvádzame pri Platovom reporte, no s Platovým nástrojom získate prístup ku všetkým pracovným pozíciám na 12 mesiacov neobmedzene.

 

report ukazka

Platové dáta sú viackrát overované a čistené od duplicít a extrémov, a môžete ich využiť okamžite. Poslúžia vám pri tvorbe rozpočtu na personálne náklady na budúci rok aj pred hodnotiacimi pohovormi so zamestnancami.

2. Neuspokojte sa so všeobecnými dátami

Dáta sú základ skladačky, z ktorej dokáže vzísť premyslená, argumentmi podporená stratégia s jasným cieľom. Aby dáta dávali čo najväčší zmysel, mali by byť čo najrelevantnejšie pre pozície, ktoré obsadzujete v konkrétnej lokalite aj odvetví.

Ak máte, napríklad, v bratislavskej firme senior účtovníka s vysokoškolským vzdelaním a siedmimi rokmi praxe, nebude pre vás užitočné, ak budete pracovať s priemerným nástupným platom absolventa obchodnej akadémie v Poprade. 

Dáta by tak vždy mali odzrkadľovať úroveň vzdelania a seniority, prax, špecifické skúsenosti a v neposlednom rade aj prínos, ktorý daná pracovná pozícia prinesie vášmu podnikaniu. Kým tú prvú časť môžete zistiť napríklad z platového prieskumu Platy.sk, druhá časť vychádza z vašich interných údajov a stanovených cieľov.

nastroj ukazka

3. Aplikujte dáta do vašej stratégie odmeňovania

Stratégia odmeňovania by mala dávať odpovede na otázky:

  • Aké personálne náklady nám pomôžu udržiavať firmu zdravú a zároveň budú motivovať našich zamestnancov?
  • Aká je štruktúra všetkých pozícií v štruktúre firmy vzhľadom na biznis ciele?
  • Je odmeňovanie v našej firme konkurencieschopné?

V závislosti od toho, aká je štruktúra pozícií a najmä ich charakter pri výkone práce, by mala vyzerať aj vaša stratégia na hodnotiace pohovory, respektíve podklady k plošnému prehodnocovaniu platov vo firme.

V každom prípade by ste si však mali na základe platových dát, ktoré získate z platového nástroja, pripraviť rozpätia platov buď u jednotlivcov, na jednotlivých pozíciách alebo v pracovných skupinách.

Rozpätia by mali pozostávať z minima nutného na zaplatenie kvalifikovaného odborníka, mediánu platu na danej pozícii a maxima, ktoré si aj vzhľadom na rozpočet môžete dovoliť. Podľa rozpätí sa budete vedieť lepšie rozhodovať v otázke, na koľko chcete byť v odmeňovaní konkurencieschopní a získate tiež argumentačný podklad na samotný hodnotiaci pohovor so zamestnancom.

4. Berte plat ako silný nástroj vlastnej konkurencieschopnosti

Plat je silný nástroj motivácie u zamestnancov a výrazná konkurenčná zbraň najmä v odvetviach, ktoré sú odkázané na kvalifikovaných pracovníkov a odborníkov alebo v silných regiónoch.

Zamestnanci dnes majú vďaka povinne zverejneným platom v pracovných ponukách a mzdovým prieskumom oveľa viac informácií o odmeňovaní než v minulosti, vďaka čomu sú schopní definovať hodnotu svojej práce.

“Podľa našich prieskumov až 80 % ľudí považuje plat za najdôležitejšiu informáciu v pracovnej ponuke a 71 % si myslí, že atraktívny plat a benefity sú najdôležitejšie kritériá pri výbere zamestnávateľa.” Tomáš Janotík, Hlavný analytik Profesie 

Ak je plat konkurencieschopný, dokáže prilákať a udržať talenty.

Aká by mala byť jeho výška?

  • Spoznajte trhovú hodnotu pozície – investujte do overeného platového prieskumu.
  • Orientujte sa podľa mediánu – výška mediánu je to, čo ľudia väčšinou očakávajú ako minimum.
  • Oceňte hodnotu pozície reálne vzhľadom na váš biznis a ciele.
  • Ponúknite niečo navyše – užitočné benefity zamestnanci oceňujú.

 

Ak máte viac otázok, opýtajte sa na možnosti platových prieskumov a reportov svojej obchodníčky či obchodníka v Profesii, alebo nás kontaktujte na [email protected].