20. novembra 2017

Prečo Profesia uprednostňuje požiadavky uchádzačov pred firmami?

Ako klientovi Profesie sa vám v minulosti mohlo stať, že vám e-mailom prišiel krátky dotazník so spokojnosťou s našimi službami. Podobným spôsobom zbierame spätnú väzbu aj od ľudí, ktorí si na našich stránkach hľadajú prácu. Pravidelne ju vyhodnocujeme a spolu s produktovým tímom pripravujeme návrhy, ako spraviť Profesiu užitočnejšou pre obe strany – zamestnávateľov aj uchádzačov o prácu. Aké oblasti spomínajú používatelia v spätnej väzbe najčastejšie?

V článku o zlepšovaní vyhľadávania na Profesii sme písali o zadávaní pracovných ponúk s viacerými lokalitami ako o jednej z vecí, ktorá trápi našich používateľov najviac. Pri analýze zadávania lokalít v pracovných ponukách sme zistili niekoľko zaujímavých informácií:

  • Väčšina pracovných ponúk má zadanú lokalitu správne – 80% pracovných ponúk má zadané len 1 miesto práce a zmeny sa ich tým pádom nedotknú, ďalších 9% ponúk má uvedenú kombináciu okresné mesto + kraj
  • 2% všetkých ponúk má uvedené miesto výkonu práce vo viac ako 10 rôznych regiónoch. Tieto ponuky sú častokrát nerelevantné, keďže sa zobrazujú aj vo výsledkoch vyhľadávania v lokalitách, kde neponúkajú prácu
  • Tieto ponuky považujú uchádzači v hodnoteniach za zavádzajúce a znižuje to ich spokojnosť s vyhľadávaním. Tým klesá aj ich ochota na ponuku zareagovať.

Požiadavky používateľov sú v tomto prípade pre nás dôležitejšie pred požiadavkami niekoľkých firiem. Ako prvý krok k lepšiemu vyhľadávaniu pracovných ponúk pracujeme na novom spôsobe zadávania lokalít, ktoré spustíme v prvej polovici roka 2018. Okrem lepšej relevancie vo výsledkoch vyhľadávania prinesú zmeny aj nasledovné vylepšenia pre našich klientov:

1. Vaše ponuky budú ľahšie vyhľadateľné podľa lokality

  • Vyhľadávanie práce podľa lokality rozširujeme z okresných miest až na presnú adresu v mestách a obciach. Či už budete chcieť zadať ako miesto práce obec, mestskú časť, alebo konkrétnu ulicu, bude len na vás.

2. Rozšírime možnosti pri zadávaní pracovných ponúk

  • Ak ponúkate prácu pri ktorej nie je nutnosť dochádzať do kancelárie, ale zamestnanec ju môže vykonávať z domu – budete môcť túto možnosť zvoliť pri zadávaní ponuky (netreba si mýliť s firemným benefitom „home-office“).
  • Pracovné ponuky, ktoré vyžadujú cestovanie (nemajú jedno stále miesto práce) – napríklad obchodní cestujúci alebo vodiči kamiónovej dopravy – budú môcť zadať najviac 3 kraje, v ktorých budú prácu pravidelne vykonávať.

3. Vaše ponuky uvidia relevantnejší kandidáti

  • Z prieskumu na Profesia.sk vyplýva, že až polovica návštevníkov Profesia.sk je ochotná dochádzať 11 až 30km od svojho bydliska, ďalších 20% dokonca aj do väčších vzdialeností.
  • Preto používateľom prinesieme možnosť vyhľadávať ponuky podľa vzdialenosti v okolí – napr. 30 km od vybranej obce. Vašu ponuku teda uvidia nielen kandidáti, ktorí si zadajú presné miesto, v ktorom prácu ponúkate, ale aj tí, ktorí chcú dochádzať do práce do vzdialenosti, ktorú si vybrali pri vyhľadávaní.