3. februára 2021

Viac ako tretina výrobných firiem musela aspoň čiastočne obmedziť výrobu počas roku 2020

V duchu ročného hodnotenia a nastavovania cieľov sa nieslo 6. kolo prieskumov medzi personalistami HR Pulse. Špeciálne sme sa venovali odvetviu výroba, ktoré sa muselo vyrovnať so situáciou ohľadom vírusu COVID-19 a zabezpečiť chod prevádzok a výrobných hál v náročných podmienkach.

Firmy nebudú meniť hodnotenie, ciele či benefity

Korona kríza sa dotkla takmer každého aspektu našich životov. No väčšina firiem pokračuje v nastavených systémoch bez zmeny. 82 % firiem uviedlo, že neplánuje meniť systém odmeňovania kvôli COVID-19 situácii. Zmeny v odmeňovaní už počas roka zaviedlo alebo ich plánuje zaviesť iba 15 %. V prípade benefitov je situácia podobná, kedy iba pätina firiem upravila alebo plánuje upraviť existujúci systém benefitov. Väčšina však pokračuje bez zmeny.

V mnohých firmách visel počas roka otáznik nad koncoročnými odmenami a úpravami platov zamestnancov. Situácia sa neustále menila, no mnohé firmy sa rýchlo adaptovali a prispôsobili sa. Vyplatením celoročných odmien potešili svojich zamestnancov dve tretiny z firiem zapojených do prieskumu. Ďalších 22 % sa rozhodlo vyplatiť aspoň čiastočné odmeny. Žiadne odmeny nedostanú zamestnanci v približne 9 % firiem.

Hr Pulse výrobné spoločnosti

 

Ako zvláda aktuálnu situáciu vaša firma? Zapojte sa do ďalšieho kola prieskumu HR Pulse, tentokrát na tému Očkovanie proti COVID-19 z pohľadu zamestnávateľov.

Aspoň čiastočne obmedzila výrobu viac ako tretina výrobných firiem

Prieskumu HR Pulse sa zúčastnilo aj 22 firiem z odvetvia výroba. Zámerne sme upriamili pozornosť práve na túto skupinu podnikov, ktoré musia zabezpečiť pokračovanie výroby a zároveň musia dbať na bezpečnosť svojich zamestnancov, ktorí nemajú luxus home officu. Ako sa vyrovnali s korona krízou?

Viac ako polovica z výrobných podnikov (54 %) nemusela prerušiť výrobu v dôsledku situácie ohľadom vírusu COVID-19. Dvere svojich prevádzok muselo na nejaký čas zavrieť 23 % a aspoň čiastočne bola obmedzená výroba pri 15 % firiem.

Zabezpečenie výroby so sebou nesie zvýšené nároky na hygienické štandardy. Takmer 80 % opýtaných výrobných firiem zameralo svoju pozornosť na obmedzenie kolektívnych kontaktov. To znamená zabezpečenie väčšej bezpečnosti a dezinfekcie na miestach, kde sa vyskytuje väčšie množstvo zamestnancov ako sú šatne, jedálne, fajčiarske zóny. Dve tretiny firiem taktiež zvýšili dohľad na individuálnu ochranu zamestnancov, napríklad neustálym nosením rúšok na pracovisku. Viac ako polovica firiem zaviedla školenia a informovanie o bezpečnosti zamestnancov.

HR Pulse výrobné firmy

Viac ako tretina výrobných firiem pravidelne testuje zamestnancov

6. kolo prieskumu HR Pulse prebiehalo na prelome rokov 2020 a 2021. Výsledky ukázali, že viac ako tretina výrobných firiem pravidelne testovala svojich zamestnancov ešte skôr, než vláda schválila akékoľvek nariadenia či celoslovenský screening.

Rovnako zodpovedne výrobné podniky pristupujú k implementácii opatrení a nových postupov, ktoré zabezpečia pokračovanie výroby.HR Pulse výrobné firmy

Aj vo výrobe sú ľudia, ktorí pracujú z domu

Práca na diaľku je jedným z najúčinnejších spôsobov ako zabrániť prenosu vírusu na pracovisku. Samozrejme pozícií vo výrobných podnikoch, ktorých povaha práce to umožňuje, je menej ako napr. v IT spoločnostiach alebo administratívnych centrách. Práve zamestnanci administratívy, financií, HR či marketingu patria medzi tých, ktorý vykonávajú svoju prácu z domu aj vo výrobných spoločnostiach.

HR Pulse výrobné spoločnosti

 

HR Pulse prieskum zastrešuje Open HR Forum a spoločnosť Profesia, jeho cieľom je mapovať aktuálnu situáciu vo firmách pôsobiacich na Slovensku. Do aktuálneho prieskumu sa zapojilo 152 spoločností, primárne stredné a veľké podniky. Najviac zastúpené odvetvia sú IT a telekomunikácie, výroba, bankovníctvo a poisťovníctvo.