Až 73% ľudí, ktorí zmenili prácu, považujú túto zmenu za pozitívnu

19. januára 2016
4 min

Ako často meníme prácu? Približne každé 3 roky sme najviac odhodlaní pre zmenu súčasného zamestnávateľa. Až 73% ľudí, ktorí sa odhodlali pre zmenu práce, ju vníma ako krok k lepšiemu. Najčastejšie sme ochotní zmeniť prácu kvôli lepšej budúcnosti v podobe lepšieho finančného ohodnotenia, kratšieho času dochádzania do práce, ale aj zaujímavejšej pracovnej náplni. 

Koľko Slovákov je naklonených zmeniť zamestnávateľa a ako hodnotia túto zmenu? Aké sú najčastejšie dôvody pre zmenu práce? Odpovede na tieto otázky vám prinášame prostredníctvom reprezentatívneho prieskumu, ktorý pre spoločnosť Profesia pripravila agentúra Focus, kde až tri štvrtiny pracujúcich ľudí uviedlo, že počas predchádzajúceho obdobia zmenili zamestnávateľa.

Slováci menia zamestnávateľa približne každé 3 roky

Z prieskumu, ktorého sa zúčastnilo viac ako tisíc respondentov nad 18 rokov vyplýva, že najviac Slovákov mení zamestnávateľa po troch, piatich a desiatich odpracovaných rokoch. Z ľudí, ktorí v minulosti menili prácu, až 20% uvádza, že túto zmenu uskutočnili v rozpätí jedného až troch rokov. Na trhu práce sa stále nájdu aj zamestnanci, ktorí pracujú u jedného zamestnávateľa aj 15 rokov.

Prieskum Profesia.sk: Kedy respondenti naposledy menili zamestnanie, 2016

So zmenou práce sú najspokojnejší ľudia zo Žilinského, Nitrianskeho a Trenčianskeho kraja

Väčšina pracujúcich, ktorí už prácu niekedy menili, hodnotia túto zmenu pozitívne. Potvrdzujú to aj údaje získané z prieskumu, kde až 73% ľudí, ktorí menili zamestnávateľa, je s touto zmenou spokojných a vníma ju ako krok k lepšiemu. Ak by sme chceli zistiť, ktorá Slovenka alebo Slovák boli so zmenou zamestnávateľa najspokojnejší, bol by to vysokoškolsky vzdelaný respondent v produktívnom veku zo Žilinského kraja.

„Spokojný zamestnanec je pre firmu veľký prínosom. Je motivovaný, produktívny a pracuje efektívne. Častokrát ak človek pracuje u jedného zamestnávateľa na rovnakej pozícii dlhodobo, tak sa môže dostať do pracovnej rutiny a už ani benefity, ktoré mu firma poskytuje, nevníma. Zmena preto môže byť pozitívna aj pre zamestnanca, aj pre firmu, v ktorej pracuje,“ uviedla Ivana Molnárová, výkonná riaditeľka spoločnosti Profesia.

Prieskum Profesia.sk: Ľudia hodnotia zmenu zamestnania pozitívne, 2016

Zamestnávateľa najčastejšie meníme kvôli financiám, dochádzaniu i zaujímavejšej práci

Aké sú najčastejšie dôvody, ktoré nás motivujú k zmene zamestnávateľa? Zaujímalo nás, aký bol hlavný dôvod zamestnaných Slovákov, pre zmenu práce, ktorý sa stal pri hľadaní nového zamestnávateľa hnacím motorom. Najčastejšie sme ochotní zmeniť prácu kvôli lepšej budúcnosti, v podobe: lepšieho finančného ohodnotenia, kratšieho času dochádzania do práce, ale aj zaujímavejšej pracovnej náplni.  Pre iných bol dôvodom zmeny začiatok vlastného podnikania, možnosť kariérneho rastu a dôležitý je pre nás aj kolektív ľudí, s ktorými dennodenne pracujeme.

Prieskum Profesia.sk: Dôvody, pre ktoré ľudia menili zamestnanie, 2016

Napísal Tím Profesia
#Prieskum #Trh práce