Priemerný plat v pracovných inzerátoch počas pandémie narástol. Dôvodom je iná štruktúra ponúk či vyššie požiadavky

24. mája 2020
5 min

Analýza portálu Profesia.sk rozoberá vplyv pandémie na platy v pracovných ponukách. Priemerný ponúkaný plat stúpol. Dôvodom môže byť aj vyšší podiel inzerátov, ktoré vyžadujú vysokoškolské vzdelanie, či zvýšený výskyt ponúk na špecialistov.  

Vlna prepúšťania či výrazne nižší počet ponúk. Toto sú následky vplyvu koronavírusu na trh práce. Znižovanie platov v ponukách však pandémia nepriniesla. Vyplýva to z analýzy najväčšieho pracovného portálu Profesia.sk.

Ponúkaná mzda stúpla o stovku

Tohtoročná mzda v pracovných inzerátoch pred koronou predstavovala 1135 eur v hrubom.

V období od 9. marca do 17. mája zaznamenala Profesia priemernú mzdu v inzerátoch vo výške 1232 eur v hrubom. Takmer o 100 eur viac ako na začiatku roka.

Viac špecialistov a vyšší podiel lepšie platených odvetví

Veľký vplyv na priemerné ponúkané mzdy má najmä iná štruktúra ponúk. Na Profesia.sk stúpol počas pandémie podiel ponúk na špecialistov. Najviac rástol pri pozíciách špecialistu pohľadávok, špecialistu zaistenia, chemického inžiniera, brokera, android programátora, špecialistu prevádzky sietí a služieb či výrobného riaditeľa.

Naopak, najväčší prepad možno vidieť pri inzerátoch s nižšou kvalifikáciou ako operátor výroby, administratívny pracovník, robotník, skladník či montážnik.

Priemernú ponúkanú mzdu ovplyvnil okrem iného aj vyšší podiel odvetví s nadpriemernými mzdami a výpadok sektorov, kde sú platy najnižšie. Odvetvie, kde sme pri pandémii evidovali najnižší úbytok ponúk boli jednoznačne informačné technológie. Priemerná ponúkaná mzda tu počas mimoriadnej situácie predstavovala 1766 eur v hrubom a ide o sektor s najvyššími mzdami v ponukách. Nárast podielu ponúk evidoval portál napríklad aj v odvetviach ako je ekonomika a financie či manažment.

Pandémia naopak najviac znížila počet ponúk v odvetviach cestovný ruch gastro a hotelierstvo. Ide o sektor, v ktorom Profesia eviduje tretí najnižší ponúkaný priemerný plat. Mzda v inzerátoch počas korony predstavovala 898 eur v hrubom. Nižšie čísla možno nájsť iba pri ponukách v odevnom priemysle a pomocných prácach.

Nárast požiadaviek

Za rastom celkovej priemernej mzdy v inzerátoch tak zrejme sú veľké zmeny na trhu práce. Medzi nimi eviduje portál tiež vyššie požiadavky zamestnávateľov na vzdelanie. Od januára do začiatku marca požadovalo vysokoškolské vzdelanie 1. a 2. stupňa len 17 percent ponúk. Počas mimoriadnej situácie stúpol ich podiel na 25 percent.

Naopak, znížil sa podiel ponúk, ktoré požadujú základné či stredoškolské vzdelanie.

Postavenie regiónov zostáva rovnaké

Mimoriadna situácia, ktorá vládne Slovensku posledné týždne, výrazne znížila počet pracovných ponúk. Údaje portálu Profesia.sk nasvedčujú, že príležitosti klesali pomerne rovnomerne vo všetkých krajoch.

 

Regionálne rozdiely tak výšku priemerného ponúkaného platu zrejme neovplyvnili.

Mzdy na najčastejších pozíciách len s malými zmenami

Medzi TOP 10 najinzerovanejšími pozíciami ponúkaný plat v dvoch prípadoch klesol. Išlo o inzeráty na obchodných zástupcov a odborných predajcov. V oboch prípadoch však nešlo o výraznú zmenu.

Pri pozíciách, ktoré sa na Profesia.sk vyskytujú počas pandémie najčastejšie, však veľké rozdiely v platoch nevidieť. Najvýraznejšie zmeny evidujeme pri ponukách na prácu administratívneho pracovníka a robotníka, kde stúpla ponúkaná mzda zhodne o sedem percent.

V niektorých sektoroch platy klesli

Spomedzi odvetví sú len dva prípady, kde počas korony klesli ponúkané mzdy. Ide o bezpečnosť a ochranu, ale aj obchod, ktorý je momentálne odvetvím s najvyšším počtom pracovných ponúk. V tomto prípade však prepad mohlo spôsobiť aj to, že sa zvýšil podiel ponúk na predavačov a pokladníkov a naopak znížil podiel inzerátov na odborných predajcov a obchodných zástupcov, kde sú zvyčajne ponúkané mzdy vyššie.

Odvetvím, kde rástli ponúkané mzdy počas mimoriadnej situácie najviac, je chemický priemysel. Čísla v inzerátoch sa tu zvýšili až o 26 percent. Príčinou bol najmä dopyt po chemických inžinieroch a chemikoch. Ide o dve pozície, kde rástol plat najviac na celej Profesii.

Medzi odvetviami s najvyšším rastom ponúkaných miezd sú tiež drevospracujúci priemysel a právo. Tu platy rástli najviac na pozíciách stolárov a právnikov.

 

 

 

Kontakt pre médiá:

Nikola Richterová
PR Manager
Mob.: +421 917 697 726
e-mail: richterova@profesia.sk

 

 

Napísala Nikola Richterová
#Platy