Mileniáli majú na trhu práce špecifické podmienky. Prispôsobovanie zamestnávateľov je ešte len na začiatku

15. júla 2018
4 min

Generácia Y tvorí na trhu práce stále dôležitejšiu skupinu zamestnancov. Mileniáli, ako ich inak nazývame, prinášajú v porovnaní s predošlými generáciami nové prístupy k práci, ale zároveň aj nové požiadavky. Ukazuje sa, že títo zamestnanci vyžadujú v prvom rade voľnosť.   

Zamestnanci s rokom narodenia 1980 až 1995 budú onedlho tvoriť najpodstatnejšiu časť pracovnej sily na trhu práce. Aj z tohto dôvodu je pre firmy dôležité zisťovať, aké požiadavky majú ľudia tejto vekovej skupiny. Výsledky z Paylab Data Research ukazujú, že požiadavky týchto zamestnancov sa na Slovensku s ponukou zamestnávateľov zatiaľ nezhodujú.

Kráľovnou všetkých benefitov je flexibilita

Súčasná generácia mladých ľudí oceňuje, ak má možnosť spolurozhodovať o tom, ako si naplánovať prácu tak, aby popri nej stíhala aj súkromné aktivity. Flexibilný pracovný čas vnímajú ako prejavenú dôveru zamestnávateľa

Ďalšími žiadanými benefitmi mileniálov je dovolenka navyše, či práca z domu. Všetky benefity, ktoré skončili v TOP 3 tak súvisia s väčšou voľnosťou zamestnancov. 

Firmy ponúkajú niečo iné

Želania slovenských mileniálov sa s ponukami firiem často nezhodujú. Vyplýva to z údajov zo mzdového portálu Platy.sk. Zamestnanci generácie Y majú od svojich zamestnávateľov najčastejšie k dispozícii firemné akcie, kávu, či iné nápoje zadarmo, flexibilný pracovný čas alebo mobil, či notebook na súkromné účely. 

Hoci prispôsobovanie prichádza pomaly, treba dodať, že práve ponuka benefitov, o ktorú mileniáli prejavujú záujem, postupne rastie.

Prijali by finančné príspevky na vzdelávanie

Príspevky zamestnávateľa by mali ísť podľa tejto skupiny zamestnancov jednoznačne do vzdelávania. Finančnú pomoc na výučbu jazykov si praje až 46 percent, hneď druhé je odborné vzdelávanie, na ktoré by si želalo príspevok od svojej firmy 33 percent zamestnancov generácie Y. 

Ďalšou veľmi oceňovanou kapitolou sú relaxačné aktivity, ako napríklad masáže a wellness, ktoré preferuje 33 percent respondentov.

Chýba im najmä férové odmeňovanie

Z prieskumu vyplynulo, že mileniálom na pracoviskách najviac chýba férové odmeňovanie a možnosť osobného a profesionálneho rastu. Firmy, ktoré chcú byť atraktívnym zamestnávateľom pre túto cieľovú skupinu, by mali svoj odmeňovací systém v prvom rade stransparentniť a jasne komunikovať.  V plate a v prístupe ku kariérnemu rastu by nemali figurovať žiadne diskriminačné praktiky.

Veľké problémy vidia mileniáli vo firmách na Slovensku aj v zbytočnom strese na pracovisku, striktnému pracovnému času, malému priestoru na vzdelávanie, či obmedzenému prístupu k zdravému stravovaniu.

 

 

PaylabDataResearchje nový nástroj spoločnosti Profesia, ktorý pre klientov realizuje cielené prieskumy. Dokážerýchlovyzistiť postoje preferencie vyšpecifikovaných cieľových skupín, čím je možné testovať rôzne obchodné koncepty získať cenné data z trhu.  

 

 

 

Kontakt pre médiá:

Nikola Richterová
PR Manager
Mob.: +421 917 697 726
e-mail: richterova@profesia.sk

Napísala Nikola Richterová
#Trh práce