Čo nás straší, keď premýšľame nad zmenou práce? Najčastejšie je to nestabilita nového miesta či finančná kríza

16. decembra 2021
5 min

Rok 2021 vytvoril na trhu práce nové rekordy v počte pracovných ponúk, Slováci sú napriek tomu opatrní. Zišla by sa im garancia, že im nezrušia nové miesto a boja sa finančnej krízy. Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus pre spoločnosť Profesia.

Prieskum agentúry Focus pre spoločnosť Profesia prebiehal od 16. do 23. novembra 2021 a celkovo sa doň zapojilo 1005 respondentov.

Čo nás najviac odrádza od zmeny?

Obavy z nestability pracovného miesta. Toto je najčastejšia vec, ktorá straší Slovákov pri pomyslení nad zmenou zamestnania. Odpoveď označila až tretina respondentov.

Prieskum vyčíslil, že ľudia vnímajú všeobecne menej hrozieb ako v minulosti. Platí to nielen oproti roku 2020, ale dokonca aj obdobiu spred pandémie.

Jediná obava, ktorá je dnes výrazne vyššia, je strach z finančnej krízy. Ešte vlani sa jej obávalo 29 percent opýtaných. Aktuálne podiel klesol e a ide o 22 percent. V predpandemickom období boli však tieto hrozby nižšie. V roku 2019 označilo túto odpoveď 14 percent a v roku 2018 desatina opýtaných.

Po kríze sme opatrnejší

Práve nedávne skúsenosti s krízou sú zrejme dôvodom, prečo sú ľudia opatrnejší. A to napriek tomu, že rok 2021 je pre trh práce rekordný. Zamestnávatelia uverejnili do 14. decembra viac ako 283-tisíc ponúk. Hoci aktuálny rok ešte neskončil, už teraz je jasné, že ide o nový ročný rekord v 24-ročnej histórii pracovného portálu Profesia.sk.

Zaujímavosťou je, že iba 11 percent respondentov si myslí, že je priaznivý čas na zmenu svojho pracovného pôsobenia. Oproti nim je až 81 percent Slovákov, ktorí vidia situáciu presne naopak.

Aktuálne hodnotenie je o čosi pozitívnejšie ako vlani. Pohľad na výsledky z predpandemických rokov však ukazuje, že ľudia vtedy vnímali zmenu práce výrazne menej riskantne. Táto informácia je zaujímavá aj pre zamestnávateľov, ktorí vidia, že uchádzačom potrebujú garantovať iné veci ako v minulosti.

Mladí to vidia pozitívnejšie

Spomedzi jednotlivých vekových skupín hodnotili aktuálnu situáciu najpozitívnejšie respondenti od 18 do 24 rokov. V tejto skupine bolo až 24 percent ľudí, ktorí vidia dnešnú dobu ako priaznivú na zmenu zamestnania.

Spomedzi regiónov zaznamenal prieskum najpozitívnejšie vnímanie trhu práce v Banskobystrickom a Trnavskom kraji. Najnepriaznivejšie vidia situáciu v žilinskom a košickom regióne. Tu vidí dobrý čas na zmenu práce iba päť respektíve šesť percent ľudí.

Kvôli čomu menia Slováci prácu?

Keď už Slovák zmení prácu, najčastejšie je to pre nespokojnosť s platom. Takúto odpoveď uviedla vyše tretina respondentov. Tento dôvod uvádzali ľudia najčastejšie v každom jednom kraji na Slovensku.

Na druhom mieste skončili nevyhovujúce pracovné podmienky.

Viac ako desatina oslovených tiež uviedla, že v predošlej práci sa nedokázali vysporiadať s príliš veľkým množstvom pracovných povinností a nadčasov, zlou dostupnosťou, nemožnosti kariérneho rastu či nevyhovujúcim nadriadeným.

Rekordný počet ponúk

Treba zdôrazniť, že napriek obavám uchádzačom platí, že slovenský trh práce ešte nezažil taký vysoký počet ponúk, ako vidíme v súčasnosti. Doteraz najviac pracovných ponúk uverejnili firmy v roku 2017. Portál Profesia.sk evidoval v tomto období takmer 275-tisíc inzerátov. Toto číslo sa v aktuálnom roku podarilo prelomiť už za 11 mesiacov.

Dostupnosť pracovných miest zostáva na Slovensku dobrá aj v decembri. Zamestnávatelia uverejnili na najväčšom pracovnom portáli zatiaľ za 14 dní takmer 11 500 pracovných ponúk. Drvivá väčšina inzerátov pritom nie je sezónnych, ale ponúka uplatnenie na plný úväzok.

Uchádzači majú aktuálne k dispozícii najviac pracovných ponúk na operátorov výroby, predavačov, administratívnych pracovníkov, skladníkov, robotníkov, pokladníkov či programátorov.

 

 

 

 

Kontakt pre médiá:

Nikola Richterová
PR Manager
Mob.: +421 917 697 726
e-mail: richterova@profesia.sk

 

 

Napísala Nikola Richterová
#Prieskum #Trh práce