Firmy požiadali vládu o súbeh práce z domu a OČR. Podľa zamestnávateľov prinesie plusy nielen pre rodičov a firmy, ale aj pre štát

26. marca 2020
4 min

Umožnenie súbehu práce z domu a OČR. O túto možnosť žiada vládu vyše 200 zamestnávateľov. Iniciatíva vznikla vďaka spoločnostiam Kros, HOUR a Profesia. Návrh, ktorý predložili Ministerstvu práce, by mohol pomôcť nielen firmám a zamestnancom, ale tiež odbremeniť štátne výdavky.

Zamestnanec s deťmi pracujúci z domu by mohol svoj čas oficiálne rozdeliť medzi prácu a ošetrovanie členov rodiny. Podľa firiem s vyše 60-tisíc pracovníkmi, by takáto možnosť výrazne pomohla Slovensku. Aktuálne je však takýto scenár podľa zákona nemožný. Rodičia detí tak majú dnes prakticky len možnosť OČR. V prípade, že rodičia vďaka svojim deťom nevedia pracovať súvislo 8 hodín denne, pomáhajú si čerpaním dovolenky na pol dňa. Tú podľa zamestnávateľov míňajú zbytočne. Keď sa však rozhodnú ísť na OČR, firmy dlhodobo prichádzajú o potrebných ľudí.

Návrh získal podporu u desiatok firiem za 48 hodín

Autormi návrhu sú generálna riaditeľka spoločnosti Profesia Ivana Molnárová, člen predstavenstva spoločnosti Kros Vlastimil Kocian a obchodný riaditeľ spoločnosti HOUR Peter Steinhübl. Ich iniciatíva získala za 48 hodín podporu u viac ako 200 zamestnávateľov, ktorí vytvárajú prácu pre viac ako 60-tisíc zamestnancov.

Všetky podpísané firmy boli nútené prijať opatrenia na zníženie dopadu mimoriadnej situácie na ich zdravý chod. Poukazujú na to, že umožnenie návrhu, by prinieslo tieto výhody:

Výhody pre zamestnávateľov:

 • Odpadol by problém súbehu práce a čerpania OČR, ktorý v súčasnosti nie je možný.
 • Zamestnávatelia by nemuseli čeliť enormnému výpadku pracovnej sily.
 • Zamestnávateľom by poklesli mzdové náklady až o 50 percent.
 • Opatrenie má veľmi nízke administratívne zaťaženie zamestnávateľov.

 

Výhody súbehu OČR a práce z domu pre zamestnancov

 • Predĺženie doby čerpania OČR až na dvojnásobok “pol dní” u jedného rodiča.
 • Úspora dovolenky, ktorú by si zamestnanci nemuseli čerpať pre vykrytie nevyhnutne potrebného času starostlivosti o maloleté deti.
 • Možnosť pracovať a súčasne čerpať OČR v pomere 50/50

 

Výhody súbehu OČR a práce z domu pre štát a Sociálnu poisťovňu

 • Nie je potrebné zavádzať novú dávku.
 • Zníženie potenciálne vyplatených dávok Sociálnou poisťovňou až o 50 percent.
 • Efektívna pomoc zamestnávateľom v čase ekonomickej recesie.
 • Možné úspory verejných financií potlačením zneužívania OČR pre úsporu nákladov.

 

Iniciatíva oceňuje doterajšie opatrenia z dielne novej vlády a vedenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Zároveň verí, že kompetentní vezmú do úvahy aj predložený návrh zamestnávateľov, ktorí nesú zodpovednosť za tisíce pracovníkov na Slovensku.

 

Kontaktné osoby:

 

Ivana Molnárová
CEO
Profesia, spol. s r.o.
Mob.: +421 905 825 385
e-mail: molnarova@profesia.sk

 

Peter Steinhübl 
obchodný riaditeľ
HOUR, spol. s r.o.
Mob.: +421 917 854 870
e-mail: steinhubl@hour.sk

 

 

 

Napísala Nikola Richterová
#Korona #Legislatíva