17. februára 2019

Ľudia s titulom reagujú viac na ponuky pre stredoškolských uchádzačov. Príležitostí pre vysokoškolsky-vzdelaných je však výrazne menej

Analýza najväčšieho pracovného portálu Profesia.sk ukazuje, že ľudia, ktorí vyštudovali vysokú školu, reagujú častejšie na ponuky, ktoré sú vhodné pre ľudí s nižším vzdelaním. Za tento jav však môže najmä skutočnosť, že na Slovensku až toľko ponúk pre vysokoškolákov nie je.

Napriek veľkému záujmu maturantov o štúdium na vysokých školách platí, že na Slovensku máme omnoho viac pracovných príležitostí, ktoré sú vhodné pre uchádzačov so stredoškolským vzdelaním.

Pre vysokoškolákov nie je ani pätina ponúk

17 percent. Taký bol podiel pracovných ponúk, ktoré vyžadovali vysoké vzdelanie v roku 2018. Do tohto podielu sú pritom započítané všetky tri stupne univerzitného štúdia. Ak by sme sa pozreli na ponuky, ktoré vyžadujú aspoň magisterský, či inžiniersky titul, zistili by sme, že ide iba o 8 percent z celkovej ponuky.

Profesia.sk - Podiely pracovných ponúk podľa vyžadovaného vzdelania

Pracovný portál Profesia.sk eviduje omnoho vyššie čísla pri ponukách, ktoré sú vhodné pre stredoškolsky vzdelaných ľudí. Napríklad maturita bola vyžadovaná v roku 2018 v 38 percentách ponúk, stredoškolské vzdelanie bez maturity v 24 percentách.

Pre porovnanie presných čísel, v roku 2018 bolo na Profesia.sk 100 336 ponúk, ktoré vyžadovali maturitu. Ponúk, ktoré vyžadovali napríklad vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa bolo iba 20 793.

Vyšší podiel „vysokoškolákov“ sa hlási na pozície, ktoré vyžadujú len maturitu

Aj z tohto dôvodu sa stretávame s tým, že vysokoškolsky-vzdelaní ľudia reagujú často na ponuky práce, ktoré sú vhodné aj pre ľudí s nižším vzdelaním.

Profesia.sk - Koľko ľudí reagovalo na pracovné ponuky s požiadavkou SŠ vzdelania 2018

V roku 2018 zareagovalo na ponuky práce, ktoré boli vhodné ľudí s maturitou, či vyšším odborným vzdelaním až 55% vysokoškolsky-vzdelaných ľudí z našej databázy.

Analýza tak ukazuje, že v roku 2018 reagovali ľudia s vysokoškolským titulom na ponuky, ktoré vyžadovali stredoškolské vzdelanie častejšie ako na tie, ktoré vyžadovali akékoľvek vysokoškolské vzdelanie

Profesia.sk - Koľko ľudí reagovalo na pracovné ponuky s požiadavkou VŠ vzdelania 2018

Na ponuky pre SŠ vzdelaných reagovalo v roku 2018 až 9619 ľudí s VŠ titulom 2. stupňa. Pričom na ponuky pre VŠ vzdelaných reagovalo v tom istom období „iba“ 6340 ľudí s titulom.

Výnimka neplatí ani pre jeden región

Z regionálneho hľadiska platí, že tento jav, keď vysokoškolsky-vzdelaní sa hlásia častejšie na ponuky, ktoré sú vhodné pre ľudí so strednou školou, platí bez jedinej výnimky pre každý jeden kraj.

Profesia.sk - Reakcie na pracovné ponuky s požiadavkou SŠ vzdelania podľa regiónu 2018

Zaujímavosťou je, že v Bratislavskom kraji až desatina uchádzačov na Profesia.sk so stredoškolským vzdelaním zareagovala v roku 2018 aspoň raz na ponuku s minimálnou požiadavkou vysokoškolského vzdelania.

Profesia.sk - Reakcie na pracovné ponuky s požiadavkou VŠ vzdelania podľa regiónu 2018

Toto sebavedomie im zrejme dodala aj súčasná situácia na trhu práce, keď všeobecne platí, že zamestnávatelia majú väčší problém zohnať vhodných uchádzačov a preto často znižujú svoje požiadavky.

TOP 30 pozícií, ktoré vyžadujú univerzitné vzdelanie najstriktnejšie

Portál Profesia daj dokopy zoznam tridsiatich pozícií, pri ktorých vyžadujú zamestnávatelia VŠ titul najstriktnejšie. To znamená, že sme v roku 2018 zaznamenali najviac požiadaviek na vysokoškolské vzdelanie pri týchto pozíciách.

Profesia.sk - Pracovné pozície vyžadujúce VŠ v najväčšej miere 2018

V prvej trojke skončili pozície programátora, finančného analytika a IT analytika. V zozname prevládajú pozície z odvetví IT, financií a ekonomiky a či obchodu.

 

 

 

Kontakt pre médiá:

Nikola Richterová
PR Manager
Mob.: +421 917 697 726
e-mail: [email protected]