Každá druhá pracovná ponuka obsahuje požiadavku angličtiny

3. júna 2015
3 min

Zo všetkých pracovných ponúk zverejnených v tomto roku na najväčšom pracovnom portáli Profesia.sk 49% obsahuje požiadavku ovládať anglický jazyk. Nemčinu zamestnávatelia vyžadujú v 14% pracovných ponúk. Tretia najžiadanejšia je maďarčina, vyskytuje sa v požiadavkách 2% ponúk.

Najčastejšie požadovaným jazykom na pracovnom trhu je angličtina, ktorú v súčasnosti vyžaduje firma v každej druhej pracovnej ponuke. Zamestnávatelia najčastejšie hľadajú ľudí s aktívnou znalosťou angličtiny. Prípadne mierne pokročilou znalosťou.

Záujem zamestnávať ľudí najmä s aktívnou úrovňou ovládania  jazyka platí pre všetky najčastejšie požadované cudzie jazyk.

Pri francúzskom jazyku majú firmy vyššie požiadavky na znalosť jazyka a častejšie ako pri iných jazykoch očakávajú ovládanie jazyka na úrovni expertov. Naopak maďarský jazyk firmy častejšie požadujú od ľudí na nižšej úrovni a pri štvrtine ponúk stačí ovládať maďarčinu na úrovni mierne pokročilej alebo nižšej.

Jazyky a úroveň ich znalosti, ktoré vyžadujú zamestnávatelia na Profesia.skZdroj: Profesia.sk

V telekomunikáciách je potrebná angličtina vo 8 z 10 ponúk

Najviac ponúk s anglickým jazykom v požiadavkách je v telekomunikáciách, informačných technológiách a chemickom priemysle. Ovládanie anglického jazyka požaduje osem z desiatich ponúk.  V administratíve angličtinu očakávajú dve tretiny zamestnávateľov, rovnako ako v manažmente.

Odvetvia, v ktorých je najväčší dopyt po znalosti angličtiny

Zdroj: Profesia.sk

Ak firma obsadzuje pozíciu pre vysokoškolsky vzdelaného človeka, požiadavku angličtiny obsahujú až tri štvrtiny ponúk. Z ponúk určených pre ľudí so stredoškolským vzdelaním je angličtina medzi požiadavkami v 54% ponúk.

Ovládanie ruského jazyka uvádza 14% uchádzačov

Najčastejšie uvádzaným cudzím jazykom v životopisoch ľudí je tiež anglický jazyk. V súčasnosti si schopnosť angličtiny do životopisu uvádza 69% uchádzačov. Druhý najrozšírenejší cudzí jazyk je nemčina, ktorú ovláda približne polovica ľudí hľadajúcich si aktuálne prácu. Tretím v poradí je ruský jazyk, ktorý medzi svoje schopnosti uviedlo 14% uchádzačov. Približne desatina ľudí má v životopise ako cudzí jazyk uvedenú češtinu a rovnako zastúpená medzi uchádzačmi je aj maďarčina.

Nemčinu ovládame len na základnej úrovni

Najčastejšie uvádzanou úrovňou ovládania jazyka je mierne pokročilá znalosť. Platí to však iba pri najrozšírenejšom jazyku, angličtine. Pri nemeckom jazyku si uchádzači trúfnu povedať o svojich schopnostiach vo väčšine prípadov, že ide len o základnú znalosť. To isté platí aj pri francúzskom a ruskom jazyku.

Jazyky a úroveň ich znalosti, ktoré uvádzajú uchádzači na Profesia.sk

Zdroj: Profesia.sk

Napísal Tím Profesia
#Pracovné ponuky #Trh práce