„OK, boomer.“ 4 tipy, ako využiť generačné rozdiely v prospech tímu

Rady a tipy
4. októbra 2023
1.5/5
6 min

Na modernom pracovisku sa stretávajú zástupcovia rôznych generácií. Každý má iný rebríček hodnôt, odlišné postoje k rôznym problémom, svoj systém práce aj riešenia úloh a tiež inú mieru skúseností. To môže viesť k hádkam aj výbušným situáciám –⁠ alebo tiež ku skvelo fungujúcemu tímu.

Generačné rozdiely môžu na pracovisku spôsobovať určité problémy. Ak ich však manažéri v spolupráci s kolegami z HR zoberú ako výzvu, stanú sa pri správnom vedení naopak hnacou silou pre skvelý chod tímu. Ako teda uchopiť jedinečné charakteristiky každej generácie zamestnancov a založiť na ich základe pohodové pracovisko s mimoriadnymi výsledkami?

Stratégie pre spoluprácu rozdielnych generácií

Každá generácia, teda skupina ľudí narodených v určitom časovom období, je formovaná udalosťami a okolnosťami svojej doby. Tieto skúsenosti ovplyvňujú aj ich prístup k životu a práci a sú v podstate neprenosné.

Dnešné moderné pracovisko obvykle pozostáva z pracovníkov niekoľkých rôznych generácií, od takzvaných baby boomers (narodených zhruba v rokoch 1946–⁠1964) cez generáciu X (1965–⁠1980) a mileniálov, tiež označovaných ako generácia Y (1981–⁠1996), až po najmladšiu silu na súčasnom pracovnom trhu, ktorou je generácia Z (1997–⁠2012). Každá z nich má svoje charakteristické črty a vlastnosti, ktoré môžu ovplyvniť to, ako pracujú, komunikujú a vychádzajú s ostatnými.

HR špecialisti a vedúci pracovníci pritom môžu potenciálne trecie plochy určitými taktikami zmeniť na kvalitnú spoluprácu, kde bude dochádzať k výmene cenných skúseností. Ako to teda urobiť?

1. Zdôrazňujte to, čo majú spoločné

Aj keď sa od seba jednotlivé generácie líšia, majú niektoré veci aj spoločné. Práve na nich je dobré postaviť stratégiu práce s tímom. Nemusia počúvať rovnakú hudbu alebo mať zhodný názor na vegánstvo, ale všetci oceňujú rešpekt a otvorenú komunikáciu, čo môže poslúžiť ako základ pre budovanie tímu a produktivity na pracovisku. Dohodnite sa na spoločných pravidlách a pracovných princípoch, v praxi to prispeje k väčšej súdržnosti kolektívu bez ohľadu na generácie.

2. Vyzdvihujte rozmanitosť

Každá generácia má iný štýl práce a iné zručnosti, čo by nikdy nemalo byť podnetom k podpichovaniu medzi pracovníkmi. Za podpory vedúceho tímu by to naopak malo byť príležitosťou pre medzigeneračnú spoluprácu a mentorstvo, kedy sa členovia tímu môžu vzájomne učiť jeden od druhého. Nechajte staršieho kolegu podporovať mladších vo veciach, kde má viac skúseností. Naopak napríklad v problematike technologického charakteru dostanú príležitosť poradiť a viesť aj juniori.

3. Ponúknite benefity ušité ľuďom na mieru

Niekomu bude vyhovovať flexibilný pracovný čas, inému možnosť práce na diaľku, ďalší si možno vyberie hybridný model a podobne. Benefity ušité generáciám na mieru fungujú oveľa lepšie ako univerzálne bonusy. Ktoré to sú?

  • Baby boomers (1946–⁠1964) – flexibilné úväzky, istota na papieri, firemná kultúra
  • Generácia X (1965–⁠1980) – flexibilný pracovný čas, sloboda, finančné benefity, vrátane príspevku na životné poistenie alebo III. dôchodkový pilier, výhody cielené na rodičov
  • Generácia Y (1981–⁠1996) – kariérny rast, work-life balance, home office, plánovanie pracovných zmien, neobmedzený počet voľných dní, zahraničné stáže
  • Generácia Z (1997–2012) – firemná kultúra, flexibilita, skúsený mentor, možnosť rastu

4. Správne vybraný teambuildingový program

Kým na pracovisku môže byť pre rôzne generácie ťažké nájsť spoločnú reč, pri neformálnych akciách si môžu aj kolegovia s veľkým vekovým rozdielom porozumieť. Vzájomné sympatie potom môžu mať pozitívny efekt aj na ďalšiu spoluprácu v pracovnom procese. S tým súvisí aj vhodná forma teambuildingu, kedy je dobré napríklad zostaviť viacgeneračné tímy, ktoré spolu riešia hravé úlohy.

Zo správneho prístupu ťažia zamestnanci aj spoločnosť

Správne využitý potenciál generačne rozmanitého tímu vytvorí u pracovníkov pocit spolupatričnosti, kedy sa každý z nich cíti cenený, rešpektovaný a nemá obavy prísť so svojimi nápadmi alebo vyjadriť svoj názor. To všetko vedie k vyššej angažovanosti, motivácii, produktivite a lojalite voči zamestnávateľovi, čo sa odrazí aj na obchodných výsledkoch. Vytvorením vhodných podmienok pre všetky generácie súčasne  významne rozširujete okruh potenciálnych kandidátov. Oslovte generácie od A do Z na najväčšom pracovnom portáli Profesia.sk, kde hľadajú vhodnú príležitosť uchádzači v každom veku a fáze kariéry. Síce vek kandidátov v novom formáte vyhľadávania na tomto pracovnom portáli medzi životopismi neuvidíte, ale možno budete prekvapení, akú rôznu vekovú štruktúru budete mať medzi top kandidátmi, s ktorými sa nakoniec stretnete na osobnom pohovore. Lebo vek je dnes len číslo, dôležité sú pri súčasnom nedostatku voľnej pracovnej sily skúsenosti a schopnosť a vôľa učiť sa. 
Dosiahnutie vhodného stavu medzigeneračného pracoviska môže byť náročné, zamestnávatelia a ich HR špecialisti by preto mali byť ochotní investovať do školenia a vzdelávania vedúcich tímov a manažérov, aby dokázali správne vyriešiť túto výzvu a pretaviť ju na výhody pre zamestnancov aj pre celý podnik.

Napísal Tím Profesia
Hodnotenie článku