Pätina Slovákov má koncoročné odmeny aj v roku 2020. Najväčšia časť zamestnancov však nedostane od firmy žiaden darček

14. decembra 2020
4 min

Koncoročné odmeny, trinásty či štrnásty plat, poukážky na nákup alebo nefinančný dar. Mnoho zamestnancov dostáva od firmy na konci roka zaujímavú pozornosť. Ako vyzerali špeciálne odmeny v roku 2020? Práve túto tému riešil prieskum portálu Platy.sk, ktorý patrí do portfólia spoločnosti Profesia.

Do prieskumu sa celkovo zapojilo 1314 respondentov. Údaje sa zberali od 26. novembra do 9. decembra 2020 prostredníctvom portálu Platy.sk, ktorý patrí do portfólia spoločnosti Profesia.

Odmeny má vyše pätina Slovákov, viac ako štvrtina nedostane nič

Výsledky prieskumu ukázali, že koncoročné odmeny dostane alebo dostalo v tomto roku 21 percent zamestnancov. Trinásty plat je rozšírený menej. V roku 2020 ho má k dispozícii necelých 14 percent Slovákov. Štrnásty plat necelých deväť percent.

Spomínané finančné benefity sú najrozšírenejšie u ľudí, ktorí pracujú pre súkromné zahraničné firmy. Najviac v manažmente, vo výrobe a finančníctve a účtovníctve. Koncoročné nefinančné dary či poukážky na nákup zas dostávajú najmä pracovníci v obchode.

Naopak, keď sa pozrieme na to, v akých sektoroch  bolo najviac respondentov, ktorí uvádzali, že od svojho zamestnávateľa nedostávajú na konci roka nič navyše, išlo najmä o školstvo či zdravotníctvo a sociálnu starostlivosť.

Rozdiel medzi odmenami a 13. platom

Koncoročné finančné odmeny a 13. či 14. plat patria medzi najatraktívnejšie zamestnanecké benefity. Nie každý však vie, že medzi odmenami a „platmi navyše“ sú rozdiely. V prípade trinásteho a štrnásteho platu ide o nárokovateľnú zložku mzdy. Je dohodnutá v pracovnej či kolektívnej zmluve. V nej sa zamestnávateľ zaručuje, že túto zložku vyplatí.

Vyplácanie odmien je na základe dobrovoľnosti. Často podľa toho, ako sa danému zamestnancovi či firme darilo v danom roku. V prípade, že firma mala za sebou náročné obdobie,  zamestnanec nemá odmenu garantovanú.

Takmer tretina ľudí nezažila žiadnu zmenu

V prieskume portálu Platy.sk viac ako 15 percent respondentov uviedlo, že koncoročné finančné odmeny v roku 2020 dostanú/dostali a sú takmer rovnaké ako vlani. Žiadnu zmenu oproti vlaňajšku nezaznamenalo ani ďalších 15 percent ľudí, ktorí uviedli, že finančné odmeny doteraz nemali a zmena tak nenastala ani v tomto roku.

Takmer 19 percent respondentov tvrdí, že finančné odmeny sa oproti vlaňajšku pohoršili – buď sa znížili alebo tento rok vôbec neboli. Naopak, iba necelých päť percent ľudí odpovedalo, že finančné odmeny boli v roku 2020 pozitívnejšie ako v roku 2019.

Ak sa trinásty či štrnásty plat menil, väčšinou išlo o negatívnu zmenu

Podobný vývoj vidieť aj pri trinástych a štrnástych platoch. Najväčšia časť zamestnancov zmenu nevidí. Aj tu však platí, že ak sa respondentom tieto benefity v roku 2020 menili, väčšinou išlo o negatívnu zmenu.  

Naopak, zvýšenie či zavedenie trinásteho alebo štrnásteho platu zažilo v roku 2020 len minimum respondentov. V prípade trinásteho platu išlo iba o 2,3 percenta a v prípade štrnásteho platu iba iba o 1,4 percenta Slovákov.

 

 

 

 

Kontakt pre médiá:

Nikola Richterová
PR Manager
Mob.: +421 917 697 726
e-mail: richterova@profesia.sk

 

 

 

Napísala Nikola Richterová
#Benefity #Platy