Počet ponúk je najvyšší v histórii. Z učiteľov už nie sú brigádnici

14. júna 2016
4 min

Tretí rok života portálu Edujobs.sk sa niesol v kontexte prudkého nárastu voľných pracovných miest. Celkovo školy a školské zariadenia zverejnili 1 811 pracovných miest. To je dvojnásobne viac, ako tomu bolo v predchádzajúcom roku.  Dobrou správou pre učiteľov je, že po tom, ako sme pred dvoma rokmi upozornili na fenomén práce učiteľov na dobu určitú do 30. júna, zmenila sa nielen legislatíva, ale aj prístup škôl. Zatiaľ čo v období od 1.6. 2013 do 31.5. 2014 tvorili práce na dobu určitú 6 % zo všetkých ponúk, v tomto roku to boli už len 3 %.

Menej učiteľov na materskej a rodičovskej dovolenke

Zaujímavosťou je klesajúci počet ponúk, v ktorých školy hľadajú učiteľov na zástup počas rodičovskej dovolenky. Kým v roku 2014 to bolo až 16 %, o dva roky neskôr sa podiel takýchto ponúk znížil na 9 %.

Najviac práce vytvárajú základné školy

Základné školy zverejnili 787 voľných pracovných miest z toho 311 na prvom stupni. Nasledovali stredné školy, ktoré potrebovali 245 pracovníkov a materské školy so 141 ponukami.

1

Dlhodobý trend nedostatku učiteľov anglického jazyka dopĺňajú učitelia prírodných vied, a to najmä matematiky, informatiky a chémie.

2

A aké výzvy pred nami stoja?

Po pozitívnych informáciách pre uchádzačov však úroveň optimizmu začína klesať. „Do školstva chce ísť menej ľudí ako v predchádzajúcom roku. Nie je to veľmi dramatické, ale pokles počtu reakcií cítiť. Priemerne na jednu pracovnú pozíciu zareagovalo takmer 11 uchádzačov. Rok predtým toto číslo však bolo vyššie ako 19 priemerne reagujúcich uchádzačov. Je to spôsobené aj štruktúrou ponúk, ale ak sa pozrieme len na učiteľské pozície, tak aj tu nastal pokles. V prípade učiteľov ZŠ je ten pokles približne 28 %. V prípade stredných škôl je ten pokles záujmu uchádzačov o 25 %,“ uviedol Martin Menšík, projektový manažér Edujobs.sk.

Nepedagogické pozície školy obsadzujú len ťažko

Pozrime sa napríklad na zamestnancov školských jedální. Ak sa oprieme o dáta z trhu práce, tak aktuálne len v Bratislave podľa hoteliérov a reštauratérov chýba približne 200 kuchárov. Akú motiváciu majú kuchári hľadajúci prácu, od ktorých sa očakáva varenie podľa noriem v školskej jedálni a tabuľkových platov? Aj to je dôvod, prečo na jednu voľnú pracovnú pozíciu kuchárov reagujú v priemere len 4 uchádzači.

3

Nedostatok kvalitných uchádzačov sa prejavuje aj v regiónoch

Aj napriek pretrvávajúcej verejnej diskusii o odmeňovaní učiteľov zaráža skutočnosť, že ľahšie obsadíme pracovnú pozíciu učiteľa v Bratislave, ako v dedinke na strednom alebo východnom Slovensku. A to aj napriek tomu, že povolanie učiteľa v regiónoch patrí medzi najstabilnejšie a  v regionálnom kontexte nezriedka aj nadpriemerne ohodnotené.

Ale napriek tomu všetkému išlo o pozitívny rok. „Chceli by sme touto cestou poďakovať všetkým, ktorí si prácu hľadali a zablahoželať všetkým, ktorí si prácu našli. Vďaka patrí najmä školám, učiteľom i zriaďovateľom, ale hlavne uchádzačom o profesiu učiteľa v školstve,“ uviedol Martin Menšík.

Napísal Tím Profesia
#Školstvo #Trh práce