Porovnanie zárobkov podľa vzdelania: Zamestnanci s titulom majú nedostihnuteľný náskok už od nástupu do pracovného života.

4. júna 2018
4 min

Úroveň vzdelania je výrazným činiteľom, ktorý má vplyv na plat a platový progres zamestnancov počas celého života. Medzinárodný portál Paylab.com, ktorý vo svete zastrešuje mzdové portály, spravil analýzu v 13 európskych štátoch. Tá ukázala, že zamestnanci s vysokoškolským titulom predbehnú vo výške platu pracovníkov so strednou školou už ako absolventi. Tieto výsledky platia aj pre Slovensko, kde prebehla analýza z údajov zo mzdového portálu Platy.sk.

Plat zamestnanca s vysokou školou je pre ľudí s nižším vzdelaním často nedosiahnuteľný. Mnoho pracovníkov so strednou školou pritom počas celého pracovného života nedosiahne ani priemerný plat vysokoškolského absolventa.

Citeľné rozdiely sú všade

Rozdiel medzi priemerným platom zamestnanca s vysokoškolským titulom a pracovníkom so stredoškolským vzdelaním na Slovensku predstavuje 37 percent.

Napriek tomu, že ide o citeľný rozdiel, z pomedzi krajín V4 je tento náskok vysokoškolákov najnižší. Kým hodnoty v Poľsku (45%) a Českej republike (41%) sú v porovnaní so Slovenskom podobné, v Maďarsku ide o obzvlášť veľký rozdiel. Zárobky tamojších zamestnancov s titulom sú totiž v priemere až o 69% vyššie.

Náskok začína už pri absolventoch

Analýza na Slovensku ukazuje, že zamestnanca so stredoškolským vzdelaním a 5-ročnými skúsenosťami v priemere predbehne vysokoškolský absolvent ihneď po nástupe do prvého zamestnania.  

Rozdiel medzi zárobkami zamestnancov sa rokmi iba zvyšuje. Najväčší náskok majú Slováci s vysokoškolským vzdelaním vo veku od 35 do 44 rokov. Rozdiely sú však citeľné počas celého pracovného života.

Zamestnanci so strednou školou pod hranicou 1000 eur

Platový medián človeka s vysokoškolským titulom do 24 rokov predstavuje 1018 eur v hrubom. Medián zárobkov pracovníkov so strednou školou túto métu nepresahuje ani v jednej vekovej skupine. 

 

Kým zamestnanci bez vysokoškolského titulu zarábajú najlepšie vo veku od 25 do 34 rokov so mzdovým mediánom 932 eur v hrubom,  pri titulovaných pracovníkoch je najvyšší mzdový medián vo veku od 35 do 44 rokov, a to 1500 eur v hrubom.

Zamestnancom s titulom sa hýbe plat počas kariéry dynamickejšie

Na Slovensku je platová progresia stredoškolsky vzdelaných ľudí výrazná vo vekovom pásme 25 až 34 rokov, kedy zamestnanci dosahujú 14 percentný platový progres oproti mladším ročníkom. Po 35. roku života sa už zväčša nevyvíja plat tak dynamicky.

Grafy analyzujú progresiu príjmov podľa aktuálneho vekového pásma vzhľadom na predchádzajúce platové pásmo. Neznamená to, že platy starších zamestnancov klesajú. Spokojne môžu v čase ďalej rásť, avšak zakaždým, keď ich porovnáme s aktuálnymi príjmami mladšieho vekového pásma, majú tendenciu byť nižšie, pretože po určitej vekovej hranici sa už platy zamestnancov nevyvíjajú tak dynamicky. 

U vysokoškolsky vzdelaných ľudí je platový progres vo vekovom pásme 25 až 34 ročných na úrovni 28 percent a o niečo menej citeľnejší  vo vekovom pásme 35 až 44 ročných, kedy dosahuje 15 percent. Po 45. roku života sa už plat vysokoškolských absolventov sa oproti mladším ročníkom nevyvíja dynamicky a skôr stagnuje. 

 

 

Kontakt pre médiá:

Nikola Richterová
PR Manager
Mob.: +421 917 697 726
e-mail: richterova@profesia.sk

Napísala Nikola Richterová
#Platy