Absolventi po skončení školy chcú zarábať 926 eur

8. júna 2015
3 min

Priemerný očakávaný plat absolventov vysokých škôl uvádzaný v ich životopisoch, keď vstupujú na trh práce, je 926 eur mesačne. Najvyššie platové očakávania majú absolventi Slovenskej technickej univerzity, Fakulta informatiky a informačných technológií, najnižšie absolventi fakúlt humanitného zamerania a z východného Slovenska.

Absolventi vysokých škôl, ktorí si po škole hľadajú prácu cez portál Profesia.sk, by chceli zarábať v rozmedzí od 627 eur mesačne do 1448 eur mesačne. Najvyššie platové očakávania majú absolventi fakúlt bratislavských vysokých škôl. Na prvých miestach sú pritom absolventi fakulty informatiky, lekárskej fakulty, i absolventi práva alebo masmédií.

Absolventi s najvyššími platovými očakávaniamiZdroj: Profesia.sk

Absolventi Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity vo svojich životopisoch uvádzajú, že po skončení školy by chceli zostať pracovať v odbore, ktorý vyštudovali. Najčastejšie sa uchádzajú o pozície programátor, IT tester, IT analytik, správca počítačovej siete a správca informačného systému. Priemerný plat na týchto pozíciách sa pohybuje podľa prieskumu Platy.sk od 755 do 1 141 eur mesačne.

Absolventi chcú robiť ako administratívni pracovníci či asistentky

Na opačnom konci rebríčka sú absolventi, ktorí vyštudovali fakulty humanitného zamerania alebo fakulty vysokých škôl z Prešovského či Košického kraja.

Najnižšie platové očakávania z absolventov, ktorí si hľadajú prácu cez portál Profesia.sk, majú absolventi Fakulty stredoeurópskych štúdií, Univerzity Konštantína Filozofa, ktorých očakávané platy sú 627 eur.

Absolventi s najnižšími platovými očakávaniami

Zdroj: Profesia.sk

Absolventi z Fakulty stredoeurópskych štúdií na Univerzite Konštantína Filozofa vo svojich životopisoch uvádzajú, že si hľadajú prácu najčastejšie ako administratívni pracovníci, asistenti a sekretárky či recepčné. Priemerný plat na týchto pozíciách sa pohybuje podľa prieskumu Platy.sk od 595 do 746 eur mesačne.

Vysokoškolsky vzdelaní obyvatelia Bratislavského kraja očakávajú 1175 eur

Priemerný očakávaný plat uchádzačov hľadajúcich si prácu cez Profesia.sk je 840 eur. Pri očakávaných platoch platí priama úmera, že čím človek dosiahol vyššie vzdelanie, očakáva, že bude viac zarábať.

Platy, ktoré očakávajú absolventi vysokých škôl, sú o 13% nižšie ako majú ľudia s vysokoškolským vzdelaním, ak už majú za sebou nejakú prax.

Obyvateľ Bratislavského kraja, v priemere očakáva, že bude zarábať 919 eur. Ak má obyvateľ Bratislavského kraja skončené vysokoškolské vzdelanie, očakáva zárobok 1175 eur. Oproti tomu sú očakávané platy absolventov vysokých škôl nižšie o pätinu.

Očakávané platy absolventov vs. iných skupín na trhu práce

Zdroj: Profesia.sk

Napísal Tím Profesia
#Absolventi #Platy