V prvom polroku hľadali firmy viac ako 163-tisíc zamestnancov, najviac ponúkajú vrcholovým manažérom 

4. júla 2023
5/5
5 min

Pracovný portál Profesia.sk uverejnil v prvých šiestich mesiacoch tohto roka 163 179 ponúk, čo je historicky druhý najvyšší počet. Najviac inzerátov hľadali spoločnosti z oblasti obchodu, spomedzi ľudí s vysokoškolským vzdelaním 2. stupňa bol najväčší dopyt po učiteľoch a lekároch.  

Najviac pracovných ponúk v prvom polroku bolo na Profesia.sk vlani, keď spoločnosti uverejnili viac ako 190-tisíc inzerátov, tento rok to bolo o 27-tisíc menej, no stále je to druhý najvyšší počet v histórii. Takmer 68 percent ponúk vyžadovalo prax a 69 percent inzerátov malo ako podmienku uvedenú znalosť anglického jazyka.  

Spomedzi spomínaných viac ako 163-tisíc inzerátov bolo najviac, 19 percent, z oblasti obchodu, nasleduje výroba so 14 percentami a tretí najväčší podiel tvorili ponuky z administratívy. Takmer rovnaký počet zamestnancov hľadali aj v sektore informačných technológií, kde množstvo inzerátov každým rokom rastie.  

Spomedzi pozícií bol najväčší dopyt po predavačoch, administratívnych pracovníkoch a operátoroch výroby. Vo všetkých prípadoch išlo o približne 13-tisíc pracovných ponúk.  

Najviac ponúk je pre ľudí so stredoškolským vzdelaním s maturitou 

Viac ako 38 percent ponúk na Profesia.sk bolo v prvom polroku pre uchádzačky a uchádzačov, ktorí majú ukončenú strednú školu s maturitou. Vyše 8-tisíc bolo na pozíciu administratívnych pracovníkov, nasledujú obchodní zástupcovia a v takmer 5-tisíc inzerátoch firmy hľadali odborných predajcov.  

Desať percent tvorili inzeráty, v ktorých bola podmienka ukončenie vysokoškolského vzdelania 1. stupňa. Tam bol najväčší dopyt po pracovníkoch z IT sektora, konkrétne programátoroch a programátorkách. Firmy tiež hľadali finančných analytikov a administratívnych pracovníkov. V takmer siedmich percentách prípadov hľadali spoločnosti procesných a softvérových inžinierov a inžinierky.  

Dopyt po učiteľoch a učiteľkách neutícha 

Nedostatok pedagogických pracovníkov je stále veľký a budeme sledovať vývoj aj smerom k začiatku nového školského roka. Viac ako 40 percent pracovných ponúk na Profesia.sk, v ktorých spoločnosti hľadali ľudí s vysokoškolským vzdelaním 2. stupňa, bolo z oblasti školstva. Do škôl hľadali takmer 5 300 učiteľov a učiteliek. Tvorili skoro tretinu všetkých ponúk pre túto skupinu uchádzačov. 

Firmy hľadali aj nových zamestnancov do zdravotníctva – najmä lekárov a farmaceutov. Do najžiadanejšej päťky sa zmestili aj finanční analytici a právnici. Viac ako polovica z týchto inzerátov hľadala nových kolegov v Bratislavskom kraji.  

Najviac reakcií neznamená najviac ponúk 

Hoci bolo na Profesia.sk v prvom polroku 2023 len 245 ponúk z oblasti prekladateľstva a tlmočníctva, záujemcovia na ne reagovali najviac. V priemere prišlo 40 reakcií na jeden takýto inzerát. Veľký dopyt bol zo strany uchádzačov aj o pozície v oblasti médií, kde bol priemerný počet reakcií 36.

Ľudia, ktorí si hľadali novú prácu, sa často ozývali aj firmám ponúkajúcim zamestnanie v administratíve, marketingu či pomocné práce. Pre porovnanie, priemerný počet reakcií na akúkoľvek ponuku na Profesia.sk bol v prvom polroku 15, čiže vo všetkých prípadoch hovoríme o výrazne nadpriemerných údajoch. 

Naopak, najmenej uchádzači reagujú na inzeráty z oblasti elektrotechniky a energetiky, kde v priemere pošlú životopis na jednu ponuku piati ľudia. Nízky dopyt je zo strany potenciálnych zamestnancov aj o ponuky z oblastí manažmentu kvality, strojárstva či automobilového priemyslu a telekomunikácií. 

Najviac ponúkajú vrcholovým manažérom 

Ponúkaný plat a reálny nástupný sa môžu líšiť, niekedy aj výrazne. Závisí od toho, či uchádzač na pohovore žiada vyšší plat, ako bolo uvedené v inzeráte, a či na to spoločnosť pristúpi. Firmy v ponukách často uvádzajú sumu, s ktorou dokážu hýbať smerom hore.

V prvých šiestich mesiacoch roka 2023 boli najvyššie ponúkané platy v oblastiach vrcholového manažmentu a informačných technológií, kde uvádzali viac ako 2200 resp. 2100 eur mesačne v hrubom. Vyše 1800 eur v priemere ponúkali v manažmente, priemerný plat nad 1600 eur uvádzali v inzerátoch v oblasti zdravotníctva a telekomunikácií.  

Audio nahrávka pre médiá:

Kontakt pre médiá:

Ľubica Melcerová
PR Manager
Mob.: +421 917 697 726
e-mail: lubica.melcerova@profesia.sk

Napísala Lubica Melcerova
Hodnotenie článku