Pravidelný stres na pracovisku zažíva takmer polovica Slovákov. Najviac problémov nám robí nadmerné množstvo práce

21. novembra 2018
3 min

Takmer polovica zamestnancov na Slovensku pociťuje stres v práci niekoľkokrát za týždeň, resp. takmer každý deň. Vyplýva to z online prieskumu, ktorý zrealizovala spoločnosť Profesia pre združenie zodpovedných firiem Business Leaders Forum pri Nadácii Pontis.

Do prieskumu z Paylab Data Research sa zapojilo takmer 3-tisíc respondentov. Až 49 percent z nich pritom priznalo, že stres na pracovisku zažijú minimálne niekoľkokrát za týždeň.

Viac ako pätina Slovákov pritom potvrdila, že stresové situácie považuje za takmer bežnú každodennú vec.

Máme viac povinností ako znesieme

Najčastejším faktorom, ktorý nám spôsobuje stres v zamestnaní je nadmerné množstvo práce. Túto odpoveď označilo až 45 percent respondentov.

Ako ďalšie dôvody uviedli Slováci príliš vysoké očakávania nadriadených, zlé pracovné podmienky, ale aj zanedbávanie súkromného života.

Najmenej stresu cítia kvalifikovaní technickí zamestnanci

Chcete menej stresu? Študujte techniku. Výsledky prieskumu ukázali, že kvalifikovaní technickí zamestnanci pociťujú v porovnaní so zamestnancami s iným pracovným zaradením najmenej stresu.

Naopak najviac stresu zažívajú vrcholoví manažéri. Až 73 percent z nich priznáva, že zažíva stresujúce situácie minimálne niekoľkokrát za týždeň.

Manažérov trápi málo času na život, pomocných zamestnancov zlé podmienky

Top manažérom spôsobuje najviac stresu nadmerné množstvo práce a zanedbávanie súkromného života. Pri nižších a stredných manažéroch sú to popri nadmernému množstvu práce tiež vysoké očakávania nadriadených.

Všetci zamestnanci označili za najväčší problém nadmerné množstvo práce okrem pomocných zamestnancov. Tí označovali najčastejšie zlé pracovné podmienky.

Najviac stresu sa rovná najvyššiemu priemernému platu

Ukazuje sa, že v prípade prvého miesta je množstvo stresu priamoúmerné výške platu. Práve zamestnanci, ktorí zažívajú najviac stresu majú tiež najvyšší celkový priemerný plat. Podľa Platy.sk je priemerný plat top manažéra na Slovensku 3440 eur v hrubom.

Toto pravidlo „kazia“ len kvalifikovaní netechnickí zamestnanci, ktorí podľa prieskumu majú na pracovisku najmenej stresu. Ich celkový priemerný plat je však tretí najvyšší. Je to 1386 eur v hrubom.

 

 

 

Kontakt pre médiá:

Nikola Richterová
PR Manager
Mob.: +421 917 697 726
e-mail: richterova@profesia.sk

 

 

Napísala Nikola Richterová
#Prieskum