Približne každý tretí Slovák zmenil za posledný rok prácu aspoň jedenkrát. Fluktuácia je najvyššia v prekladateľstve, marketingu, či žurnalistike

14. novembra 2018
4 min

Tretina. Toľko je zamestnancov, ktorí za posledných 365 dní zmenili prácu. Portál Profesia.sk zistil, že z takmer 88-tisíc Slovákov, ktorí si na stránke počas posledného roka vytvorili CV, zmenili zamestnanie najčastejšie prekladatelia, marketéri a žurnalisti.

Situácia na trhu práce ovplyvňuje fluktuáciu

O tom, že situácia okolo nižšej nezamestnanosti prináša výhodu uchádzačom o prácu, sa hovorilo už veľa. Zamestnanci firiem sú často náročnejší a môžu si vyberať z väčšieho množstva pracovných ponúk.

Potvrdzujú to aj čísla najväčšieho pracovného portálu na Slovensku. Profesia zanalyzovala 87 545 životopisov, ktoré si na stránke vytvorili ľudia v období od októbra 2017 po september 2018. Výsledky ukázali, že až 32,8 percent z nich zmenilo za posledný rok prácu.

Čím vyšší vek, tým nižšia fluktuácia

Nižšiu oddanosť svojmu zamestnávateľovi pociťujú najmä mladší pracovníci. Fluktuáciu nad 30 percent eviduje Profesia pri vekových skupinách 15 až 19 rokov, 20 až 24 rokov, ale aj 25 až 29 rokov.

Voľnosť tejto skupiny pracovníkov podporuje aj fakt, že veľká časť ľudí tejto vekovej kategórie nie je obmedzovaná pravidelnými splátkami hypotéky a nemá založenú rodinu. Zaujímavé však je, že pri vekovej skupine od 20 do 24 rokov sa podiel ľudí, ktorí za posledný rok zmenili prácu, približuje až k polovici.

Najviac „prelietaví“ ľudia sú v prekladateľstve, či v marketingu

Analýza Profesie ukazuje, že za posledných 12 mesiacov menili prácu najmä tlmočníci, marketingoví pracovníci, žurnalisti, zamestnanci v cestovnom ruchu a gastre a umelci.

Pri všetkých menovaných odvetviach zmenila za posledný rok prácu viac ako tretina zamestnancov.

Najstabilnejší sú manažéri

Pri zamestnancoch s najnižšou fluktuáciou zrejme nie je prekvapenie, že v tomto rebríčku skončili ako najlojálnejší ľudia, ktorí pracujú na pozíciách vo vrcholovom manažmente.

Ďalšie miesta obsadili technika, baníctvo, zdravotníctvo a drevospracujúci priemysel. Príčinou môže byť v tomto prípade aj špecifická špecializácia týchto zamestnancov.

Najnestabilnejší zamestnanci sú v Bratislave, najmenej menia prácu v Nitre a okolí

Spomedzi všetkých regiónov menili prácu najviac zamestnanci v Bratislavskom kraji. Takýto výsledok bol však očakávaný, keďže práve tu je najviac pracovných príležitostí. Táto skutočnosť znamená, že ľudia, ktorí chcú prácu zmeniť majú omnoho viac možností, kam ísť ďalej.

Naopak, najnižšia fluktuácia je v Trenčianskom kraji.

Fluktuáciu neovplyvňujú iba platy

Napriek tomu, že analýzy z minulosti prezradili, že uchádzačov o prácu zaujíma pri novej práci najviac plat, údaje zo mzdového portálu Platy.sk prezrádzajú, že nejde o jediný faktor, ktorý ovplyvňuje fluktuáciu.

Napríklad odvetvia zdravotníctvo a drevospracujúci priemysel, ktoré majú lojálnejších zamestnancov, majú nižšiu priemernú mzdu ako prekladateľstvo, marketing aj žurnalistika, ktoré sú v TOP 3 odvetví s najvyššou fluktuáciou.

 

 

Kontakt pre médiá:

Nikola Richterová
PR Manager
Mob.: +421 917 697 726
e-mail: richterova@profesia.sk

 

 

 

 

Napísala Nikola Richterová
#Fluktuácia #Trh práce