Priemerný plat v pracovných ponukách narástol

20. apríla 2022
5/5
4 min

V prvom štvrťroku rástol nielen počet pracovných ponúk, ale aj inzerovaný mesačný plat. Potvrdzuje to najnovšia analýza pracovného portálu Profesia.sk. Najviac rástla ponúkaná mzda v odvetviach prekladateľstvo a tlmočníctvo, v obchode, ale aj v technike. Naopak, priemerný plat najvýraznejšie klesol v oblasti leasingu.

Priemerný plat v ponukách práce, ktoré zamestnávatelia zverejnili počas januára až marca tohto roku na najväčšom pracovnom portáli Profesia.sk, predstavoval hrubú mzdu 1298 eur. Oproti priemeru zo štvrtého kvartálu minulého roka je to o 30 eur viac. Priemerná mzda, ktorú aktuálne ponúkajú zamestnávatelia, je prvýkrát vyššia ako v prvom štvrťroku 2021.

Ponúkané platy sa zvyšovali vo väčšine sektorov. Zo 40 odvetví na portáli Profesia.sk ponúkaná mzda pre uchádzačov a uchádzačky o zamestnanie narástla v 27 oblastiach. Najviac, o desať percent, sa inzerovaná mzda zvýšila v oblasti prekladateľstva a tlmočníctva. Záujemca alebo záujemkyňa o zamestnanie si tak na pracovnom pohovore mohli vypýtať minimálny plat vo výške 1 304 eur v hrubom, čo je o 118 eur viac oproti predchádzajúcemu kvartálu.

Zamestnávatelia od začiatku roka ponúkali vyššiu mzdu aj v obchode. V tomto sektore zadávaná hrubá mesačná mzda priemerne predstavovala 1 116 eur, čo je 74 eur viac v porovnaní s predchádzajúcim kvartálom. Viac firmy ponúkli uchádzačom a uchádzačkám o zamestnanie aj v odvetví technika a rozvoj, v oblasti manažmentu kvality, v bezpečnosti, v strojárenstve či v drevospracujúcom priemysle.

V tretine odvetví však ponúkaná mzda v priemere aj klesla. V 13 sektoroch totiž zamestnávatelia ponúkali uchádzačom a uchádzačkám o zamestnanie oproti predchádzajúcemu štvrťroku nižší garantovaný plat. Najviac, o 11 percent, ponúkaný základný plat klesol v oblasti leasingu, a to o 163 eur. Firmy však ponúkali o 152 eur menej oproti predchádzajúcemu štvrťroku aj k pracovným miestam v oblasti vodohospodárstva, lesníctva a životného prostredia. Mzdový prepad oproti štvrtému kvartálu zaznamenala Profesia v oblasti školstva, v kultúre, v chemickom priemysle. Nižší priemerný plat majú garantovaný aj uchádzači a uchádzačky, ktorí sa zaujímajú o pracovné pozície vo vrcholovom manažmente.

Na ktorých pozíciách najvýraznejšie rástli platy?

Spomedzi 519 pracovných pozícií, evidovaných na portáli Profesia.sk, medzikvartálne narástol plat v 298 prípadoch.

V prvom kvartáli tohto roku sa percentuálne najvýraznejšie zdvihli platy na pozícii optometrista. Uchádzačom alebo uchádzačkám o zamestnanie, ktorí ovládajú obsluhovanie oftalmologických prístrojov a vedia zákazníkovi poradiť pri výbere kontaktných šošoviek či okuliarových rámov, firmy ponúkali mzdu o 77 percent vyššiu ako predchádzajúci štvťrok, čo predstavovalo nárast 625 eur.

Markantne sa zvýšila základná ponúkaná mzda aj pre sadrokartonistov. Oproti predchádzajúcemu trojmesačnému obdobiu sa zvýšila o 734 eur a priemerný mesačný hrubý plat tak predstavoval 2 374 eur. O 33 percent si medzikvartálne polepšili aj kandidáti na pozíciu asistent/asistentka učiteľa/učiteľky. Školy takýmto uchádzačom a uchádzačkám v priemere ponúkali mzdu 1577 eur.

V prvom štvťroku 2022 na portáli Profesia.sk zaznamenali aj výrazne vyššie ponúkané platy pre výpravcov/výpravkyne, revíznych lekárov/lekárky alebo tlmočníkov/tlmočníčky.

Kontakt pre médiá:

Martin Menšík
Marketing Manager
Mob.: +421 905 820 567
e-mail: media@profesia.sk

Lenka Stejskalová
Consultant
Mob.: +421 919 248 120
e-mail: stejskalova@neuropea.com

Napísala Dominika Macháčová
#Platy #Trh práce
Hodnotenie článku