Problémy s obsadzovaním učiteľských pozícií rieši stále viac škôl. Profesia už dva roky pracuje na podpore riaditeľov

5. novembra 2020
5 min

Čoraz viac riaditeľov škôl na Slovensku rieši problémy s obsadzovaním učiteľských pozícií. V roku 2020 uverejnilo aspoň jednu pracovnú ponuku na portáli Edujobs.sk 1321 škôl. To je o takmer 300 viac ako vlani. Riaditeľom škôl však v oblasti ľudských zdrojov často chýbajú odborné znalosti. Zmeniť to má Akadémia pre riaditeľov, ktorá v piatok 6. novembra oficiálne ukončuje svoj druhý ročník.

Portál Edujobs.sk evidoval od januára do začiatku novembra až 4662 pracovných ponúk v školstve. Záujem slovenských škôl o nových ľudí každý rok stúpa.

O prácu v školstve je malý záujem

Napriek tomu, že štúdium v odbore Učiteľstvo a pedagogika ukončia každoročne stovky absolventov, prácu si hľadajú prevažne v iných odvetviach. Zaujímavé sú najmä pozície ako administratívny pracovník, asistent či office manažér. Nálade neprispieva ani platové ohodnotenie. Ešte zložitejšie sú situácie, keď školy potrebujú nového riaditeľa. Na manažérske pozície sa v priemere hlásia iba dvaja uchádzači.

Zmena kvality a imidžu školstva na Slovensku je dlhodobý proces, Profesia hľadá spôsoby, ako zvýšiť záujem o prácu v školstve. Okrem portálu Edujobs.sk, kde materské, základné, stredné školy a školské zariadenia uverejňovať pracovné ponuky zadarmo, vznikla v roku 2018 Akadémia pre riaditeľov.

„V Profesii už existovala tradícia podpory sektora školstva prostredníctvom portálu Edujobs.sk. Aj vďaka nemu sme však videli, že dopyt po nových ľuďoch, učiteľoch, špeciálnych pedagógoch či riaditeľoch prevyšuje záujem o prácu v školstve. Preto sme hľadali cesty a spôsoby, ako zlepšiť súčasnú situáciu. Projekt Akadémia pre riaditeľov je zameraný na riaditeľov škôl a ich manažérske vzdelávanie. Zároveň ich prepájame so skúsenými mentormi z firiem a s odborníkmi zo súkromného sektora. Cieľom je sprostredkovať riaditeľom nové nástroje a prístupy, ktoré povedú k zlepšeniu starostlivosti o zamestnancov škôl,“ vysvetľuje garantka projektu a CSR manažérka spoločnosti Profesia Anna Podlesná.

Projektom prešli desiatky riaditeľov, záujem je väčší ako kapacita

Vízia školy, vedenie zamestnancov, nadväzovanie spoluprác s externými pracovníkmi, nábor nových zamestnancov a mnoho ďalšieho. Riaditelia škôl sa charakterom svojej práce zaraďujú k pracovníkom vrcholového manažmentu. Na kvalitné riadenie im však často chýbajú znalosti. Práve z tohto dôvodu vytvorila spoločnosť Profesia Akadémiu riaditeľov, ktorá v piatok 6. novembra oficiálne ukončuje už druhý ročník. Odborné prednášky, workshopy či inšpiratívne konferencie s lektormi z firiem a neziskového sektora absolvovalo od vzniku už 42 riaditeľov z rôznych regiónov Slovenska.

Do tretieho ročníka 2020/21 sa prihlásilo viac ako 50 ľudí. Záujem bol tak väčší ako kapacity. Garanti projektu vybrali 20 účastníkov. Aktuálny ročník začína už tento mesiac.

„Počet účastníkov Akadémie v rámci jedného ročníka je obmedzený. Ide nám o kvalitu vzdelávania a individuálny prístup tak, aby každý účastník dokázal získané znalosti aplikovať na svoju situáciu. Záleží nám na tom, aby bola finálna skupina rôznorodá a jednotliví účastníci si mohli medzi sebou odovzdávať čo najviac skúseností,“ vysvetľuje Podlesná.

Kritériá pre záujemcov sú nastavené tak, aby zaistili čo najväčšiu rôznorodosť. Výberová komisia dbá na to, aby každý kraj bol zastúpený najmenej dvoma účastníkmi. Aktuálne platí, že 70 % voľných kapacít je pre riaditeľov štátnych škôl a 30 % zastúpenia tvoria riaditelia špeciálnych, cirkevných a súkromných škôl.

Cieľom je nájsť odvahu na zmeny, ktoré sú udržateľné

Každý ročník akadémie sa realizuje v troch moduloch. Obsahovo sú zamerané na oblasti, ktoré počas vstupných rozhovorov uviedla väčšina riaditeľov ako kľúčové. Ešte pred začiatkom, každý účastník zrealizuje anonymný prieskum zameraný na potreby zamestnancov a test, cez ktorý spozná svoje silné stránky. „Výstupy z oboch aktivít sú základom pre ďalší osobný rozvoj riaditeľa počas Akadémie. Chceme, aby boli aktívni a aplikovali získané vedomosti v tých oblastiach, ktoré im vychádzajú ako problematické,“ informuje Anna Podlesná.

Tretí ročník sa bude v prvom module venovať osobe riaditeľa, jeho líderským a manažérskym zručnostiam. Riaditeľov budú čakať workshopy na témy, ako rozvíjať vzťahy v kolektívne, ako viesť porady, riešiť konflikty a ako motivovať svojich ľudí. Záverečný modul je zameraný na to, ako by mohla vyzerať ich škola v 21. storočí a ako zaviesť zmeny, ktoré sú udržateľné.

 

 

 

Kontakt pre médiá:

Nikola Richterová
PR Manager
Mob.: +421 917 697 726
e-mail: richterova@profesia.sk

 

 

 

 

Napísala Nikola Richterová
#Akadémia pre riaditeľov #CSR #Školstvo