Režim spred 30 rokov naspäť nechceme. Návrat socializmu však Česi odmietli razantnejšie ako Slováci

13. novembra 2019
4 min

Zarábali by ste za starého režimu viac ako dnes? Ako vnímate ceny? Dokázali by ste za bývalého režimu ušetriť viac? Prieskum portálov Platy.skPlaty.cz ukazuje dnešný pohľad ľudí na režim spred 30 rokov.

V prieskume odpovedalo 4340 slovenských a 1750 českých respondentov. Ľudia reagovali na otázky prostredníctvom portálov Platy.sk a Platy.cz, ktoré sú súčasťou medzinárodného prieskumu platov Paylab.com z portfólia spoločnosti Profesia.

Bývalý režim odmietajú Česi razantnejšie ako Slováci

17 percent. Toľko Slovákov uviedlo, že by si prijalo späť bývalý režim. Keď sa pozrieme na odpovede našich susedov, za návrat bolo iba 5 percent odpovedajúcich.

Rozdiely možno vidieť aj pri odmietnutí socializmu. Proti jeho návratu bolo 53 percent Slovákov. V Čechách išlo až o 66 percent reagujúcich ľudí. V oboch štátoch však platí, že väčšina respondentov návrat do režimu, ktorý u nás vládol pred 30 rokmi, odmieta.

Rozdielne názory pri rôznych vekových skupinách

Najviac proti návratu bývalého režimu boli respondenti vo veku od 40 do 49 rokov. 61 percent z nich reagovalo odpoveďami skôr nie alebo určite nie.

Naopak, keď pozrieme na vekovú skupinu s najväčším podielom ľudí za návrat socializmu, išlo o najstaršiu sledovanú skupinu – nad 50 rokov. Vyše tretina respondentov v tomto veku odpovedala na otázku o prípadnom návrate bývalého režimu kladne.

Práve respondenti nad 50 rokov tvoria skupinu s najnižším podielom neutrálnych odpovedí „neviem“. V ich prípade išlo o 19 percent. Je to zrejme spôsobené tým, že táto skupina ľudí má so socializmom najväčšie skúsenosti. Naopak, najviac neutrálnych odpovedí vidíme pri vekových skupinách do 19 rokov a od 20 do 29 rokov. V tomto prípade ide o ľudí, ktorí s predchádzajúcim režimom nemajú žiadne skúsenosti. Narodili sa až po 17. novembri 1989.

Čím vyššie vzdelanie, tým silnejšie odmietanie socializmu

Prieskum tiež ukázal, že čím sú Slováci vzdelanejší, tým viac odmietajú návrat do bývalého režimu. Až 62 percent respondentov s vysokoškolským vzdelaním II. stupňa by bolo proti takémuto kroku.

Z respondentov s maturitou hlasovalo proti bývalému režimu 47 percent, pri respondentoch so stredoškolským vzdelaním bez maturity išlo o 29 percent.

Čo sa zhoršilo? Podľa Slovákov ceny realít a potravín

Tretina respondentov tvrdí, že pred revolúciou v roku 1989 boli na Slovensku nižšie ceny realít a potravín. Ľudia tiež označovali vtedajšie výhodnejšie ceny energií, pohonných látok či zaujímavejšie nefinančné benefity.

Na druhej strane, takmer tretina Slovákov, odpovedala, že za bývalého režimu nebolo lepšie nič.

Oproti cenám sme si podľa ľudí vylepšili platy

Kým veľká časť Slovákov vníma ceny za socializmu pozitívne, už horšie skončil pohľad na vtedajšie zárobky. Iba pätina respondentov si myslí, že by pri pretrvaní starého režimu mala na rovnakej pozícii lepší plat, ako má dnes.

Z nadpriemerne zarábajúcich ľudí si iba 11 percent myslí, že by pri pretrvaní socializmu mohli mať vyššie mzdy. Z respondentov s podpriemernými mzdami išlo o výraznejší podiel ľudí a to 29 percent.

Pri súčasnom systéme sa vraj ťažšie šetrí

Z odpovedí respondentov vyplynulo, že zmena systému priniesla náročnejšie časy pre šetriacich ľudí. Takmer 40 percent slovenských respondentov tvrdí, že by si pri pretrvaní socializmu dokázali dnes ušetriť viac.

Z ľudí, ktorí zarábajú nadpriemerne, si 31 percent myslí, že by si za socializmu dokázali ušetriť viac. Pri podpriemerne zarábajúcich respondentoch ide o 45 percent.

 

 

 

Kontakt pre médiá:

Nikola Richterová
PR Manager
Mob.: +421 917 697 726
e-mail: richterova@profesia.sk

 

 

 

Napísala Nikola Richterová
#Netradičné #Platy