Riaditeľ ako líder a škola ako stredná firma. Spoločnosť Profesia učí riaditeľov škôl, ako správne viesť ľudí

8. novembra 2019
4 min

Akadémia spája riaditeľov základných a stredných škôl s odborníkmi z firiem, neziskového sektora aj inovatívnych škôl. Snaží sa sprostredkovať kvalitné vzdelávanie v oblasti správneho vedenia zamestnancov škôl.

Akadémia riaditeľov patrí do portfólia spoločnosti Profesia. Pilotný ročník doplnkového vzdelávania riadiacich pracovníkov v slovenskom školstve sa uskutočnil vlani. Zúčastnilo sa ho 21 riaditeľov z rôznych regiónov Slovenska.

Cieľom je naučiť, ako riadiť školských zamestnancov

Cieľom jedinečného projektu je poskytnúť riaditeľom vzdelanie, ktoré im často chýba. Jeho nadobudnutie je pritom veľmi špecifické. Spoločnosť Profesia sa preto rozhodla prepojiť riaditeľov s odborníkmi z firemnej praxe.

Riadenie školy sa dá totiž často prirovnať k riadeniu strednej firmy. Dôvodom vzniku akadémie bolo preto najmä dosiahnutie profesionálnejšieho pracovného prostredia na slovenských školách. Pod ním si možno predstaviť starostlivosť o zamestnancov, ich hodnotenie, motiváciu a vytváranie podmienok na osobný rast, predchádzanie vyhoretiu, profesionálnu internú komunikáciu, tvorbu vízie a misie školy v súlade s prostredím, v ktorom škola pôsobí, udržiavanie dobrých vzťahov na pracovisku a mnoho ďalšieho.

V aktuálnom ročníku 24 riaditeľov

Akadémia vzdeláva v aktuálnom ročníku 20 riaditeľov škôl zo Slovenska a 4 riaditeľov z Čiech. Spoločnosť Profesia vníma aktuálne veľký záujem o projekt, pričom počet prihlášok bol vyšší ako kapacitné možnosti kurzu. Aj to je jeden z dôkazov, ako veľmi sú podobné aktivity dôležité pre naše školstvo.

„Zameranie Akadémie vychádza z potrieb, ktoré sme zmapovali v roku 2018 cez pracovný portál edujobs.sk u riaditeľov základných a stredných škôl. Na dátach vidíme nedostatok ľudí v školstve a hľadali sme spôsob, ako pomôcť riaditeľom, aby aj školy boli atraktívnymi zamestnávateľmi. Zhodne nám potvrdili, že im chýba vzdelanie v personálnej oblasti. Po viacerých stretnutiach s odborníkmi na ľudské zdroje sme vytvorili program, v ktorom riaditelia získavajú poznatky a odporúčania pre osobný rozvoj, rozvoj svojich  zamestnancov aj napĺňanie vízie školy pre 21. storočie“ uviedla výkonná riaditeľka spoločnosti Profesia Ivana Molnárová.

Ivana Molnárová je tiež jednou z lektoriek druhého ročníka akadémie. V prvom module spolu so vzťahovým lektorom Miroslavom Harantom a biznis koučom Jozefom Kokoškom venujú témam o manažérskych a líderských zručnostiach a sebapoznaniu.

Vyučovanie riaditeľov trvá do mája

Prvý modul prebieha od 6. do 8. novembra v Hoteli Sorea MÁJ v Liptovskom Jáne. Riaditeľov po absolvovaní prvého kurzu čakajú až do polovice mája ďalšie dva moduly a osobné rozhovory.

Každý riaditeľ má svojho sprievodcu, ktorý mu pomáha využiť získané poznatky v prostredí svojej školy.

Po absolvovaní akadémie získajú certifikát, ktorý im bude slávnostne odovzdaný na recepcii Profesia Days v Žiline.

 

Kontakt pre médiá:

Martin Menšík
Marketingový riaditeľ
Mob.: +421 905 820 567
e-mail: mensik@profesia.sk

 

 

Napísala Nikola Richterová
#Akadémia pre riaditeľov #CSR