V roku 2015 si zamestnanci na Slovensku polepšili, platy v Košickom kraji rástli až o 5 %

26. januára 2016
6 min

(Výročná správa Platy.sk – za rok 2015)

Prieskum platov Platy.sk má za sebou ďalší úspešný rok. Portál pomáha ľuďom aj zamestnávateľom zorientovať sa v odmeňovaní na konkrétnych pozíciách na Slovensku. V roku 2015 si svoj plat na portáli porovnalo viac ako 67 tisíc zamestnancov, čo predstavuje v priemere 183 respondentov za deň. Tieto dáta prešli kontrolou na duplicity a extrémy a výsledky tak počítame zo 65 114 respondentov z rôznych regiónov a odvetví. Ďalšie tisícky uchádzačov využili Platy.sk pri príprave na pracovný pohovor, keď zisťovali, ako sa pohybujú platy na konkrétnej pozícii. Veľmi obľúbenou službou je aj kalkulačka na výpočet čistej mzdy.

Ak by sme sa mali pozrieť na to, ako vyzerá typický respondent prieskumu Platy.sk v roku 2015, bol by to 30-ročný muž z Bratislavského kraja, ktorý pracuje ako kvalifikovaný zamestnanec netechnického zamerania.

Porovnanie platov zaujímalo najviac skupinu zamestnancov, ktorí pracujú na kvalifikovaných pozíciách technického či netechnického zamerania. Svoje zastúpenie tu však majú aj manažéri či pomocní zamestnanci.

Vyrocna_sprava_Platy.sk_2015_1

Zdroj: Platy.sk

Platy sú na Slovensku o 3 % vyššie ako pred rokom

Celkový priemerný mesačný plat na Slovensku v roku 2015 dosiahol podľa respondentov prieskumu platov 934 € v hrubom. V tomto plate sú započítané odmeny a provízie získané počas roka. Trinásty plat dostalo v roku 2015 podľa prieskumu 15 % zamestnancov a jeho priemerná výška je 673 €. Odmenu (zväčša na konci roka) dostáva 23 % zamestnancov, pričom jej priemerná výška dosahuje 646 €.

Treba doplniť, že priemerným platom nedisponuje 59 % zamestnancov na Slovensku, najviac ich je v Prešovskom a Banskobystrickom kraji. Medziročne rástli nominálne platy o 3 %. Keďže inflácia bola takmer nulová, zamestnanci by mali pocítiť rast aj tým, že si môžu dovoliť kúpiť viac tovarov a služieb, ako pred rokom.

Vyrocna_sprava_Platy.sk_2015_2

Zdroj: Platy.sk

Najvyššie platy sú tradične v Bratislavskom kraji. Najmenej zarábajú zamestnanci v Prešovskom kraji. Najväčší rast platov sme zaznamenali v Košickom kraji (+4,6 %), najmenej si prilepšili zamestnanci v Nitrianskom a Banskobystrickom kraji (+2,7 %).

Len 2 % zamestnancov Prešovského kraja má plat vyšší ako 2 010 €, v Bratislave je to až 12 %

Z nasledujúceho grafu vidíme, že aj v Prešovskom kraji sú zamestnanci, ktorí v priemere zarábajú nad 2 010€ v hrubom. Ich podiel však tvorí len necelé 2 % zo všetkých zamestnancov kraja. Oproti tomu, v Bratislavskom kraji zarába viac ako 2 010 € vyše 12 % zamestnancov.

Vyrocna_sprava_Platy.sk_2015_3

Zdroj: Platy.sk

Graf tiež ukazuje, že takmer dve tretiny zamestnancov v Prešovskom kraji zarábajú v rozmedzí 410 – 809 € v hrubom. Takýto plat má v Bratislavskom kraji len 18 % zamestnancov.

Výška platu sa odvíja predovšetkým od toho, na akej pracovnej pozícii zamestnanec pracuje. Čím nižšia kvalifikácia je potrebná pre výkon práce, tým nižší plat za vykonanú prácu. Preto pomocní zamestnanci zarábajú v priemere 546 € v hrubom, no napríklad už kvalifikovaní robotníci či zamestnanci v službách si prídu v priemere na 674 € v hrubom. Najvyššie platy majú vrcholoví manažéri. Ich plat je takmer päťnásobkom platu pomocných zamestnancov. Z prieskumu vyplýva, že viac zarábajú kvalifikovaní zamestnanci s technickým zameraním (informačné technológie, technológovia a špecialisti v priemysle), než tí netechnickí (obchodníci, marketéri a pod.).

Vyrocna_sprava_Platy.sk_2015_4

Zdroj: Platy.sk

Top manažéri zarobia takmer päťkrát viac ako pomocní zamestnanci a takmer štyrikrát viac ako kvalifikovaní robotníci.

Ak chcete naozaj dobre zarábať, staňte sa generálnym riaditeľom. Tí v priemere zarábajú 5 074 € v hrubom. Podľa prieskumu dokonca 10 % generálnych riaditeľov na Slovensku zarába viac ako 9 800 € mesačne.

Vyrocna_sprava_Platy.sk_2015_5

Zdroj: Platy.sk

Z nemanažérskych profesií sú najvyššie platy u IT architektov či Key account managerov. Naopak, najnižšie platy sme zaznamenali na pozíciách, pre výkon ktorých sa nevyžaduje kvalifikácia. Len o 21 € vyšší plat ako je aktuálna minimálna mzda na Slovensku, zarobia upratovačky, ktorých mesačná výplata je v priemere 426€ v hrubom.

Vyrocna_sprava_Platy.sk_2015_6

Zdroj: Platy.sk

Je všeobecne známe, že okrem samotnej práce a regiónu, v ktorom pracujete, plat závisí aj od toho, pre akú firmu robíte, respektíve, v akom odvetví firma pôsobí. Sú takzvané silné odvetvia, napríklad energetika, automobilový priemysel, informačné technológie a pod., kde sú aj priemerné platy výrazne vyššie ako celoslovenský priemer.

Vyrocna_sprava_Platy.sk_2015_7

Zdroj: Platy.sk

Oproti tomu, na Slovensku máme aj firmy z tzv. utlmených odvetví. Väčšinou ide o odvetvia, kde sa nevytvárajú produkty a služby s vysokou pridanou hodnotou. Priemerné platy sú tú výrazne nižšie než celoslovenský priemer.

Vyrocna_sprava_Platy.sk_2015_8

Zdroj: Platy.sk

Zarábajú nad 1 600€ a myslia si, že ich plat je podpriemerný

Vnímanie platu je rôzne. V doplnkovom prieskume portálu Platy.sk sme položili respondentom otázku: Ako vnímate výšku svojho platu vzhľadom k priemeru na Slovensku? Prieskum, do ktorého sa zapojilo 10 167 respondentov, ukazuje, že najväčšia skupina zamestnancov, ktorí si myslia, že sú platení podpriemerne, skutočne zarába pod 410 € respektíve 810 € mesačne. Ukazuje sa, že prakticky nie je žiadny rozdiel vo vnímaní platu, či ľudia zarábajú pod 410 €, alebo 410 – 809 € mesačne. Väčšina z nich si myslí, že zarába podpriemerne.

Zamestnanci s platom 810 – 1210 € vnímajú svoju situáciu realistickejšie, keď takmer polovica z nich ohodnotila svoj plat ako priemerný, no až 40% ako podpriemerný.

Vyrocna_sprava_Platy.sk_2015_9

Zdroj: Platy.sk

Prieskum ukázal, že aj medzi vysoko nadpriemerne zarábajúcimi zamestnancami s platom 1 610 – 2 010 € je 21 % takých, ktorí svoj plat vidia ako podpriemerný. Pri zamestnancoch s platom nad 2 010 € je táto skupina pesimistov 12- percentná.

Napísal Tím Profesia
#Košický kraj #Platy