Slováci menia prácu najčastejšie pre nízke platy. Desatine zamestnancov sa mzda v roku 2020 znížila z dôvodu koronakrízy

30. novembra 2020
4 min

Nízky plat, nevyhovujúce pracovné podmienky a príliš veľa nadčasov. Toto sú hlavné dôvody, prečo sa Slováci rozhodnú pre zmenu zamestnania. Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus pre spoločnosť Profesia.

Prieskum agentúry Focus pre spoločnosť Profesia prebiehal druhý a tretí októbrový týždeň 2020 a celkovo sa doň zapojilo 1014 respondentov.

Zmeny sú dnes len pre odvážnych

Priaznivú situáciu na zmenu práce vidí v roku 2020 len málokto. Kým vlani išlo o 35 percent ľudí, v roku, ktorý výrazne poznačila koronakríza, sa tento podiel znížil iba na šesť percent.

Drvivá väčšina Slovákov nevidí dobrú príležitosť na kariérne zmeny. Aktuálnu situáciu hodnotí negatívne až 90 percent opýtaných.

Čo vedie Slovákov k zmene práce?

Najčastejším dôvodom ukončenia pracovného pomeru je v našich končinách nespokojnosť s platom. Takúto odpoveď uviedla vyše tretina respondentov. Tento dôvod uvádzali ľudia najčastejšie v každom jednom kraji na Slovensku.

Na druhom mieste skončili nevyhovujúce pracovné podmienky.

Viac ako desatina oslovených tiež uviedla, že v predošlej práci sa nedokázali vysporiadať s príliš veľkým množstvom pracovných povinností a nadčasov, zlou dostupnosťou, nemožnosti kariérneho rastu či nevyhovujúcim nadriadeným.

V roku 2020 firmy platy viac znižovali ako zvyšovali

Výsledky prieskumu, ktorý realizovala agentúra Focus pre spoločnosť Profesia, potvrdili, že v roku 2020 sa drvivej väčšine zamestnancov nezmenil plat. Keď už k zmene došlo, bola skôr negatívna. Kým zvýšenie platu zažilo 8 percent ľudí, zníženie kvôli koronakríze až 13 percent. Desatina Slovákov pritom potvrdila, že k dodatočnej úprave stále nedošlo a stále pracuje za menej.

Posledné zvýšenie platov zažila väčšina zamestnancov na Slovensku vlani. Takúto odpoveď uviedlo 28 percent respondentov, ďalších 13 percent uviedlo, že si platovo polepšili naposledy v roku 2018, 14 percent Slovákov zažila vylepšenie zárobku pred viac ako dvoma rokmi.

Väčšina neuvažuje o zmene práce ani na budúci rok

Rok 2020 prečkať v súčasnom zamestnaní a s príchodom nového roka pozerať po niečom novom. O takomto novoročnom predsavzatí uvažuje iba 11 percent ľudí.

Naopak, až 87 percent potvrdzuje, že zmenu práce nemá v pláne ani v roku 2021.

Slováci v prieskume uvádzali, že od zmeny zamestnania ich najviac odrádzajú obavy z nestability nového pracovného miesta, strach z finančnej krízy, vyšší vek, nutnosť dochádzania za prácou mimo svojho regiónu či záväzky voči finančným inštitúciám a rodine.

Čo ľudí frustruje pri hľadaní novej práce?

Málo pracovných príležitostí v ich regióne či nízke platové ohodnotenie v pracovných inzerátoch. Tieto dve veci uvádzali respondenti ako najviac frustrujúce pri hľadaní si nového uplatnenia.

Viac ako 30 percent ľudí uviedlo, že častými nepríjemnosťami, s ktorými sa stretávajú, sú tiež nedostatok pracovných príležitostí v oblasti ich záujmu a chýbajúca reakcia zo strany zamestnávateľa na odoslaný životopis.

Pri odpovediach o frustrácií pri hľadaní si práce cez internet môžeme vidieť pomerne rozličné odpovede v jednotlivých regiónoch. Uchádzači v Bratislavskom kraji považujú za najväčší problém nereagovanie zamestnávateľov na odoslanie životopisu, v Nitrianskom a Trnavskom kraji išlo o nízke platy v inzerátoch, v Trenčianskom a Žilinskom málo pracovných príležitostí v oblasti záujmu uchádzačov a respondenti v Prešovskom, Košickom a Banskobystrickom kraji uvádzali najčastejšie nedostatok pracovných príležitostí v regióne.

 

 

 

Kontakt pre médiá:

Nikola Richterová
PR Manager
Mob.: +421 917 697 726
e-mail: richterova@profesia.sk

 

 

 

Napísala Nikola Richterová
#Korona #Platy #Prieskum