V práci nie sme samotári: Po roku a pol s pandémiou chce pracovať z domu iba 8 percent Slovákov

23. septembra 2021
9 min

Prieskum realizovala spoločnosť Profesia spolu s iniciatívou Open HR fórum. Celkovo v ňom odpovedalo 3 202 respondentov.  Do realizácie sa zapojili aj partnerské spoločnosti Adecco, Manpower Group, SWAN a The Bridge. Údaje do prieskumu sa zberali od 16. júna do 31. augusta 2021. Celkovo sa zapojilo 3 203 respondentov na Slovensku.

Spoločnosť Profesia a zoskupenie Open HR fórum iniciovali od príchodu koronakrízy už ôsmy prieskum v rade. Prieskumy nesú názov HR Pulse a mapujú náladu a názory na trhu práce počas pandemického obdobia. V predošlých siedmich dotazníkoch odpovedali personalisti v zastúpení spoločností, ktoré pôsobia na Slovensku. Aktuálny je prvý, čo mapuje názory zo strany ľudí.

„Spolupráca Profesie a Open HR fóra prináša obzvlášť unikátne dáta. Ja sama prízvukujem, že koronakríza nepriniesla na trh práce iba opatrenia, ktoré neskôr spolu s pandémiou odídu. Posledné mesiace zaznamenávame obrovské zmeny, ktoré zotrvajú. Nielen pre zamestnávateľov, ale aj pre širokú verejnosť je dôležité poznať, ako tieto zmeny vnímajú ľudia. Firmy potrebujú nastaviť nové podmienky tak, aby sa s nimi vedeli ľudia stotožniť. Vďaka ďalšiemu veľkému prieskumu teraz vidíme, čo Slováci reálne chcú. Som rada, že opäť prinášame informácie, ktoré sú vecné a nejde iba o niekoho domnienky,“ informovala výkonná riaditeľka spoločnosti Profesia Ivana Molnárová.

Skúsenosť s home officom má viac ako polovica Slovenska

Počas pandémie pracovalo z domu 28 percent respondentov úplne a ďalších 26 percent čiastočne. Celkovo je to až 54 percent Slovákov.

Pracovali ste v období pandémie z domu?

„Dôležitá informácia je, že skúsenosť s prácou z domu má viac ako polovica Slovenska. Prieskumy, ktoré boli robené na začiatku pandémie potvrdzovali, že väčšina je na home office spokojná. Vtedy však boli ľudia zoznámení s dlhodobou prácou z domu iba krátko. Zaujímalo nás, aké výsledky prídu po roku a pol s pandémiou. Človek mal za túto dobu čas zistiť, čo mu naozaj vyhovuje a čo nie,“ vysvetlila Molnárová.

Trvalá práca z domu ľudí neláka

Výsledky prieskumu ukázali, že väčšina Slovákov považuje návštevu pracoviska stále za potrebnú. „Slováci v prieskume potvrdili trendy zo zahraničia. Do popredia sa dostáva hybridná práca. To znamená mix práce na pracovisku a z domu, respektíve kdekoľvek inde,“ dodala spoluzakladateľka iniciatívy Open HR fórum Ľuba Fabryová. Až 54 percent respondentov uviedlo, že by chceli práve spojenie práce z domu a návštevy pracoviska.

Prieskum ukázal, že Slovákov trvalá práca z domu neláka. Možnosť pracovať úplne na diaľku príde atraktívna iba osem percentám respondentov. Výsledky dokonca ukázali, že viac Slovákov by už radšej preferovalo každodennú návštevu pracoviska. Oproti skupine, ktorá chce trvalú prácu z domu, chce chodiť každý deň na pracovisko takmer päťnásobne viac ľudí. Presne 38 percent respondentov.

Home office chce zažiť aj veľká časť tých, čo ho nepoznajú

Medzi preferenciami vidíme rozdiely medzi ľuďmi bez a so skúsenosťou s home officom.

Ako si želáte pracovať po skončení pandémie?

Napriek tomu nám výsledky ukázali, že tretina respondentov, ktorá prácu z domu nezažila, by chcela odpracovať niektoré dni aj z domu.

Rôzne generácie, rôzne predstavy?

Preferencia hybridnej práce bola viditeľná takmer pri všetkých vekových kategóriách. Výnimkou bola iba najskúsenejšia skupina od 50 do 59 rokov. Najväčšia časť respondentov v tomto veku preferuje úplný návrat na pracovisko.

Práve najvyššia veková skupina bola taktiež tou, kde prieskum zaznamenal najnižší záujem o úplnú prácu z domu. Výraznejšie vyšší záujem o trvalú prácu z domu však nemožno vidieť ani pri nižších ročníkoch. O prácu na diaľku majú najväčší záujem ľudia od 30 do 39 rokov. V porovnaní s ostatnými možnosťami však ide stále o menšinu.

Kto chce vlastne chodiť do práce?

Regionálne porovnanie ukazuje veľké rozdiely medzi respondentmi z Bratislavského kraja a zvyšku Slovenska. V hlavnom meste a okolí si želá úplný návrat na pracovisko 15 percent ľudí. V ostatných regiónoch je to približne trojnásobok.

„Keď pozrieme na rozloženie aj štruktúru práce v Bratislave a okolí a zvyšku Slovenska, rozdiely vo výsledkoch nie sú až takým prekvapením. V hlavnom meste majú omnoho vyššie zastúpenie napríklad administratívne pozície. Tento región poskytuje viac priestoru pre zamestnancov, ktorí majú možnosť pracovať z domu. Veď to nám napokon potvrdili aj výsledky tohto prieskumu. Kým celkovo má s home officom skúsenosť 56 percent ľudí, v bratislavskom regióne je to až 81 percent,“ upresnila spoluzakladateľka iniciatívy Open HR fórum Soňa Sochová.

Koľko respondentov si želá pracovať výlučne na pracovisku v regiónoch?

Respondenti vo väčšine regiónov si však želajú hybridnú prácu. Najväčšiu preferenciu vidíme v Bratislavskom kraji, kde si možnosť mixu práce z domu a z pracoviska označilo za najvýhodnejšiu až 75 percent oslovených.

Iné preferencie vidíme len v Prešovskom, Trenčianskom a Nitrianskom kraji. Tu si najväčšia časť ľudí želá chodiť každý deň do práce.

Práca z domu výkonu neuškodila

Respondenti hodnotili v prieskume aj svoj pracovný výkon počas pandémie. svoju výkonnosť Najväčšia časť ľudí uviedla, že ich produktivita zostala rovnaká.

Ako sa počas pandémie zmenila pracovná výkonnosť?

„Obavy z minulosti, keď niektorí pochybovali o dobrej produktivite pri home office, pandémia takmer úplne zničila. Opäť to potvrdili aj výsledky prieskumu. Pracovníci nám potvrdili, že majú rovnakú alebo dokonca často až vyššiu produktivitu. Túto skutočnosť navyše potvrdzuje aj fakt, že ak by sa výkon ľudí počas home officu naozaj rapídne znížil, dnes by sme neboli svedkami rozširovania hybridnej práce a diskusií o novom normále, ale skôr tlaku firiem na návrat k systému, aký sme poznali v roku 2019,“ zdôraznila Ivana Molnárová.

Zaujímavosťou je najmä porovnanie odpovedí respondentov, ktorí pracovali z domu a tých, čo túto možnosť nemali. Lepšie hodnotenie svojho výkonu zaznamenal prieskum pri ľuďoch s home officom.  Pri respondentoch, ktorí home office nemali, boli zaznamenané horšie posudzované výsledky. Takmer štvrtina z nich potvrdila, že im produktivita počas pandémie klesla.

Čo chcú Slováci od svojich zamestnávateľov?

Viac benefitov, ktoré súvisia so zdravým. Toto je požiadavka na firmy, ktorú uvádzali Slováci v prieskume najčastejšie.

Medzi najčastejšími odpoveďami sa objavila tiež podpora pri udržiavaní rovnováhy medzi osobným životom a prácou, ale aj finančný príspevok na zariadenie pracoviska.

Od nadriadených chcú Slováci viac voľnosti

Rovnováha medzi prácou a voľnom, zameriavanie na výsledok namiesto pracovného času, budovanie dôvery či viac flexibility v organizácii práce. Z odpovedí respondentov na otázku, čo by chceli, aby urobil ich manažér po ukončení pandémie, je jasné, že ľudia chcú viac voľnosti.

„Aktuálne vidíme, že ľudia menia svoje nároky. Cítim, že je potrebné zdôrazniť aj zamestnávateľom a manažérom, aby ľudí počúvali a snažili sa dopomôcť v ich spokojnosti počas mimoriadne náročného obdobia plného zmien. Toto si uvedomujeme aj u nás v Profesii. Aktuálne máme špeciálne stretnutia s oddeleniami, na ktorých riešime ich zmeny v požiadavkách na prácu a na benefity. Treba si uvedomiť, že zmena pracovných návykov ovplyvnila ľuďom nielen pracovný, ale aj súkromný život. Je preto logické, že aj na firmy môžu byť zo strany ľudí teraz kladené nové nároky. Ak si chcú zamestnávatelia udržať dobré meno a lojalitu svojich zamestnancov, je nevyhnutné, aby budovali či udržiavali dobré pracovné prostredie,“ uzavrela Ivana Molnárová z Profesie.

 

 

 

Kontakt pre médiá:

Nikola Richterová
PR Manager
Mob.: +421 917 697 726
e-mail: richterova@profesia.sk

 

 

 

Napísala Nikola Richterová
#Home office #Korona #Prieskum