Každý druhý človek na Slovensku by pracoval aj bez zmluvy

2. júna 2014
3 min

Predstavte si, že by vám dnes ponúkli prácu, no bez pracovnej zmluvy. Peniaze by vám vyplácali „na ruku“, neplatili by odvody ani dane, ale nemali by ste ani nárok na nemocenské v čase choroby, ani by sa vám to nezarátavalo do dôchodku. Pracovať načierno je ochotných 47% ľudí. Informácie vyplývajú z reprezentatívneho prieskumu agentúry Focus na vzorke 1032 respondentov, ktorý si nechala vypracovať spoločnosť Profesia.Približne polovica ľudí by pracovala aj bez riadne podpísanej pracovnej zmluvy. Žiaden problém s tým nemá 21%. Ďalších 26% ľudí túto možnosť pripúšťa.

Ochota pracovať bez pracovnej zmluvy, 2014

Zdroj: Profesia.sk, Focus

Vyšší podiel ľudí, ktorí sú „určite” ochotní pracovať bez pracovnej zmluvy je medzi študentmi (36%), respondentmi s čistým mesačným príjmom domácnosti do 500 EUR (28%), ľuďmi žijúcimi v malých mestách od 20 do 50 tisíc obyvateľov (30%) a medzi obyvateľmi Prešovského kraja (27%).

Zodpovednejší sú starší ľudia

Najviac ľudí, ktorým neprekáža, že nemajú pracovnú zmluvu, nikto za nich neplatí odvody alebo dane, je medzi mladými ľuďmi. Takmer dve tretiny spomedzi ľudí od 18 do 24 rokov sú ochotné pracovať načierno. Určite by bez zmluvy nepracovalo len 6% spomedzi ľudí, ktorí vstupujú na trh práce.

S pribúdajúcim vekom rastie skupina ľudí, ktorá by sa bez pracovnej zmluvy, platenia odvodov a daní nezamestnala. Vo veku od 45 do 54 rokov by bez pracovnej zmluvy bolo ochotných pracovať 42%, určite si nepripúšťa možnosť pracovať bez pracovnej zmluvy už 27% respondentov. V najstaršej vekovej kategórii pracujúcich ľudí nad 55 rokov by už bez pracovnej zmluvy nebolo ochotných pracovať 29% opýtaných.

Ochota pracovať bez pracovnej zmluvy podľa vekových kategórií, 2014

Zdroj: Profesia.sk, Focus

Bez zmluvy by pracovali najmä nízkokvalifikovaní pracovníci, úradníci majú menej vyhranený názor

Najmenej ochotných pracovať bez pracovnej zmluvy je medzi tvorivými odbornými pracovníkmi. Určite by bez pracovnej zmluvy nepracovala takmeraž polovica respondentov.

Naopak najviac ľudí ochotných pracovať aj načierno je v skupiny nekvalifikovaných manuálnych pracovníkov, kde 54% respondentov povedalo, že by boli ochotní bez pracovnej zmluvy pracovať. Určite by bez pracovnej zmluvy spomedzi nekvalifikovaných pracovníkov nepracovalo len 15%.

Ochota pracovať bez pracovnej zmluvy na rôznych pozíciách, 2014

Zdroj: Profesia.sk, Focus

Ochota pracovať bez pracovnej zmluvy klesá s úrovňou vzdelania, najviac ochotní pracovať bez toho, aby platili dane a odvody, sú ľudia s najnižším vzdelaním a najmenej ochotní naopak najvzdelanejší ľudia. Spomedzi krajov je najviac ľudí ochotných pracovať bez zmluvy v Prešovskom kraji, v Trenčianskom a Trnavskom kraji.

Napísal Tím Profesia
#Prieskum #Trh práce