Tretina Slovákov potvrdila, že vzťah k vyučovaciemu predmetu formuje učiteľ

29. marca 2016
4 min

Každý tretí respondent si obľúbil vyučovací predmet vďaka učiteľovi. Za najobľúbenejší predmet v škole považujeme matematiku, naopak, informatika je najmenej obľúbenou. Ochota ľudí stať sa učiteľom rastie s platom. Muži by boli ochotní ísť učiť za plat prevyšujúci 1200 eur, pre ženy je profesia učiteľky atraktívna aj pri nástupnom plate 801 – 1000 eur. Osobnosť pedagóga  ovplyvňuje vzťah žiakov k predmetom, ale aj napriek tomu školy inzerujúce na Edujobs.sk neuvádzajú požiadavky na charakter a osobnosť učiteľov.


Z prieskumu, ktorý pre portál Edujobs.sk realizoval portál Platy.sk na vzorke zhruba 1 500 vysokoškolsky vzdelaných respondentov vyplýva, že učiteľ formuje vzťah žiakov k vyučovacím predmetom. Cieľom prieskumu bolo zistiť ochotu vysokoškolsky vzdelaných ľudí stať sa učiteľmi a zistiť, čo formuje vzťah študentov k jednotlivým predmetom.

Tretina ľudí si obľúbila vyučovací predmet vďaka učiteľovi

Rola učiteľa nespočíva iba v sprostredkovaní vedomostí a zručností. Učiteľ je aj motivátorom a podnecovateľom rozvoja osobnosti žiakov. Výsledky prieskumu potvrdili, že pozitívny vzťah žiaka k vyučovaciemu predmetu na základnej škole až v 30-tich percentách respondentov ovplyvnila osobnosť učiteľa. Z preferencií obľúbených predmetov vyplýva, že ľahké predmety, na ktoré nie je potrebné veľa sa učiť nie sú pre študentov tými najobľúbenejšími. Okrem osobnosti učiteľa najviac formujú vzťah žiaka k vyučovaciemu predmetu koníčky a záujmy, ktoré kopírujú obsah preberaného učiva.

Najobľúbenejším predmetom je matematika

Prieskum preukázal, že najobľúbenejším predmetom ľudí zvažujúcich kariéru v školstve bola matematika. Matematiku ako najobľúbenejší predmet uviedlo 26% respondentov, nasledoval zemepis (11%) a cudzí jazyk (10%). Za najmenej obľúbený predmet v škole respondenti považujú informatiku. Sledujeme, že sa mení aj vzťah k predmetu v závislosti od veku. Starší ľudia sa radi učili slovenský jazyk, mladí preferujú cudzie jazyky, ako napríklad angličtinu a nemčinu. Zaujímavosťou je, že matematiku, ako obľúbený predmet uviedlo až 40% ľudí z príjmovej skupiny nad 2 500 eur mesačne v hrubom.

Ochota ísť učiť rastie s nástupným platom nad 1200 eur

Atraktivita učiteľského povolania dnes naráža na nízke ohodnotenie práce učiteľa. Z prieskumu vyplýva, že do školstva by prišlo viac uchádzačov, ak by ich hrubý mesačný plat presiahol 1200 eur. Až tretina žien by pritom išla učiť už za sumu 801- 1 000 eur. Rovnako aj v prípade absolventov je zaujímavou mzdou pre zvažovanie kariéry v školstve suma do 1 000 eur. Najvyššie platové ohodnotenie by si pýtali potenciálni učitelia informatiky, ktorí si uvedomujú svoju cenu na trhu práce.

76% pracovných ponúk neuvádza požiadavky na charakter a predispozície učiteľa

„Aj napriek tomu, že vzťah študentov k jednotlivým predmetom ovplyvňuje najmä kvalita učiteľa, tak školy pri obsadzovaní nových učiteľských miest nekladú požiadavky na osobnosť a charakter učiteľa,“ uviedol Martin Menšík, projektový manažér Edujobs.sk. Analýzou 1 900 pracovných ponúk zverejnených za posledných 18 mesiacov na Edujobs.sk sme zistili, že pre školy je najčastejšou požiadavkou formalizované vzdelanie. Charakter učiteľa a jeho predispozície pre výkon učiteľského povolania školy nevyžadujú vo viac ako 76 % prípadov.

Viac informácií o Edujobs.sk

Edujobs.sk je platforma, ktorá poskytuje školám možnosť bezplatne zverejňovať voľné pracovné miesta v školstve a ako otvorené dáta ich exportuje na stránky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu ako aj na stránky www.skolskyportal.sk, www.profesia.sk a na internetové stránky škôl. Školy ročne zverejnia viac ako 1600 pracovných ponúk a mali viac ako 21000 reakcií na zverejnené pracovné ponuky.

Napísal Tím Profesia
#Školstvo