29. júla 2020

Uchádzači s vysokoškolským vzdelaním „kradnú“ miesta stredoškolsky vzdelaným. Slováci s titulom reagujú najčastejšie na ponuky, na ktoré stačí maturita

Najnovšia analýza pracovného portálu Profesia.sk odhaľuje, že uchádzači s vysokoškolským vzdelaním reagujú častejšie na ponuky, ktoré požadujú maturitu ako inzeráty, pri ktorých skutočne treba univerzitný titul. Dôvodom však môže byť najmä to, že na Slovensku až toľko práce pre vysokoškolákov nie je.

Na Slovensku evidujeme veľký záujem maturantov o vysokoškolské štúdium. Spoločnosť Profesia v analýze od portálu Platy.sk ukázala, že tento záujem má aj svoje opodstatnenie. Platy ľudí s univerzitným vzdelaním sú totiž výrazne vyššie ako platy stredoškolsky vzdelaných Slovákov. Má to však svoj háčik. Najväčší pracovný portál na Slovensku vo svojej najnovšej analýze ukazuje, že máme viac vysokoškolsky vzdelaných uchádzačov ako potrebujeme.

Drvivá väčšina ponúk požaduje stredoškolské vzdelanie

V roku 2020 požaduje titul z vysokej školy zhruba 21 percent pracovných ponúk. Do tohto podielu si pritom započítané všetky stupne vysokoškolského vzdelania. Ak sa pozrieme na to, koľko ponúk požaduje magisterský alebo inžiniersky titul, ide iba o desatinu inzerátov.

Zamestnávatelia vyžadujú najčastejšie maturitu. Z celkového počtu ide o takmer 41 percent pracovných ponúk na Profesia.sk. Druhým najčastejším požadovaným stupňom vzdelania je stredoškolské bez maturity. Tento stupeň uvádzajú zamestnávatelia v 21 percentách inzerátov.

Menej VŠ ponúk ako uchádzačov s VŠ titulom

Analýza portálu Profesia.sk ďalej zmapovala reakcie uchádzačov v vysokoškolským vzdelaním 2. stupňa a s maturitou. Počas prvých šiestich mesiacov 2020 reagovalo aspoň na jednu ponuku práce celkovo 29 515 uchádzačov s vysokoškolským vzdelaním, ktorí sú súčasťou CV databázy pracovného portálu.

Počet ponúk, ktoré požadovali akékoľvek vysokoškolské vzdelanie bol počas 1. polroka len zruba 19 400.  Najčastejšie išlo o ponuky práce so špecifickým zameraním ako je učiteľ, programátor, finančný analytik, IT analytik či IT konzultant, teda o pozície, na ktoré spĺňa podmienky špecifická skupina uchádzačov.

Uchádzači s VŠ titulom reagujú najviac na SŠ ponuky

Aj to môže byť dôvod, prečo uchádzači s vysokoškolským titulom reagujú častejšie na „stredoškolské“ ponuky ako tie „vysokoškolské“. Počas 1. polroka 2020 až 76 percent vysokoškolsky vzdelaných uchádzačov zareagovalo aspoň na jednu ponuku práce, ktorá požadovala strednú školu.  

Na aspoň jednu ponuku práce, ktorá požadovala vysokoškolské vzdelanie, zareagovala iba zhruba tretina uchádzačov s univerzitným titulom. (Uchádzači pritom mohli reagovať na viacero typov ponúk.)

Uchádzači s maturitou si hľadajú najčastejšie adekvátnu prácu

O čosi odlišnejšia je situácia pri uchádzačoch s maturitou. Najväčšia časť, teda 68 percent, si počas prvého polroka hľadala prácu, ktorá vyžadovala aspoň maturitu alebo nadstavbu.

Pomerne vysoký podiel však zaznamenala Profesia aj pri uchádzačoch s maturitou, ktorí reagovali aspoň na jednu ponuku práce, na ktorú stačilo základné vzdelanie. Z celkového počtu išlo až o 46 percent.

 

 

 

Kontakt pre médiá:

Nikola Richterová
PR Manager
Mob.: +421 917 697 726
e-mail: [email protected]