V Bratislavskom kraji sa zarába 1174 eur mesačne, v Prešovskom o 439 eur menej

5. septembra 2014
4 min

Ľudia v Prešovskom kraji zarobia v priemere každý mesiac o 37% menej ako ľudia, ktorí pracujú v Bratislavskom kraji. Ak porovnáme medzi krajmi platy ľudí, ktorí pracujú na pozíciách ako upratovači, robotníci či vrátnici, zarobia všade takmer rovnako. Rozdiel medzi platmi ľudí na pozíciách v pomocných prácach je v jednotlivých krajoch najviac 8 percent.

Hrubý mesačný plat v Bratislavskom kraji je podľa platového prieskumu Platy.sk 1174 eur mesačne. V ostatných krajoch Slovenska sa mu priemerné platy ani zďaleka nepribližujú. Najbližšie k priemernému platu v Bratislavskom kraji majú priemerné platy v Trnavskom a Trenčianskom kraji, kde však tiež zaostávajú takmer o tridsať percent.

Tabuľka: Výška platov podľa krajov

Výška platov podľa krajov, 2014

Zdroj: Platy.sk

Rozdiel v platoch stúpa s vyššou kvalifikáciou

Najmenší rozdiel medzi tým, koľko zarobí človek na tej istej pozícii v Bratislavskom kraji a ostatných krajoch, je pri pomocných zamestnancoch. Priemerné platy sa v jednotlivých krajoch pohybujú od 461 eur v Prešovskom kraji po 536 eur v Bratislavskom kraji.

Menšie regionálne rozdiely sú medzi zamestnancami aj v prípade, ak pracujú na pozíciách pre kvalifikovaných robotníkov a zamestnancov v službách. Najnižší priemerný plat zarábajú v službách ľudia v Banskobystrickom kraji, 576 eur mesačne a najvyšší plat v Bratislavskom kraji, 700 eur mesačne.

Rozdiel medzi platmi v manažmente je už pritom v jednotlivých krajoch v porovnaní s Bratislavským krajom štvrtinový. Kým nižší alebo stredný manažér v Bratislavskom kraji zarobí 1611 eur v priemere, človek na podobnej pozícii v Prešovskom kraji má priemerný plat 1070 eur. „Vyššie regionálne rozdiely v platoch ľudí na vyšších pozíciách vyplývajú zo štruktúry firiem pôsobiacich v okolí hlavného mesta. Človek na pozícií top manažéra v Bratislavskom kraji, riadi často väčšiu firmu ako človek riadiaci firmu v iných krajoch, čo sa odzrkadľuje aj na jeho plate,” povedal projektový manažér Platy.sk Miroslav Dravecký.

Výška platov v jednotlivých krajoch podľa úrovne pozície, 2014

Zdroj: Platy.sk

Z konkrétnych pracovných kategórií sú regionálne rozdiely najnižšie, ak ľudia pracujú na pozíciách v pomocných prácach alebo školstve. Najlepšie si zmenou miesta výkonu práce vedia privyrobiť ľudia, ak pracujú na pozíciách v bankovníctve, ekonomike, manažmente či informačných technológiách.

Výška platov v jednotlivých krajoch podľa pozície, 2014

Zdroj: Platy.sk

Rozdiely v platoch sú aj v štátnych firmách

Rozdiel medzi platom človeka v Bratislavskom kraji a v ostatných krajoch je na pozícii, či už človek pracuje v súkromnej firme alebo štátom vlastnenej spoločnosti. Pri súkromných domácich a zahraničných firmách sú platy nižšie približne o štvrtinu. Ak dvaja ľudia pracujú v štátnej spoločnosti ich plat sa môže naprieč Slovenskom líšiť o menej ako pätinu.

„Zaujímavé je aj to, že v Bratislavskom kraji je rozdiel medzi platmi zamestnancov v súkromných firmách oproti štátnym firmám o 18 percent, v iných krajoch je rozdiel v zárobku štátneho zamestnanca a zamestnanca v súkromnej sfére od 2 do 11 percent,” komentuje Miroslav Dravecký.

Výška platov v jednotlivých krajoch podľa vlastníctva spoločnosti, 2014

Zdroj: Platy.sk

Napísal Tím Profesia
#Bratislavský kraj #Platy #Prešovský kraj