V matkách vidíme najmä učiteľky

6. mája 2015
3 min

Ktoré pozície sa Vám vybavia, keď sa zamyslíte nad úlohou matky? Najčastejšie ľudia uvádzajú, že matky musia byť učiteľkami, psychologičkami alebo animátorkami voľného času.

Do prieskumu Profesie s otázkou Ktoré tri pozície sa Vám vybavia, keď sa zamyslíte nad úlohou matky? sa zapojilo 4 483 respondentov. Najčastejšie uvádzali pozície učiteľka, psychologička, animátorka voľného času, lekárka a upratovačka. Zo zoznamu pozícií najmenej ľudí označilo matku v role inštalatérky, opravárky a športovej trénerky.

Najčastejšie uvádzané pozície pri úlohe matkyZdroj: Profesia.sk

Ženy sa vidia ako upratovačky

Výber prvých piatich najčastejších pozícií, ktoré uvádzajú muži, a ktoré uvádzajú ženy, je rozdielny len málo. Ženy medzi svoje povinnosti v úlohe matky častejšie zaradili upratovanie – takmer štvrtina žien uviedla túto rolu pre matku medzi najčastejšími pozíciami. Upratovanie ako činnosť pre matky sa vybaví najmä ľuďom s najnižším dosiahnutým vzdelaním a ľuďom vo veku od 41 do 50 rokov. V pozícii upratovačky vidí matky iba 13% mužov.

Najčastejšie uvádzané pozície pri úlohe matky z pohľadu mužov vs. žien

Zdroj: Profesia.sk

Trpezlivá, odolná voči stresu a tvorivá

Podľa toho, aké osobné schopnosti a zručnosti zamestnávatelia uvádzajú v pracovných ponukách, keď obsadzujú pozície učiteľky, psychologičky alebo animátorky, matky by mali mať vzťah k deťom, byť trpezlivé, tvorivé, odolné voči stresu, komunikatívne, vnímavé, schopné riešiť problémy a príjemne vystupovať na verejnosti.

Plat žien na prvých troch najčastejšie uvádzaných pozíciách je v priemere 659 eur.

Najčastejšie ženy upratujú jednu až tri hodiny

V prieskume sme sa zároveň pýtali, koľko času týždenne respondentom zaberie upratovanie, varenie a nakupovanie. Najviac žien uviedlo, že upratuje 1 až 3 hodiny týždenne, varí približne štyri hodiny a nakupuje 2 až 3 hodiny týždenne.

Viac upratujú ženy ako muži. U žien sa čas venovaný upratovaniu predlžuje s vekom, klesá s dosiahnutým vzdelaním.
Pri varení najčastejšie ľudia strávia do štyroch hodín. Približne každá tretia žena uviedla že varí viac ako 5 hodín týždenne. Nevaria najmä ľudia do 24 rokov a bez detí.

Muži z domácich prác častejšie nakupujú a upratujú, menej varia. Až štvrtina mužov v prieskume uviedla, že vôbec nevarí.

Odhad času venovaného aktivitám matiek

Zdroj: Profesia.sk

Napísal Tím Profesia
#Školstvo