Vyše 30 percent zamestnancov v marketingu, cestovnom ruchu, či prekladateľstve zmenilo za posledný rok prácu. Fluktuácia na Slovensku rastie

7. novembra 2017
5 min

Až pätina. Toľko je zamestnancov, ktorí za posledných 365 dní zmenili prácu aspoň jedenkrát. Portál Profesia.sk zistil, že z takmer 86-tisíc Slovákov, ktorí si na stránke počas posledného roka vytvorili životopis, menili prácu najčastejšie zamestnanci v marketingu a cestovnom ruchu.

Slováci menia prácu častejšie

Presne 21,5 percenta ľudí so životopisom na portáli Profesia.sk zmenilo minimálne raz prácu počas posledného roka.  Spoločnosť Profesia skúmala obdobie od októbra 2016 až po september 2017.

Ak výsledok porovnáme s predošlou analýzou z roku 2015, zistíme, že fluktuácia na Slovensku rastie. Vtedy spomedzi ľudí so životopisom  na najväčšom pracovnom portáli na Slovensku zmenilo prácu počas jedného roka 12 percent ľudí. Pozrite si správu z roku 2015.

Fluktuácia klesla pod 10 percent až pri ľuďoch nad 40 rokov

Nižšiu oddanosť svojmu zamestnávateľovi pociťujú najmä mladší pracovníci. Fluktuáciu nad 30 percent eviduje Profesia pri vekových skupinách 15 až 19 rokov a 20 až 24 rokov.

O pomerne častom menení zamestnania mladých ľudí pritom hovoria personalisti čoraz častejšie. Voľnosť tejto skupiny pracovníkov podporuje aj fakt, že veľká časť ľudí tejto vekovej kategórie nie je obmedzovaná pravidelnými splátkami hypotéky a nemá založenú rodinu.

Zaujímavosťou je, že podiel pracovníkov, ktorí  zmenili prácu pod 10 percent evidujeme až pri vekovej hranici 40 rokov a vyššie. Môžeme tak hodnotiť, že súčasná situácia, keď je počet pracovných príležitostí vyšší, nahráva práve zamestnancom. Z výsledkov môžeme usúdiť, že tí si práve vďaka tomuto faktu vyberajú medzi ponukami stále viac.

Prácu za posledný rok zmenila tretina marketérov

Najmenej stabilnú pracovnú silu majú firmy v marketingu, reklame, prekladateľstve, či v cestovnom ruchu. V týchto odvetviach platí, že z desiatich zamestnancov až traja vymenili za posledných 12 mesiacov prácu.

Do odvetví s najčastejšie odchádzajúcimi zamestnancami sa dostala aj žurnalistika a právo. Zaujímavosťou je, že s výnimkou cestovného ruchu, väčšina pracovných pozícií v odvetviach s najvyššou fluktuáciou vyžaduje netechnické vysokoškolské vzdelanie.

Najstabilnejší zamestnanci sú v textilnom priemysle

Najmenej zamestnancov zmenilo prácu za posledný rok v textilnom, kožiarskom, či odevnom priemysle. Najnižšia fluktuácia z pomedzi odvetví na Slovensku predstavuje podiel 15,2 percenta.

Zamestnanci textilného priemyslu predbehli v rebríčku s najnižšou fluktuáciou dokonca aj vrcholový manažment. V predošlej analýze spoločnosti Profesia boli najvyšší riaditelia na prvom mieste. Na ďalších miestach sa dostala technika a rozvoj, výroba a strojárstvo.

Najnestabilnejší zamestnanci sú v Bratislave, najmenej menia prácu v Nitre a okolí

Spomedzi všetkých regiónov menili prácu najviac zamestnanci v Bratislavskom kraji. Takýto výsledok bol však očakávaný, keďže práve tu je najviac pracovných príležitostí. Táto skutočnosť znamená, že ľudia, ktorí chcú prácu zmeniť majú omnoho viac možností, kam ísť ďalej.

Na druhom mieste skončil Prešovský kraj, ktorý je v krajine v poradí druhým regiónom s najnižším počtom ponúk. Zároveň však platí, že podľa portálu Platy.sk má Prešov a okolie najnižšiu priemernú mzdu. Zamestnanci tu zarobia v priemere 954 eur v hrubom. Pre porovnanie, zamestnanci v hlavnom meste zarábajú v priemere o 58 percent viac. V prípade Prešovského kraja tak môže byť najväčšou motiváciou na zmenu zamestnania najmä nespokojnosť s platovými podmienkami.

Najnižšia fluktuácia je v Nitrianskom kraji. Po Bratislave a okolí a Trnavskom kraji ide o región s tretím najvyšším počtom pracovných miest.

Najčastejším dôvodom zmeny práce je nízky plat

Slováci menia prácu najmä vtedy, keď sa v nej cítia platovo nedocenení. Vyplýva to z prieskumu pracovného portálu Profesia.sk, do ktorého sa zapojilo vyše 5-tisíc respondentov.

Napriek tomu, že najčastejším dôvodom odchodu z práce sú na Slovensku nízke platy, neznamená to, že odvetvia s najvyššou fluktuáciou sú automaticky sektory s najnižšou priemernou mzdou.

 

Kontakt pre médiá:

Nikola Richterová
PR Manager
Mob.: +421 917 697 726
e-mail: richterova@profesia.sk

 

 

 

 

 

 

 

 

Napísala Nikola Richterová
#Fluktuácia #Trh práce