Ženy zarobia oproti mužom o štvrtinu menej. Medzi dôvodmi sú iné kariérne záujmy či postavenie sektorov v hospodárstve

5. marca 2020
4 min

Rozdiely medzi priemernými platmi žien a mužov pretrvávajú. Potvrdzuje to najnovšia analýza portálu Platy.sk. Mzdové nezrovnalosti medzi pohlaviami ovplyvňuje aj rozličné kariérne smerovanie a postavenie jednotlivých sektorov v hospodárstve krajiny.

24,4 percenta. O toľko percent zarábajú ženy na Slovensku menej ako muži. Ukazuje to analýza portálu Platy.sk, ktorý patrí do portfólia spoločnosti Profesia.

Kým celková priemerná mzda žien v roku 2019 predstavovala 1146 eur, plat u mužov bol o pár stoviek vyšší. Na ich priemernej výplatnej páske svietila suma 1516 eur v hrubom.

Rozličné kariérne smery a postavenie odvetví v hospodárstve

Celkové rozdiely v platoch žien a mužov ovplyvňujú aj skutočnosti, na aké pozície sa ľudia hlásia. To znamená, že celkové rozdiely ovplyvňuje aj skladba a orientácia hospodárstva a pracovné pozície, ktoré sú na trhu práce žiadané. Téma o celkových rozdieloch v platoch tak súvisí aj s postavením odvetví v spoločnosti. Môžeme vidieť, že v rôznych krajinách je napríklad iné postavenie povolania učiteľa, lekára a podobne.

Na Slovensku sme zvyknutí na to, že v odvetviach ako sociálna práca, školstvo, kde vidíme dominovať ženy, sú nižšie platy, ako napríklad v energetike a technických smeroch, kde zase pre zmenu dominujú muži.

Rozdiely ovplyvňuje veľké množstvo faktorov

Jedným z hlavných faktorov, ktoré majú vplyv na platové rozdiely medzi ženami a mužmi je materská dovolenka. Môžeme vidieť, že v našej krajine je starostlivosť o novorodené dieťa takmer vždy na matke. Kým matky sú niekoľko rokov na materskej dovolenke, ich mužskí kolegovia naberajú v pracovnom živote skúsenosti, s čím často súvisí aj platový progres.

Najmä v regiónoch sa však stále môžeme stretávať s vplyvom akýchsi rodových zvykov. To znamená, že ženy nie sú často vychovávané a motivované pracovať na kariére, na to je skôr určený muž. Môžeme vidieť, že aj u nás ešte stále pretrvávajú zvyklosti, kde je považovaný otec rodiny za živiteľa rodiny, kým žena sa má starať o domácnosť a deti.

Ďalšími dôvodmi, ktoré sú však často viazané aj na predošlé dve, sú často aj zvyklosti, že ženy si už na pracovných pohovoroch pýtajú menej peňazí. Samozrejme, môže byť za tým jednak nižšia iniciatíva, keďže sú prípady, kedy ženy samé často za živiteľa rodiny považujú muža. Zároveň sa však stretávame s tým, že ženy majú často na trhu práce aj vďaka historickým označovaniam menej sebavedomia a platové vyjednávanie im preto robí väčší problém.

Ďalším problémom môže byť aj to, že keď idú do platového vyjednávania ženy, na druhej strane v podobe manažéra je s najväčšou pravdepodobnosťou muž. Podľa našich posledných prieskumov sa ukazuje, že v slovenskom manažmente je zhruba štvrtina žien, zostatok tvoria muži.

Najväčšie rozdiely vidíme pri špecializovaných pozíciách

Špecialista pre vzdelávanie, IT analytik či úverový špecialista. Toto sú tri pozície, pri ktorých Platy.sk evidujú mimo manažérskych pozíciách najväčšie rozdiely v absolútnych číslach.

Môžeme vidieť, že drvivá väčšina z desiatich pozícií, pri ktorých portál Platy.sk eviduje najväčšie rozdiely medzi platmi žien a mužov, sú odborné špecializované povolania.

Výrazné rozdiely nie sú všade

Analýza sa pozrela na to, ako sa rozdiely vyvíjajú v jednotlivých odvetviach na Slovensku. Ukázalo sa, že medzi jednotlivými sektormi je vidieť nezrovnalosti. Kým vo vodohospodárstve či prekladateľstve sú rozdiely minimálne, pri obchode či leasingu si muži oproti ženám vedia zarobiť výrazne lepšie.

 

 

 

Kontakt pre médiá:

Nikola Richterová
PR Manager
Mob.: +421 917 697 726
e-mail: richterova@profesia.sk

 

 

 

Napísala Nikola Richterová
#Platy