Zmenu situácie na pracovnom trhu je cítiť aj na veľtrhoch. Pre firmy majú dnes väčší zmysel ako predtým

31. januára 2018
4 min

Spoločnosť Profesia pripravuje už 9. ročník veľtrhu Profesia days v hlavnom meste. Incheba Expo otvorí brány všetkým záujemcom 28. februára a 1. marca 2018. Skutočnosť, že nezamestnanosť na Slovensku klesla, spôsobila, že veľtrhy majú dnes pre zamestnávateľov ešte väčší zmysel ako kedysi.

Záujem vystavovateľov posledné roky rástol

V roku 2017 sa Profesia days zúčastnilo 170 vystavovateľov. Medzi zamestnávateľmi boli spoločnosti z rôznych odvetví – od IT a priemyselnej výroby až po obchod a centrá zdieľaných služieb.

Zmena situácie

Analýza veľtrhov Profesia days však ukazuje, že zmeny na slovenskom trhu práce sa prejavujú aj na účastníkoch. Ich počet bol v rokoch 2012 a 2017 približne rovnaký. Išlo o 16 až 17-tisíc ľudí. Rok dozadu však prišlo omnoho viac zamestnaných ľudí. Tí tvorili až 36% návštevníkov. 

Kým na konci februára 2012 bola podľa ústredia práce miera nezamestnanosti 13,76%, vlani predstavovala 8,39%. To sa prejavilo aj na štruktúre účastníkov. V roku 2012 tvorili ľudia bez práce najpočetnejšiu časť návštevníkov Profesia days, teda 39 percent. Vlani ich bolo už iba 21 percent.

Zmena stratégie

Kým v minulosti stačilo zamestnávateľom vynaložiť na zaujatie uchádzačov o prácu menej úsilia, dnes je tomu inak. Pracovný portál Profesia.sk zaznamenal v roku 2017 nový rekord. Počet pracovných ponúk sa ku koncu decembra vyšplhal až na 274 973.

Aj preto musia dnes firmy zvoliť inú komunikáciu, ako tomu bolo 5 rokov dozadu. Výborná príležitosť je práve na veľtrhoch práce, kde sa tak nestretávajú iba s ľuďmi, ktorí aktívne hľadajú prácu.

Iba polovica účastníkov z vlaňajšieho ročníka, ktorá vyplnila dotazník, uviedla, že prišla na podujatie hľadať prácu. Viac ľudí prišlo preto skôr zistiť, aké pracovné pozície spoločnosti ponúkajú a čo poskytujú svojim zamestnancom. To znamená, že ak by firma na veľtrh neprišla, s takýmito ľuďmi by sa zrejme nestretla, keďže nejde o skupinu ľudí, ktorá aktívne posiela životopisy a hľadá si novú prácu.

Veľtrh práce ako nástroj na „prelomenie ľadov“

Práve skutočnosť, že najväčšie množstvo ľudí, ktorí sa na veľtrhu zúčastnilo, zaujímali najmä informácie o zamestnávateľoch, môžu firmy využiť vo svoj prospech.

Personalisti majú navyše príležitosť zaujať aj takých, ktorí možno prácu hľadajú, no nenapadlo im skúsiť zmeniť odvetvie, mohli mať voči danej práci nejaké predsudky, prípadne danú spoločnosť až tak nepoznajú. Celá komunikácia s uchádzačmi prichádza navyše mimo zasadačiek v neformálnom prostredí.

Väčšina účastníkov bola v produktívnom veku

Analýza účastníkov minulého ročníka ukázala, že najväčšia časť zúčastnených bola vo vekovej skupine 25 až 34 rokov. To znamená, že ide o vek, ktorý je z pohľadu zamestnávateľov atraktívny. Uchádzači v tomto veku majú z tohto dôvodu najlepšie vyhliadky na zmenu práce. 

 

 

 

 

 

 

Kontakt pre médiá:

Nikola Richterová
PR Manager
Mob.: +421 917 697 726
e-mail: richterova@profesia.sk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napísala Nikola Richterová
#Profesia days #Trh práce