Aj napriek vysokej inflácii tento rok nestúpli platy 40 percentám zamestnancov na Slovensku 

29. novembra 2023
5/5
4 min

Vysoká inflácia a nedostatočne rastúce mzdy, ktoré nedokázali pokryť zvýšené náklady, boli celosvetovo jednou z tém roka 2023. Z prieskumu portálu Platy.sk vyplynulo, že 40 percent zamestnancov a zamestnankýň na Slovensku tento rok nešlo platovo hore, a väčšina tých, ktorým plat zvýšili, čakala viac. Prieskum sa realizoval na vzorke 3840 respondentiek a respondentov od 20. októbra do 2. novembra.

Spomedzi respondentov len 15 percent odpovedalo, že im zvýšili plat a sú spokojní, necelá tretina síce už má vyšší plat, no očakávala výraznejší nárast príjmu. Potvrdzujú to aj presné sumy, o ktoré zamestnancom a zamestnankyniam stúpli platy, vzhľadom na výrazný nárast bežných mesačných nákladov nie sú nijak závratné. Takmer polovici respondentov zvýšili plat v sume len do 100 eur mesačne v hrubom. Iba desatina si prilepšila o 300 a viac eur.

Pozitívnou správou je, že spoločnosti si kritickú situáciu uvedomovali a u dvoch tretín tých zamestnancov, ktorým narástli platy, to bola iniciatíva firmy. Zvyšní o to žiadali buď individuálne, alebo spoločne s viacerými kolegami naraz. Skupinová požiadavka vychádzala najmä od zamestnancov a zamestnankýň s nízkymi a strednými príjmami.

Vo všetkých krajoch s výnimkou Bratislavského rástli mzdy najčastejšie len o 100 eur a menej. V najzápadnejšom kraji na Slovensku stúpli 40 percentám zamestnancov a zamestnankýň mzdy o 100 až 200 eur mesačne, zároveň tam bol najväčší podiel rastu o 300 a viac eur.  

Nezvýšenie platu vyvolalo u zamestnancov aktivitu 

Ak zamestnancom a zamestnankyniam vo firme nezvýšili plat, neostali pasívni. Najväčšia časť z nich si hľadá novú prácu, 5 percent si ju už aj našlo. Platí to najmä na pracovníkov veľkých firiem, ktoré majú nad 1000 zamestnancov, a na nízkopríjmové skupiny. Viac ako štvrtina z ľudí, ktorí sú najviac ohrození vyššími cenami tovarov a služieb, síce vo firme ostala, no má finančné problémy. Iba deviatim percentám respondentiek a respondentov z tejto skupiny rovnaká suma na výplatnej páske nespôsobila problémy. Celkovo sa Slováci a Slovenky nevzdávajú a 24 percent z nich bude žiadať o zvýšenie platu v dohľadnej dobe opäť.  

Viac zarábajú zamestnanci bezpečnosti či bánk, v gastre si neprilepšili 

Najviac zamestnancov, ktorí sa na základe dát z prieskumu tento rok dočkali zvýšenia platov, je z oblasti bezpečnosti a ochrany. Uviedlo to až 75 percent respondentov z tohto sektora. Až dvom tretinám však narástla mzda v sume len do 100 eur a čakali viac, zvyšok si prilepšil o 100 až 200 eur mesačne. Podobné je to aj v prípade ďalších odvetví, v ktorých sa najvyšší počet zamestnancov dočkal zvýšenia platu – bankovníctvo, školstvo a vzdelávanie, a ľudské zdroje. 

Na opačnom konci sa ocitli zamestnanci z oblasti cestovného ruchu, gastra a hotelierstva. Takmer dve tretiny z nich tento rok dostávali rovnakú výplatu ako vlani. V rovnakej situácii je aj polovica zamestnancov a zamestnankýň v stavebníctve, službách aj vrcholoví manažéri a manažérky. V prípade vrcholového manažmentu si však tí, ktorým zvýšili plat, najčastejšie polepšili o viac ako 300 eur mesačne.  

V Česku je situácia takmer identická 

Rovnaký prieskum z portálu Platy.cz neukázal takmer žiadne rozdiely vo zvyšovaní platov na českom a slovenskom trhu práce. Jediné, v čom sa naši susedia výraznejšie líšili, bola reakcia na nezvýšenie platu. V menšej miere ako Slováci a Slovenky si hľadajú novú prácu. Najviac českých respondentiek a respondentov sa vyjadrilo, že v práci ostali a v najbližšej dobe budú o zvýšenie platu žiadať opäť.  

Audio nahrávka pre médiá:

Kontakt pre médiá:

Ľubica Melcerová
PR Manager
Mob.: +421 917 697 726
e-mail: lubica.melcerova@profesia.sk

Napísala Lubica Melcerova
Hodnotenie článku