Sú zdravotne znevýhodnení na trhu práce skutočne nežiadúci? Vyše desatina má vysokoškolský titul

27. februára 2019
5 min

Zamestnávanie ľudí so zdravotným znevýhodnením je téma, nad ktorou visí v našej spoločnosti stále otáznik. Za minulý rok si na pracovnom portáli Profesia.sk vytvorilo životopis takmer 2-tisíc takýchto uchádzačov. Aj to je jeden z dôvodov, prečo sa naša spoločnosť rozhodla venovať tejto téme podrobnejšie.

Spoločnosť Profesia vníma nedostatočný prienik ZŤP ľudí na slovenskom trhu práce. Aj z tohto dôvodu hľadá spôsoby, ako túto problematiku riešiť.

Boj s predsudkami

V súvislosti s vnímaním kolegov, ktorí majú zdravotné postihnutie, sú pomerne veľké rozdiely medzi tými, ktorí túto skúsenosť majú a tými, ktorí s ľuďmi so znevýhodnením nikdy nepracovali.

Tí, ktorí v súčasnosti majú kolegu so zdravotným znevýhodnením, označujú túto skúsenosť ako pozitívnu vo vyše 37 percent prípadov. Ak sa pozrieme na zamestnancov bez skúseností s takýmito kolegami, za pozitívum to považuje iba 6 percent ľudí.

To nasvedčuje, že množstvo ľudí môže mať dnes voči takýmto kolegom predsudky. Veľkým pozitívom je však skutočnosť, že omnoho lepšie vnímanie takýchto kolegov majú ľudia, ktorí s nimi majú skúsenosti. V tomto prípade tak ide o impulz pre zamestnávateľov, ktorí by takýmto uchádzačom mohli dať priestor najmä v súčasnosti. Množstvo firiem naráža totiž na problém, keď nevie nájsť nielenže vhodných ľudí na dané pozície, ale problém je tiež získanie takých zamestnancov, ktorí sú ochotní pracovať.  

Profesia od marca výrazne podporí zamestnávanie ZŤP

Spoločnosť Profesia sa rozhodla, že chce podporovať skupinu ľudí so zdravotným znevýhodnením na trhu práce. Aj z tohto dôvodu od 1. marca sprístupňuje všetkým svojim klientom databázu životopisov ľudí so zdravotným znevýhodnením zadarmo.

Každý klient si tak bude môcť prezerať životopisy ľudí, ktorí mali záujem o pridanie do tejto špecializovanej skupiny bezplatne. Možnosť narábať s databázou životopisov uchádzačov otvorených novým príležitostiam je u klientov jednou z najčastejšie využívaných spoplatnených služieb spoločnosti Profesia.

„Veríme, že bezplatná možnosť osloviť človeka so znevýhodnením s pracovnou ponukou pomôže nielen firmám, ale aj chráneným dielňam či sociálnym podnikom. Súbežne komunikujeme s neziskovými organizáciami, ktoré sa venujú ľuďom so znevýhodnením, aby boli pripravení na výberové pohovory a vedeli si životopis cez Profesia.sk vytvoriť správne. Dávame im informácie aj ku osobnej či pracovnej asistencii, ktoré im môžu pomôcť najmä v zapracovaní počas skúšobnej doby,“ vysvetlila CSR manažérska spoločnosti Profesia Anna Podlesná.

Dve percentá uchádzačov majú zdravotné znevýhodnenie

Z uchádzačov o prácu, ktorí si v roku 2018 vytvorili životopis na pracovnom portáli Profesia.sk, boli takmer dve percentá so zdravotným znevýhodnením.

Ukazuje sa, že tento podiel sa za posledné roky príliš nemení.

Desatina má vyštudovanú vysokú školu

Najväčšia časť uchádzačov so zdravotným znevýhodnením má maturitné vzdelanie. Ľudia s týmto vzdelaním tvorili takmer 40 percent zo životopisov, ktorí si zdravotne postihnutí ľudia vytvorili v roku 2018.

Za maturitou nasleduje stredoškolské vzdelanie bez maturity. Takéto vzdelanie má takmer 32 percent uchádzačov. Na treťom mieste skončilo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, ktoré má vyštudované vyše desatina ľudí.

Dôraz na túto skupinu uchádzačov a zamestnancov aj na Profesia days

Spoločnosť Profesia rieši tému zamestnávania ľudí so zdravotným znevýhodnením niekoľko rokov. Problematiku bude riešiť podrobnejšie aj na festivale príležitostí Profesia days 6. a 7. marca v bratislavskej Inchebe.

Tejto problematike je určená Zóna bez hraníc, v ktorej záujemcovia nájdu firmy, sociálne podniky, chránené dielne a agentúry podporovaného zamestnávania. Zóna je určená nielen pre ľudí so znevýhodnením, ale aj tým, ktorí sa o týchto témach chcú informovať, prípadne majú chuť pomôcť, či nájsť si pracovné uplatnenie, ktoré by súviselo s pomocou takejto skupine ľudí v spoločnosti.

 

 

 

Kontakt pre médiá:

Nikola Richterová
PR Manager
Mob.: +421 917 697 726
e-mail: richterova@profesia.sk

 

 

Napísala Nikola Richterová
#CSR #Výpomoc so srdcom