Akadémia pre riaditeľov zažíva svoj štvrtý ročník. Súčasných účastníkov čaká ich prvá výučba

9. februára 2022
4 min

Akadémia pre riaditeľov je unikátnym projektom spoločnosti Profesia a partnera, ktorým je spoločnosť Microsoft. Jej cieľom je poskytnutie neformálneho vzdelávania riaditeľom základných a stredných škôl, ktoré má priniesť zlepšenie školského pracovného prostredia. Aktuálny ročník začína svoju vyučovaciu fázu.

Najnovší ročník Akadémie pre riaditeľov začína svoj prvý modul s výučbou. Tento raz sa prihlásilo 56 záujemcov z celého Slovenska. Spomedzi nich bolo vybratých 24 účastníkov. Do unikátneho projektu je momentálne zapojených 19 riaditeliek a 5 riaditeľov základných a stredných škôl.

Akadémia pre riaditeľov je projektom Profesie a hlavného partnera, ktorým je spoločnosť Microsoft, ktorá poskytla finančnú podporu a plné technické zabezpečenie.  Partner umožnil projektu bezpečné zdieľanie kompletných dokumentov a dodal kvalitný online priestor pre komunikáciu účastníkov mimo prezenčných modulov.

Aktuálny ročník čaká prvá výučba

Ročník 2021/2022 začal v septembri úvodným stretnutím. Zapojení riaditelia a riaditeľky následne absolvovali prieskum svojich potrieb a osobnostné Gallup testovanie, na základe ktorého akadémia vyhodnotila individuálne silné stránky a talenty jednotlivých účastníkov. Teraz nasleduje vzdelávanie, ktoré je rozdelené do troch modulov.

Prvý sa koná od stredy 9. do piatka 11. februára v priestoroch hotela Remata v obci Ráztočno. Táto fáza je venovaná téme sebapoznania a manažérskych zručností.

Následne čaká účastníkov v marci druhý modul s témou vnútropodnikovej dynamiky a vzťahov v kolektíve. Tretia fáza je na pláne v máji, kde sa budú riaditelia venovať správnej vízie a poslaniu škôl v 21. storočí.

Unikátny projekt má za sebou tri úspešné ročníky

Zmena kvality a imidžu školstva na Slovensku je dlhodobý proces. Profesia hľadá spôsoby, ako zvýšiť záujem o prácu v školstve. Od roku 2013 umožňuje materským, základným či stredným školám a školským zariadeniam inzerovať pracovné ponuky bezplatne na portáli Edujobs.sk. Analýzy špecializovaného pracovného portálu však dlhodobo ukazujú, že slovenské školstvo je v stále väčších problémoch. V roku 2021 uverejnili školy viac ako 1500 pracovných ponúk a vytvorili tým nový rekord. Počet záujemcov je však výrazne nižší ako dopyt škôl po nových ľuďoch.

Aby boli školy atraktívnejším miestom na prácu, Profesia v roku 2018 upriamila pohľad na riaditeľov škôl. Tak vznikol projekt Akadémia pre riaditeľov. Doteraz ho počas troch ročníkoch absolvovalo 62 riaditeľov z celého Slovenska a traja pracovníci z metodicko-pedagogických centier.

Ako funguje Akadémia riaditeľov?

Každý ročník sa realizuje v troch moduloch. Obsahovo sú zamerané na oblasti, ktoré počas vstupných rozhovorov uviedla väčšina riaditeľov ako kľúčové. Ešte pred prvým modulom, každý účastník na svojej škole zrealizuje anonymný prieskum zameraný na potreby zamestnancov a Gallup test, cez ktorý spozná svoje silné stránky.

Každým modulom účastníkov sprevádzajú lektori, ktorí sa dlhodobo venujú vzdelávaniu a rozvoju lídrov. Riaditelia prostredníctvom projektu získavajú poznatky, ktoré vedia okamžite preniesť do praxe a zlepšiť tak pracovné prostredie v slovenských školách.

 

 

 

Kontakt pre médiá:

Nikola Richterová
PR Manager
Mob.: +421 917 697 726
e-mail: richterova@profesia.sk

 

 

Napísala Nikola Richterová
#Akadémia pre riaditeľov #CSR