Ktorých uchádzačov nevedia zaujať dnešné TOP odvetvia?

4. marca 2020
5 min

Napriek tomu, že situácia na trhu práce sa už označuje za recesiu, v mnohých odvetviach stále vzniká nezanedbateľný počet nových miest. Vďaka nízkej miere nezamestnanosti však úloha zohnať nových zamestnancov zostáva veľmi náročná. Analýza portálu Profesia.sk ukazuje, aké sú rozdiely medzi vekovým rozdelením záujemcov o jednotlivé sektory. Pre viaceré je problémom, že nevedia zaujať mladších, či naopak, starších uchádzačov.

Obchod, výroba, IT, administratíva či doprava. Toto sú odvetvia, ktoré za posledný polrok priniesli na najväčší pracovný portál na Slovensku najviac pracovných ponúk. Portál Profesia.sk sa pozrel na to, kto je medzi TOP 15 odvetviami, ktoré od 1. septembra 2019 do 20. februára 2020 uverejnili najviac inzerátov.

Koho nevedia zaujať?

Snaha získať nových ľudí by dnes mala byť spojená s analýzou uchádzačov. Jednotlivé odvetvia majú na trhu práce rôzne pozície. Odborníci z jednotlivých spoločností by tak v niektorých prípadoch mali zapracovať na zaujatí vekových skupín, ktoré dnes viac-menej strácajú.

Spomedzi 15 odvetví nájdeme najnižší podiel uchádzačov tejto vekovej skupiny v poisťovníctve, zákazníckej podpore a v bankovníctve. Naopak, najvyšší podiel vidíme v cestovnom ruchu a gastre, IT a v službách.

Pri veku 25 až 34 rokov vidíme najnižší podiel v službách, cestovnom ruchu a gastre či obchode. Naopak, najvyšší podiel vidíme v odvetviach ako bankovníctvo, poisťovníctvo či ekonomika a účtovníctvo.

Odvetviami s najnižším záujmom uchádzačov vo veku od 35 do 44 rokov sú cestovný ruch a gastro, informačné technológie a služby. Najvyšší podiel tejto vekovej skupiny vidíme u uchádzačov zákazníckej podpory, poisťovníctva a výroby.

Najnižší podiel vidíme v informačných technológiách, cestovnom ruchu a gastre či v bankovníctve. Naopak, najvyšší vidíme v zdravotníctve a sociálnej práci, službách a stavebníctve a realitách.

Najnižší podiel je pri zákazníckej podpore, informačných technológiách a cestovnom ruchu a gastre. Najvyšší vidíme v poisťovníctve, elektrotechnike a energetike a v službách.

Hodnotenie Profesie:

Spoločnosť Profesia vníma najdramatickejšie nedostatky najmä pri odvetviach cestový ruch a gastro, informačné technológie a technika a rozvoj.

Cestovný ruch a gastro

 

Presne 49 percent uchádzačov v tomto odvetí má od 15 do 24 rokov. Drvivá väčšina záujemcov o prácu v cestovnom ruchu a gastre má do 34 rokov. Štatistiky najväčšieho portálu tvrdia, že ide až o 78 percent uchádzačov. Ide o odvetvie, ktoré je síce jednotkou u mladých nadšencov, ukazuje sa, že nadšenie pre tento sektor nepretrváva dlho. Pre zamestnávateľov je preto veľká výzva popracovať na udržaní pozornosti a záujmu ľudí vo veku 35 a viac.

Informačné technológie

 

Podobne, ako pri cestovnom ruchu, ide o sektor, o ktorý sa zaujímajú skôr mladší uchádzači. V porovnaní s cestovným ruchom však veková prevaha mladých nie je až tak výrazná. Napriek tomu môžeme vidieť, že 73 percent záujemcov o toto odvetvie má do 34 rokov (37 percent do 24 rokov). Odvetvie má však výrazné problémy získať starších uchádzačov. Dôvod je pritom jasný – staršie ročníky IT neovládajú. Aj z tohto dôvodu majú personalisti na Slovensku výrazne sťaženú situáciu, keď musia hľadať najmä medzi mladšími ročníkmi, o ktoré je všeobecne na trhu práce veľký záujem.

Technika a rozvoj

 

Zamestnávatelia v tomto odvetví musia riešiť opačné problémy. Na rozdiel od cestovného ruchu a IT sú totiž medzi uchádzačmi zastúpené najmä staršie ročníky. Až 52 percent záujemcov o toto odvetvie má nad 35 rokov. Bohužiaľ, keď sa pozrieme na zastúpenie uchádzačov najmladšej kategórie, môžeme vidieť, že spomedzi TOP 15 odvetví, má práve tento sektor najnižší podiel. Zamestnávatelia preto riešia problémy, kto nahradí technických zamestnancov, ktorí o pár rokov pôjdu do dôchodku. Záujem mladých o tradičné technické povolania pritom nie je novým problémom, ale rozpráva sa o ňom už niekoľko rokov.

 

 

 

Kontakt pre médiá:

Nikola Richterová
PR Manager
Mob.: +421 917 697 726
e-mail: richterova@profesia.sk

 

 

Napísala Nikola Richterová
#Trh práce