Správne rozhodnutia, nové formy komunikácie a práca z domu – zistite, ako prežívali firmy posledné mesiace

1. júla 2020
7 min

[:sk]Vysporiadanie sa s nečakanou situáciou pandémie korona vírusu dalo zabrať všetkým z nás. Ako sa adaptovali firmy pôsobiace na Slovensku a ich zamestnanci, pravidelne monitorovali prieskumy HR Pulse, zastrešené iniciatívou Open HR forum a spoločnosťou Profesia.

Firmy boli na núdzový stav pripravené a reagovali pružne

Situáciu okolo korona vírusu sme na Slovensku mohli sledovať už pár týždňov predtým, ako k nám skutočne dorazila v podobe prvých prípadov. Vďaka tomu mali naše firmy čas na prípravu opatrení a plánov fungovania. Tie, ktoré majú materské alebo sesterské firmy v zahraničí, mali prístup k rôznym odporúčaniam a postupom.

Viac ako 80 % firiem rýchlo pristúpilo k opatreniam ako presun zamestnancov na prácu z domu a zastavenie služobných ciest. Firmy, ktorých zameranie si vyžaduje prítomnosť ľudí na pracovisku identifikovali, ktorí zamestnanci sú nevyhnutní a zaviedli nové pravidlá pre prácu na pracovisku. Zvýšené hygienické opatrenia, meranie teploty pri vstupe, testovanie na vírus COVID-19, obmedzený počet zamestnancov na pracovisku sú opatrenia, ktoré pomohli udržať chod firmy a zároveň zdravie zamestnancov.

Pozitívnym znakom bolo, že firmy deklarovali vôľu nesiahať zamestnancom na platy. Viaceré uviedli, že sú pripravené pristúpiť k znižovaniu platov alebo odmien na úrovni manažmentu, prípadne ľuďom, ktorí zarábajú nad určitú úroveň. Jedna tretina z opýtaných firiem pristúpila k nariadeniu povinného čerpania dovolenky určitým zamestnancom.

Ukázala sa dôležitosť vedúcich pozícií a komunikácie

Neistá a nevyspytateľná situácia si vyžaduje nové spôsoby riadenia a komunikácie. Firmy sa s tým vysporiadali zintenzívnením komunikácie top manažmentu, vytvorením centrálneho krízového štábu či zvýšením podpory manažérov. Viac ako kedykoľvek predtým pocítili dôležitosť internej komunikácie. Väčšina opýtaných firiem ako najdôležitejší spôsob komunikácie zdôraznila pravidelnú komunikáciu TOP manažmentu smerom k zamestnancom a manažérov smerom k svojim tímom. 40 % firiem uviedlo, že začali využívať nové formy internej komunikácie ako sú videá, podcasty a rôzne online komunikačné nástroje (WhatsApp, Microsoft Teams, Yammer, Sharepoint).

Krízové situácie sú dobré na to, aby nám ukázali, v čom sme dobrí a v čom máme priestor na zlepšenie. Preto firmy kládli dôraz na to, ako manažéri komunikovali a riadili svoje tímy na diaľku. Takmer polovica firiem uviedla, že manažéri sa rýchlo prispôsobili vzniknutej situácii a v prípade potreby využívali samoštúdium. Mnohí z nich využívali techniky riadenia na diaľku aj predtým. Na druhej strane, u takmer tretiny manažérov bol zistený priestor na zlepšenie a potreba preškolenia.

Naučili sme sa pracovať online

Situácia s korona vírusom so sebou priniesla akúsi malú revolúciu vnímania práce doma (home office). Kým doteraz išlo o benefit, ktorému sa mnohé firmy bránili z dôvodu nedostačujúcej technickej vybavenosti či dôvery v produktivitu zamestnancov, zo dňa na deň zostal pracovať z domu každý, kto mohol. Išlo o opatrenie číslo jeden, ktoré firmy zaviedli.

Ukázalo sa, že práca doma nemá negatívny vplyv na produktivitu zamestnancov. Dokonca 20 % firiem reportovalo zvýšenú produktivitu. Treba však poukázať na individuálne faktory, ktoré stoja za úspechom práce z domu. Povolaniam, v ktorých sa vyžaduje sústredenie, ako sú programátori, špecialisti zákazníckej podpory či marketingoví pracovníci práca z domu prospieva. Rovnako treba vziať do úvahy rodinnú situáciu zamestnancov.

Pozitívna skúsenosť podnietila firmy, aby zachovali možnosť práce z domu aj do budúcnosti. Takmer 70% opýtaných plánuje rozšíriť možnosť home office na viac dní v mesiaci, oproti stavu pred krízou. Niektoré firmy dokonca pristúpili na trvalú prácu z domu, iné na druhej strane preferujú návrat zamestnancov do kancelárií. Ako sa na to pozerajú zamestnanci? Väčšina preferuje prácu z domu a požadovala by ju aj naďalej. Dôvodom je najmä strach z ohrozenia zdravia. 41% nemá s návratom do kancelárií žiadny problém.

Ako sa firmy prispôsobia novým podmienkam?

Čoraz viac počúvame výraz „nový normál“. Znamená to, že sa vraciame do pôvodného spôsobu fungovania, no stále nad nami visí obava z druhej vlny. Zamestnávatelia už mali trochu času na spätné vyhodnotenie situácie a teraz ich čaká prispôsobenie sa novým podmienkam. Mnohých čakajú náročné mesiace, viac ako polovica firiem očakáva negatívny dopad na ekonomickú situáciu a bude sa s tým musieť vyrovnať. Dve tretiny z opýtaných uviedlo, že plánuje prehodnotiť biznis plány a nastavené ciele. Viac ako 40 % sa chce zamerať na agilný spôsob riešenia biznisu (48%) a na leadership vo firme (44%).

Firmy sú pripravené na návrat do kancelárií

77% z opýtaných firiem plánovalo návrat ľudí do kancelárií už v júni. Mnohí zvolili postupný návrat alebo návrat po zmenách. Na zamestnancov budú čakať nové opatrenia, ktoré sa stanú ich rutinou. Ide o prísne hygienické opatrenia, uvoľnenejšie pravidlá pre prácu z domu, úpravu režimu v spoločných priestoroch či zohľadňovanie podmienok pre samoživiteľov s deťmi, rizikové skupiny a rodičov školopovinných detí. Zamestnancov tiež čaká preferovanie virtuálnych meetingov pred osobnými.

Polovica spoločností plánuje prehodnotiť rozpočty určené na vzdelávanie zamestnancov. S tým je spojené väčšie zameranie na využitie interných kapacít zamestnancov na tréningy a školenia.

Počas vrcholu krízy boli témou číslo jeden na HR oddelení opatrenia v súvislosti s korona vírusom. Posledný HR Pulse prieskum ukázal, že firmy sa tematicky posunuli a momentálne riešia dôležitosť internej komunikácie a mapovanie nálady a potrieb, zmenu stratégie, budovanie „agile & resilient“ spoločnosti a podporu manažérov.

Kompletné výsledky jednotlivých prieskumov si môžete pozrieť tu:

HR Pulse #1
HR Pulse #2
HR Pulse #3
HR Pulse #4[:]

Napísala Lucia Belanová