8. augusta 2019

Legislatívne novinky v pracovnom práve (3. časť)

V spolupráci s advokátskou kanceláriou Taylor Wessing vám prinášame sériu videí, v ktorom sa odborníci z advokátskej kancelárie pozrú na jednotlivé legislatívne novinky v oblasti pracovného práva. V poslednej časti sme si pre vás pripravili informácie o zákaze mlčanlivosti o pracovných podmienkach, ale aj prehľad zmien, ktoré by mali uľahčiť zamestnávanie cudzincov na Slovensku.

Pozrite si aj predchádzajúce časti:

Legislatívne novinky 1. časť – Príspevok na rekreáciu, Oznamovacia povinnosť pri práci zaradenej do 2.kategórie, Nahlasovanie voľných pracovných miest

Legislatívne novinky 2. časť – Zmeny v oslobodení 13.mzdy od dane, Ochrana whistleblowerov

 

Zákaz mlčanlivosti o pracovných podmienkach

Táto právna úprava má zabezpečiť väčšiu transparenciu a posilniť princíp rovnakej mzdy za rovnakú prácu. Pozrite si aké povinnosti zamestnávateľov zo Zákonníka práce vyplývajú.

Zmeny v právnej úprave zamestnávania cudzincov

Nízka nezamestnanosť a nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily na domácom trhu práce podnietili vládu, aby sa začala zaoberať pracovnou mobilitou a zjednodušením podmienok pre príslušníkov tretích krajín. Prinášame rekapituláciu najdôležitejších zmien v tejto právnej úprave.

 

JUDr. Radoslava Lichnovská - Taylor Wessing
JUDr. Radoslava Lichnovská
Radoslava Lichnovská je advokátkou a vedúcou pracovnoprávneho tímu advokátskej kancelárie TaylorWessing. Poskytuje právne poradenstvo domácim i zahraničným klientom v rôznych oblastiach individuálneho a kolektívneho pracovného práva, vrátane poradenstva pri príprave pracovnoprávnej dokumentácie, organizačných zmenách týkajúcich sa znižovania stavu zamestnancov, prechode práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov, či kolektívnom vyjednávaní. Taktiež zastupuje klientov v pracovnoprávnych sporoch. Pravidelne sa vyjadruje v médiách k aktuálnym pracovnoprávnym témam.

 

Mgr. Tomáš Grell - Taylor Wessing
Mgr. Tomáš Grell, LL.M.
Tomáš Grell je spolupracovníkom v bratislavskej pobočke spoločnosti Taylor Wessing. V rámci svojho tímu robí poradenstvo slovenským a medzinárodným klientom vo všetkých oblastiach pracovného práva.