8. júla 2019

Legislatívne novinky v pracovnom práve (2. časť)

V spolupráci s advokátskou kanceláriou Taylor Wessing vám prinášame sériu videí, v ktorom sa odborníci z advokátskej kancelárie pozrú na jednotlivé legislatívne novinky v oblasti pracovného práva. Od 1. marca 2019 sú platné zmeny v zdaňovaní 13. miezd vyplácaných zamestnancom podľa Zákonníka práce. Aktuálnou je aj téma whistleblowingu (oznamovanie protispoločenskej činnosti).

Pozrite si aj 1. časť noviniek v pracovnom práve.

Zmeny podmienok oslobodenia 13. mzdy od dane

V Zákonníku práce je upravené vyplácanie 13. a 14. mzdy od mája minulého roku. Tento rok prišlo k niekoľkým zmenám podmienok, ktoré umožňujú oslobodenie 13. mzdy od dane z príjmu.

Ochrana oznamovateľov protispoločenskej činnosti

Zamestnávate viac ako 50 zamestnancov, alebo ste zamestnávateľom ako orgán verejnej moci? Potom sa vás s veľkou pravdepodobnosťou týka nový zákon č. 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti (whistleblowingu), ktorý vstúpil do platnosti 1.3.2019. Vo videu sa dozviete, aké novinky prináša.

 

JUDr. Radoslava Lichnovská - Taylor Wessing
JUDr. Radoslava Lichnovská
Radoslava Lichnovská je advokátkou a vedúcou pracovnoprávneho tímu advokátskej kancelárie TaylorWessing. Poskytuje právne poradenstvo domácim i zahraničným klientom v rôznych oblastiach individuálneho a kolektívneho pracovného práva, vrátane poradenstva pri príprave pracovnoprávnej dokumentácie, organizačných zmenách týkajúcich sa znižovania stavu zamestnancov, prechode práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov, či kolektívnom vyjednávaní. Taktiež zastupuje klientov v pracovnoprávnych sporoch. Pravidelne sa vyjadruje v médiách k aktuálnym pracovnoprávnym témam.

 

Mgr. Tomáš Grell - Taylor Wessing
Mgr. Tomáš Grell, LL.M.
Tomáš Grell je spolupracovníkom v bratislavskej pobočke spoločnosti Taylor Wessing. V rámci svojho tímu robí poradenstvo slovenským a medzinárodným klientom vo všetkých oblastiach pracovného práva.