13. júna 2019

Legislatívne novinky v pracovnom práve (1.časť)

V spolupráci s advokátskou kanceláriou Taylor Wessing vám prinášame sériu videí, v ktorom sa odborníci z advokátskej kancelárie pozrú na jednotlivé legislatívne novinky v oblasti pracovného práva. V prvej časti sa budeme venovať príspevkom na rekreáciu, oznamovaniu údajov o zamestnancoch zaradených do 2. kategórie prác a povinnosti nahlasovať voľné pracovné miesta.

Príspevok na rekreáciu pre zamestnancov

Aké sú podmienky poskytovania príspevkov na rekreáciu? Pozrite si, aké kritériá musia zamestnanci spĺňať, na aký účel môžu tento príspevok minúť a na čo si dať pozor pri poskytovaní príspevku formou rekreačných poukazov.

Oznamovanie údajov o zamestnancoch vykonávajúcich prácu zaradenú do 2. kategórie

Od 1.júla 2018 musia zamestnávatelia oznamovať Úradu verejného zdravotníctva údaje o zamestnancoch vykonávajúcich prácu 2.kategórie. Vo videu sa dozviete, ktorí zamestnanci môžu spadať do tejto kategórie, čo musí oznámenie obsahovať, ale aj o predĺženej lehote oznamovania pre rok 2019.

Povinnosť nahlasovať voľné pracovné miesta

Od 1.1.2019 začala platiť novela Zákona služieb zamestnanosti, na základe ktorej sú zamestnávatelia povinní nahlasovať voľné pracovné miesta. Táto novela vznikla v súlade so stratégiou pracovnej mobility cudzincov a s cieľom identifikovať zamestnania s nedostatkom pracovnej sily. Pozrite si, akým spôsobom je možné voľné pracovné miesta nahlásiť.

Judr. Radovan Pala - Taylor Wessing
JUDr. Radovan Pala, LL.M, PhD.
Radovan Pala je zakladajúcim managing partnerom advokátskej kancelárie TaylorWessing, ktorá sa od jej založenia v roku 2004 stala jednou z najväčších medzinárodných kancelárií pôsobiacich na slovenskom trhu. Študoval právo na Právnickej fakulte UK v Bratislave a na univerzite v holandskom Groningene, kde získal summa cum laude titul LL.M. v odbore medzinárodné obchodné právo. Je uznávaným odborníkom v oblasti pracovného práva, pričom momentálne sa bližšie zaoberá zmenou pracovného prostredia a pracovného práva v dôsledku prebiehajúcej digitálnej revolúcie. Radovan Pala je špecialistom aj na obchodné právo. Je spoluautorom monografie „Cezhraničné fúzie“ a rozsiahleho komentára k slovenskému Obchodnému zákonníku. Podieľal sa tiež na príprave legislatívy obmedzujúcej pôsobenie tzv. schránkových firiem na Slovensku.

JUDr. Radoslava Lichnovská - Taylor Wessing
JUDr. Radoslava Lichnovská
Radoslava Lichnovská je advokátkou a vedúcou pracovnoprávneho tímu advokátskej kancelárie TaylorWessing. Poskytuje právne poradenstvo domácim i zahraničným klientom v rôznych oblastiach individuálneho a kolektívneho pracovného práva, vrátane poradenstva pri príprave pracovnoprávnej dokumentácie, organizačných zmenách týkajúcich sa znižovania stavu zamestnancov, prechode práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov, či kolektívnom vyjednávaní. Taktiež zastupuje klientov v pracovnoprávnych sporoch. Pravidelne sa vyjadruje v médiách k aktuálnym pracovnoprávnym témam.