Akých absolventov hľadajú firmy? Najlepšie šance majú absolventi fakúlt informatiky a Ekonomickej univerzity

8. júna 2015
3 min

Životopis absolventa vysokej školy, ktorí si hľadal zamestnanie v roku 2014 cez portál Profesia.sk, si v priemere pozreli traja zamestnávatelia. Životopis absolventa Fakulta informatiky a informačných technológií bratislavskej Slovenskej technickej univerzity si v priemere pozrelo 7 rôznych zamestnávateľov.

Už 8. raz spoločnosť Profesia zostavila rebríček záujmu zamestnávateľov o absolventov vysokých škôl. Rebríček záujmu zamestnávateľov vychádza čisto z pohľadu zamestnávateľov pri hľadaní nových zamestnancov, nehovorí o kvalite vysokých škôl z iných hľadísk. Do rebríčka sú zaradené iba slovenské verejné vysoké školy.

Životopis absolventa vysokej školy, ktorý si hľadal zamestnanie v roku 2014 cez portál Profesia.sk a skončil vysokú školu v posledných troch rokoch, si v priemere pozrú traja zamestnávatelia.

Najlepšie šance zamestnať sa majú absolventi informatiky, strojárstva, ekonomiky a spoločenských vied.

Záujem zamestnávateľov o absolventov podľa zameraniaZdroj: Profesia.sk

Oproti minulému roku stúpol záujem o strojárov

Najžiadanejších absolventov na trhu práce má spomedzi vysokých škôl bratislavská Ekonomická univerzita, za ňou nasleduje Slovenská technická univerzita a Žilinská technická univerzita. Prvá trojica univerzít je rovnaká ako vlani.

Oproti minulému roku stúpol záujem o absolventov Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, najmä vďaka vyššiemu záujmu firiem o ľudí z jej Technickej fakulty. Najvýraznejší pokles záujmu zaznamenali absolventi banskobystrickej Univerzity Mateja Bela.

Záujem zamestnávateľov o absolventov podľa ukončenej univerzity

Zdroj: Profesia.sk

Spomedzi fakúlt rebríček záujmu zamestnávateľov už niekoľko rokov po sebe vedie Fakulta informatiky a informačných technológií bratislavskej Slovenskej technickej univerzity. Životopis jej absolventa si v priemere pozrie 7 rôznych zamestnávateľov. Druhou v poradí je Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity a treťou Fakulta riadenia a informatiky Žilinskej univerzity.

Viac ako šesť firiem si prezrie tiež životopis absolventov Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského a Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity.

Oproti minulému roku najviditeľnejšie stúpol záujem o absolventov Strojníckej fakulty Slovenskej technickej univerzity a Technickej fakulty Slovenskej poľnohospodárskej univerzity. Absolventom fakúlt technického zamerania pomohol vlaňajší nárast počtu pracovných ponúk do oblastí ako sú strojárstvo a výroba, kde medziročne firmy obsadzovali výrazne viac ponúk ako v predchádzajúcom roku.

Záujem zamestnávateľov o absolventov podľa ukončenej fakulty

Zdroj: Profesia.sk

Absolventom pomáha, ak majú prax. Uvádza ju 6% absolventov

Z absolventov, ktorí skončili školu v posledných troch rokoch, a vlani si hľadali prácu, odbornú prax alebo stáž počas školy vo svojich životopisoch uvádza iba 6% z nich.

Prax pritom absolventom v hľadaní si práce pomáha a zvyšuje záujem zamestnávateľov o desať percent oproti tým, ktorí ju nemajú.

Internshipy a prax v odbore z najžiadanejšej top dvadsiatky fakúlt najčastejšie deklarujú ľudia, ktorí skončili fakulty so zameraním na medzinárodné vzťahy alebo ekonomiku. Najmenej často počas školy praxujú ľudia s technickým zameraním.

Záujem zamestnávateľov o absolventov podľa fakulty a praxe

Zdroj: Profesia.sk

Napísal Tím Profesia
#Absolventi #Trh práce