Čerství absolventi vysokých škôl očakávajú plat 916 eur mesačne

30. júna 2014
3 min

Absolventi slovenský vysokých škôl, ktorí si vlani hľadali prácu, vo svojich životopisoch uvádzajú, že ich nástupný očakávaný plat bude približne od 600 eur do 1300 eur mesačne. Najvyššie platové nároky majú absolventi informatiky, najnižšie absolventi teologického a pedagogického zameranie.

Z absolventov vysokých škôl, ktorí si hľadali vlani prácu cez portál Profesia.sk najvyššie očakávané platy vo svojich životopisoch uvádzali absolventi Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity, ktorých očakávaný plat je 1333 eur mesačne. Za nimi s priemerným očakávaným platom 1252 eur mesačne nasledujú absolventi Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského. V poradí tretie najvyššie platové očakávania majú absolventi Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského, ktorí by chceli zarábať 1213 eur mesačne.

Tabuľka: Absolventi s najvyššími platovými očakávaniami podľa fakúlt

Absolventi s najvyššími platovými očakávaniami podľa fakúlt, 2014

Zdroj: Profesia.sk

Naopak, najmenej očakávajú, že budú po vysokej škole zarábať ľudia, ktorí skončili Gréckokatolícku teologickú fakultu na Prešovskej univerzite. Vo svojich životopisoch uvádzajú priemerný očakávaný plat 592 eur mesačne. O málo vyššie platové očakávania majú absolventi Pedagogickej fakulty na Prešovskej univerzite s očakávanými platmi 601 eur. Tretí v poradí najnižších očakávaných platov nasledujú absolventi Fakulty verejnej správy košickej univerzity P.J.Šafárika s očakávaniami mesačného platu 668 eur.

Tabuľka: Absolventi s najnižšími platovými očakávaniami podľa fakúlt

Absolventi s najnižšími platovými očakávaniami podľa fakúlt, 2014

Zdroj: Profesia.sk

Absolventi očakávajú plat o 10% nižší ako ľudia s praxou

Keby sme priemerný očakávaný plat absolventov porovnali s priemerným očakávaným platom vysokoškolsky vzdelaných ľudí s praxou, rozdiel je 10%. Absolventi po škole očakávajú priemerný plat 916 eur mesačne, ľudia s vysokou školou 1020 eur mesačne.

Po škole majú veľmi podobné očakávané platy ako ľudia praxou, absolventi, ktorí si hľadajú prácu v kategóriách ako umenie, právo a legislatíva alebo chemický priemysel.

Naopak, oproti ľuďom s praxou sú v očakávaniach skromnejší absolventi, v prípade, že sa chcú zamestnať  v kategóriách leasing, manažment, obchod alebo elektrotechnika a energetika. Absolventi, ktorí si chcú nájsť prácu v leasingu, očakávajú o 16% nižší plat ako ľudia, ktorí si hľadajú v danej kategórii prácu, no už za sebou majú aj prax. Absolventi, ktorí sa chcú zamestnať v obchode či technike a rozvoji, očakávajú platy o 14% nižšie ako sú očakávané platy ľudí s praxou uchádzajúcich sa o dané pozície.

Napísal Tím Profesia
#Absolventi #Platy