Kreativita je superschopnosť a naučiť sa ju môže každý. Ako ju vo firme podporiť?

Rady a tipy
17. apríla 2023
5/5
4 min

Kreativita je považovaná za hnaciu silu rastu a prosperity nielen v zamestnaní. Je jej však venovaná dostatočná pozornosť na pracoviskách? Zo skúseností ľudí vyplýva, že aj napriek jej pozitívnemu dopadu tomu tak úplne nie je. Mnohí z nich totiž stále zažívajú skôr tlak na produktivitu, než na spomínanú tvorivosť. Poďme sa teda pozrieť na to, ako podporiť kreatívne myslenie a prístup u kolegov či kolegýň.

Všetky nové nápady nebudú brilantné, ale čím viac ich bude, tým väčšia je pravdepodobnosť, že sa medzi nimi objavia tie naozaj skvelé. Firmy, ktoré podporujú tvorivý potenciál svojich zamestnancov, majú podľa zistenia medzinárodného prieskumu spoločnosti McKinsey & Company nižšiu fluktuáciu a môžu prilákať viac nových talentov. Ako prieskum ukázal, zamestnávatelia majú v tomto smere značné rezervy. Prinášame preto niekoľko tipov, ako môžete na pracovisku aj vy podporiť tvorivého ducha.

84 % manažérov súhlasí s dôležitosťou inovácií, ale len 6 % z nich je spokojných s mierou kreativity vo firme.

1. Dajte zamestnancom priestor vyjadriť sa. Aj anonymne.

Mnoho zamestnancov nosí v hlave skvelé nápady, ktoré môžu byť na konci dňa veľkým prínosom pre firmu. Nie vždy však o nich hovoria. Prečo je tomu tak? Nuž, niektorí si nimi nie sú istí, pre iných zase nemusí byť prirodzené zdieľať svoje myšlienky väčšiemu počtu ľudí. Práve preto by mali firmy klásť dôraz na to, aby zamestnanci vedeli, že ich názor má vo firme váhu a neostane nevypočutý. Samozrejmosťou by mala byť možnosť adresovať idey privátne, resp. priamo nadriadenému, bez nutnosti oznamovať to výhradne na tímových mítingoch.

2. Zostavte rôznorodý tím

Mix ľudí z odlišných prostredí, oddelení či typov osobností v jednom tíme má svoje výhody. Každý z členov bude premýšľať trochu inak a dokopy môžu rôznymi pohľadmi prispieť k riešeniu finálneho výstupu.  Navyše, ľudia majú tendenciu byť kreatívnejší, keď spolu diskutujú, ako keď pracujú samostatne.

3. Doprajte zamestnancom dostatok času na tvorivosť

Ľudia vo firme by mali mať vždy dostatok času na to, aby sa mohli venovať nápadom, ktoré dopomôžu firme k lepším výsledkom či prezentácii. Je preto vhodné uistiť sa, že popri každodennej agende majú zamestnanci priestor aj na úvahy či zamyslenie sa, ako prísť s niečím originálnym. Dobrým príkladom, ako zbytočne netlačiť na zamestnanca, je poskytnúť mu flexibilný pracovný čas či dopriať viac dní formou práce z domu. Samozrejme, za podmienky, že to charakter práce umožňuje.

Kreativita je remeslo, ale naučiť sa ju môže prakticky každý. Presvedčte sa o tom vo videokurze na Seduo.sk od Michala Pastiera, ktorý bol zaradený do rebríčka Top 100 európskych inovátorov podľa Google a Financial Times.

4. Podporujte diskusiu a otázky

Otázky môžu viesť k novým perspektívam a novým spôsobom myslenia. Nevyhýbajte sa odpovedi ani vtedy, keď je otázka príliš „na telo“. Budujete tak otvorenosť a podporujete dôveru. Aj personalista alebo líniový manažér sa môže pýtať pracovníkov na to, čo by im pomohlo k otvorenejšiemu sebavyjadreniu. Nevynechávajte z diskusie nových kolegov. Práve oni majú totiž na vašu spoločnosť najviac autentické a nezaujaté pohľady. Navyše, privodíte im tým pocit prijatia a dopomôžete k tomu, aby sa cítili ako súčasť tímu už od začiatku. 

Možností, ako podporiť kreativitu na pracovisku, je veľa. Nepodceňujte ani zdanlivé maličkosti, ako je príjemné vybavenie priestorov, humor alebo pracovné stretnutie v kaviarni. Aj to môže prispieť do mozaiky, ktorá vo výsledku vytvára ideálne prostredie prekypujúce kreatívnym duchom.

Napísal Tím Profesia
Hodnotenie článku