Lojalita voči zamestnávateľom je ohrozená: Medzinárodný prieskum ukázal, že 40 percent zamestnancov zvažuje lepšie platené príležitosti 

28. júna 2023
5/5
6 min

Alma Career, líder na trhu náborových služieb v 12 východoeurópskych krajinách, uskutočnila medzinárodný prieskum spokojnosti s platmi, ktorý odhalil postoje a nálady viac ako 61-tisíc účastníkov.  

Do prieskumu boli zapojené krajiny zo skupiny Alma Career: Slovensko, Bosna a Hercegovina, Chorvátsko, Česká republika, Estónsko, Fínsko, Lotyšsko, Litva, Severné Macedónsko, Poľsko, Srbsko a Slovinsko. Okrem toho boli zozbierané údaje aj z Maďarska, kde Alma Career spolupracuje s partnermi. Na Slovensku prieskum realizovala spoločnosť Profesia, s.r.o. prostredníctvom nástroja Platy.sk.

Iba jeden zo štyroch zamestnancov je spokojný so svojím platom 

Prieskum analyzoval úroveň spokojnosti respondentov s platmi a vyplynulo z neho, že približne len jeden zo štyroch zamestnancov vyjadril spokojnosť alebo úplnú spokojnosť so svojím súčasným finančným ohodnotením. Až 32 percent respondentov uviedlo, že sú so svojimi zárobkami nespokojní.  

Z prieskumu tiež vyplynulo, že z hľadiska odmeňovania sa viac ako polovica respondentov cíti v práci podhodnotená, zatiaľ čo iba jedno percento sa vnímalo ako nadhodnotených. Zároveň 26 percent respondentov uviedlo, že ich súčasné platy považujú za primerané. 

S akým platom by boli zamestnanci spokojní? 

Keď sme sa účastníkov pýtali na platové rozpätie, s ktorým by boli spokojní, tretina respondentov uviedla, že zvýšenie ich súčasného platu o 11 až 20 percent by stačilo na splnenie ich očakávaní. Ďalších 31 percent účastníkov si želalo zvýšenie v rozmedzí 20 až 50 percent, zatiaľ čo 13 percentám by stačilo zvýšenie platu o šesť až desať percent. Okrem toho, päť percent účastníkov prieskumu vyjadrilo prianie zdvojnásobiť svoj aktuálny plat. 

Údaje z prieskumu tiež poukázali na koreláciu medzi nižšími platmi a vyššími očakávaniami zvyšovania miezd. Účastníci s nižšími príjmami mali tendenciu očakávať väčšie zvýšenie platov. Zaujímavosťou je, že bez ohľadu na to, aký plat majú, väčšina účastníkov by bola spokojná s o 11 až 20-percentným alebo 20 až 50-percentným zvýšením platu. 

Väčšina svoje pracovisko blízkym neodporúča 

Prieskum tiež zisťoval tendenciu účastníkov odporúčať svoje súčasné pracovisko blízkym. Net Promoter Score ukazuje, ako sa zamestnanci cítia vo svojej firme. Respondenti odpovedali na otázku “Aká je pravdepodobnosť, že odporučíte svojho zamestnávateľa ako miesto na prácu svojej rodine a priateľom?“. Odpovede sú rozdelené do troch kategórií: propagátori, pasívni (nebudú propagovať spoločnosť ani nehovoria nič negatívne) a kritici (extrémne nespokojní zamestnanci).   

V priemere iba 17 percent respondentov aktívne odporúčalo známym svojho zamestnávateľa, zatiaľ čo významných 58 percent malo tendenciu odrádzať ostatných od práce v danej firme. Obzvlášť výrazné to bolo medzi zamestnancami s nižšími platmi. Na Slovensku bolo množstvo kritikov o čosi väčšie ako priemer. 

Riziko fluktuácie zamestnancov  

Vzhľadom na možný vplyv nespokojnosti s platmi na fluktuáciu zamestnancov sme sa v prieskume účastníkov pýtali, či si plánujú nájsť novú, lepšie platenú prácu v priebehu nasledujúcich šiestich mesiacov. Až 40 percent respondentov odpovedalo kladne, čo znamená silnú túžbu po lepšom finančnom ohodnotení.  

Takmer rovnaký počet respondentov je ohľadom svojej pracovnej budúcnosti neistých, zatiaľ čo len 21 percent nevyjadrilo úmysel zmeniť zamestnanie. Účastníci s nižšími platmi opäť prejavili vyššiu tendenciu si aktívne hľadať nové zamestnanie. 

Platy sú jednoznačne rozhodujúce 

Výsledky prieskumu zdôrazňujú rozhodujúci význam, ktorý zamestnanci prikladajú svojim platom, a potrebu, aby zamestnávatelia tento faktor zohľadnili. Na súčasnom trhu práce, kde pracovné príležitosti často prevyšujú dostupnú pracovnú silu, musia spoločnosti reflektovať požiadavky a vyčnievať nad konkurenciou, aby prilákali a udržali si špičkové talenty. Keď uvažujeme o zmene zamestnania, odporúčania od rodiny či priateľov hrajú čoraz dôležitejšiu úlohu pri výbere zamestnávateľa, pre ktorého chceme pracovať. 

O Alma Career 

Alma Career je líder na trhu náborových služieb v 12 krajinách Európy, kde spolu ponúka aktuálne viac ako 1,5 milióna pracovných príležitostí, disponuje databázou s viac ako 4,3 miliónmi životopisov a viac ako piatimi miliónmi návštevníkov mesačne. Alma Career ponúka náborové služby založené na dátach a technologických inováciách. Dosah siete Alma Career je približne 80 miliónov ľudí v Európe. Dosahuje tržby 109 miliónov eur a vo východnej Európe zamestnáva takmer 800 odborníkov (údaje sú za rok 2022).

Alma Career je medzinárodná spoločnosť s lokálnym srdcom. Má dlhoročné odborné znalosti a tiež ovláda kultúrne špecifiká miestnych trhov. Alma Career pôsobí v Bosne a Hercegovine, Chorvátsku, Českej republike, Estónsku, Fínsku, Lotyšsku, Litve, Severnom Macedónsku, Poľsku, Srbsku, na Slovensku a v Slovinsku.  

Spoločnosť Profesia je súčasťou medzinárodnej skupiny Alma Career, Alma Career je súčasťou Alma Media Group. Viac informácií nájdete na https://www.almamedia.fi/en/. 

Kontakt pre médiá:

Ľubica Melcerová
PR Manager
Mob.: +421 917 697 726
e-mail: lubica.melcerova@profesia.sk

Napísala Lubica Melcerova
Hodnotenie článku