Ľudia očakávajú, že budú zarábať 831 eur

10. februára 2015
4 min

Priemerný očakávaný plat, ktorý ľudia uvádzajú vo svojich životopisoch, keď si hľadajú prácu na portáli Profesia.sk, je 831 eur. Uchádzači o prácu očakávajú plat o málo nižší ako je priemerný plat na Slovensku.

Uchádzači, ktorí si hľadajú prácu cez portál Profesia.sk a vytvoria si životopis, môžu uviesť hrubý plat, aký by chceli zarábať vo svojom budúcom povolaní.  Za posledných päť rokov očakávania ľudí stúpli o desať percent. Minulý rok očakávania uchádzačov o prácu narástli o 4% zo 797 eur mesačne na 831 eur mesačne.
Profesia.sk_plat_ocakavania_2015_1

Zdroj: Profesia.sk

Muži chcú zarábať o dvesto eur viac ako ženy

Priemerné očakávané platy dvíhajú muži. Kým muži uvádzajú vo svojich životopisoch priemerný očakávaný plat 953 eur mesačne, ženy si v priemere pýtajú 721 eur.

Profesia.sk_plat_ocakavania_2015_2

Zdroj: Profesia.sk

Vo všeobecnosti platí, že priemerné očakávané platy uchádzačov odzrkadľujú reálne platy, kde plat úmerne stúpa s dosiahnutým vzdelaním, regiónom, v ktorom si uchádzač hľadá prácu a úrovňou pracovnej pozície. Priama úmera výšky očakávaného príjmu neplatí pri veku uchádzačov o prácu. Najnižšie očakávané platy majú najmladší uchádzači o prácu od 17 do 24 rokov a po nich najstarší uchádzači o prácu nad 55 rokov. Najvyššie platové očakávania majú ľudia vo veku od 35 do 44 rokov, kedy by chceli v priemere zarábať 913 eur mesačne.

Profesia.sk_plat_ocakavania_2015_3

Zdroj: Profesia.sk

Ľudia so základným vzdelaním očakávajú plat 582 eur

Najmenšie platové očakávania majú ľudia, ktorí dosiahli len základné vzdelanie. Očakávajú, že mesačne budú zarábať 582 eur. Ľudia zo základným vzdelaním najčastejšie vo svojich životopisoch uvádzajú, že si hľadajú prácu na pozíciách pre pomocných pracovníkov, ako sú upratovačky, robotníci, predavači, baliči alebo skladníci.

Ak má človek už skončenú strednú školu, hoci aj bez maturity, očakáva priemerný plat 702 eur mesačne. S ukončenou maturitou stúpnu platové očakávania na 786 eur. Ľudia s vysokoškolským vzdelaním očakávajú, že budú zarábať viac ako tisíc eur mesačne.

Profesia.sk_plat_ocakavania_2015_4

Zdroj: Profesia.sk

Človek, ktorý sa uchádza o pozíciu v manažmente očakáva vyše 2000 eur, šička 521 eur

Najvyššie platové očakávania majú ľudia z vrcholového manažmentu. Prvých päť pracovných pozícií s najvyššími očakávanými platmi patria do tejto kategórie. Najviac očakávajú, že budú zarábať ľudia uchádzajúci sa o pozíciu generálneho riaditeľa, ktorí by túto funkciu chceli robiť za 2664 eur mesačne.

Naopak najnižšie platové očakávania majú ľudia, ktorí sa uchádzajú o pozíciu šičky. Stačilo by im, keby mesačne zarobili 521 eur.  Len o niečo viac ako 500 eur očakávajú aj ľudia, ak sa uchádzajú o pozície ako upratovačka, krajčír, anketár a cukrár.

Profesia.sk_plat_ocakavania_2015_5

Zdroj: Profesia.sk

Napísal Tím Profesia
#Platy #Prieskum