Manažér v maloobchode zarobí 4-krát viac ako jeho podriadení

10. novembra 2014
3 min

Najlepšie platení vrcholoví manažéri pracujú v leasingu. Ich priemerný mesačný plat je podľa online prieskumu Platy.sk 4 561 eur. Bežní zamestnanci v leasingu pritom nemajú najvyššie platy oproti zamestnancom v iných odvetviach. Leasing patrí medzi kategórie, kde sú rozdiely medzi platmi ľudí vo vedení a mimo neho najvýraznejšie.

Najväčšie rozdiely medzi platmi podriadených a ich vedenia sú v maloobchode, leasingu, v doprave, veľkoobchode, vo finančnom poradenstve, v zdravotníctve a automobilovom priemysle. Bežní zamestnanci v týchto odvetviach zarobia tri a pol až štyrikrát menej ako ich nadriadení.

Tabuľka: Kategórie s najvyššími rozdielmi v platoch medzi top manažérmi a zamestnancami

Odvetvia s najvyššími rozdielmi v platoch medzi top manažérmi a zamestnancami, 2014

Zdroj: Platy.sk

Keby sme sa pozreli na priemerné platy bežných zamestnancov v jednotlivých odvetviach, a nezarátali by sme do priemerného platu plat top manažmentu, najlepšie zarábajúce odvetvie sú informačné technológie. Priemerný plat ľudí pracujúcich v informačných technológiách na nemanažérskych pozíciách je 1420 eur mesačne. Za informačnými technológiami sú zamestnanci pracujúci v telekomunikáciách (1 264 eur), leasingu (1 235 eur), bankovníctve (1 182 eur) a farmácii (1 125 eur).

Desatina ľudí pracujúcich v maloobchode zarobí menej ako 400 eur mesačne

Priemerný plat v maloobchode je 731 eur. Priemerný plat ľudí, ktorí pracujú v maloobchode mimo top manažérov je 709 eur mesačne, no samotní vrcholoví  manažéri v maloobchode zarobia v priemere 2 799 eur. Plat vrcholových manažérov a ostatných pracovníkov je teda 3,9 násobne vyšší.

Graf: Koľko zarábajú jednotlivé skupiny ľudí pracujúce v maloobchode

Platy v maloobchode, 2014

Zdroj: Platy.sk

„V maloobchode pracuje veľká skupina ľudí so zárobkami od 400 do 600 eur, desatina ľudí v maloobchode nezarobí dokonca ani 400 eur,  ale naopak najlepšie zarábajúce tri percentná pracovníkov v maloobchode zarobí mesačne viac ako 2000 eur,” vysvetľuje projektový manažér prieskumu Platy.sk Miroslav Dravecký.

V informačných technológiách sú vyrovnanejšie platy

Najlepšie plateným odvetvím mimo manažérov sú informačné technológie. Priemerný plat ľudí v informačných technológiách je 1472 eur mesačne, no rozdiel medzi platmi vrcholových manažérov a ľudí mimo pozícií v top manažmente je približne dvojnásobný. Rovnako tak rozloženie platov v IT je rovnomernejšie. Pod 600 eur mesačne v informačných technológiách zarábajú len 2 % ľudí a 60% ľudí pracujúcich v informačných technológiách zarába mesačne od 800 do 1 600 eur.

Graf: Koľko zarábajú jednotlivé skupiny ľudí pracujúce v informačných technológiách

Platy  v oblasti informačných technológií, 2014

Zdroj: Platy.sk

Vyrovnané rozloženie platov je tiež v štátnej správe, v školstve a iných vzdelávacích organizáciách, elektrotechnickom a polygrafickom priemysle.

Napísal Tím Profesia
#Maloobchod #Platy