O akých absolventov majú najväčší záujem zamestnávatelia?

7. júna 2022
5/5
4 min

Absolventi odborov informatika, stavebníctvo a strojárstvo pravdepodobne nebudú mať problém so zamestnaním sa. Nasvedčujú tomu dáta pracovného portálu Profesia.sk, ktorý aj tento rok pripravil hodnotenie univerzít, fakúlt a študijných odborov podľa záujmu zamestnávateľov o absolventov.

Spoločnosť Profesia už po pätnástykrát zostavila rebríček absolventov vysokých škôl. Zohľadňuje v ňom, koľko zamestnávateľov si na portáli Profesia.sk prehliadalo v roku 2021 životopisy absolventov. Zameriava sa teda výlučne na možnosť uplatnenia absolventov na trhu práce a nehodnotí kvalitu jednotlivých vysokých škôl. Zároveň však môže pomôcť stredoškolákom či maturantom pri rozhodovaní ich ďalšieho smerovania.

Ako si absolventi viedli počas minulého roku?

Zamestnávatelia majú stále najväčší záujemabsolventov študijného odboru informatika. Dokazuje to skóre, ktoré predstavuje priemerný počet firiem, ktoré si z databázy na portáli Profesia.sk otvorili životopis absolventa. Po ukončení vysokoškolského štúdia si životopis uchádzača alebo uchádzačky o zamestnanie s odborom informatika pozrie v priemere takmer 5 zamestnávateľov.

Žiadaní sú aj absolventi odboru stavebníctvo. Kandidátov s touto špecializáciou si prezrú približne traja zamestnávatelia. Záujem vidíme aj o absolventov strojárstva, životopis uchádzača si v priemere prečítajú takmer tri firmy. Kým v minulom roku bol tento odbor piaty najžiadanejší, tento rok sa posunul už na tretiu priečku.

Zamestnávatelia tiež prejavujú zvýšený záujem o životopisy absolventov odborov ekonomika a technika.

Skóre medziročne narástlo pri všetkých odboroch, čo môže poukazovať na to, že zamestnávatelia majú väčší záujem nájsť si zamestnancov aj z radov absolventov.

Profesia - záuem firiem o absolventov odborov 2022

Na čele rebríčka vysokých škôl Slovenská technická univerzita

V rámci pracovného portálu Profesia.sk bol spomedzi verejných vysokých škôl najväčší záujem o absolventov Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Životopisy absolventov s ukončeným vysokoškolským vzdelaním z tejto univerzity si prezrú v priemere 4 firmy. Na druhom mieste skončila Ekonomická univerzita v Bratislave, ktorá ešte minulý rok stála na čele rebríčka. Životopisy jej absolventov získali skóre 3,6.

Záujem zo strany zamestnávateľov pretrváva aj o absolventov Žilinskej univerzity a Technickej univerzity v Košiciach. O tri priečky si polepšila Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne. Naopak, o dve miesta klesla Slovenská poľnohospodárska univerzita.

Profesia - Rebríček univerzít podľa záujmu firiem o absolventov 2022

Chýbajú stále informatici

Najžiadanejších absolventov má na Slovensku stále Fakulta informatiky a informačných technológií v rámci Slovenskej technickej univerzity (STU). Na vrchných priečkach sa však umiestnili aj ďalšie fakulty súvisiace s informatikou. Preferovaní sú aj uchádzači a uchádzačky, ktorí skončili Fakultu elektrotechniky a informatiky STU, absolventi Fakulty riadenia a informatiky Žilinskej univerzity, Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského a Strojníckej fakulty.

Profesia - Rebríček fakúlt podľa záujmu firiem o absolventov

Kontakt pre médiá:

Martin Menšík
Marketing Manager
Mob.: +421 905 820 567
e-mail: media@profesia.sk

Lenka Stejskalová
Consultant
Mob.: +421 919 248 120
e-mail: stejskalova@neuropea.com[:]

Napísal Tím Profesia
#Absolventi #Trh práce
Hodnotenie článku